SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Knebl Robert, Mgr.

[ odpovědi poradce ]

Vzdělání:
2008 – 2012 VŠ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Institut mezioborových studií Brno (Fakulta humanitních studií) – student magisterského oboru: sociální pedagogika
2004 - 2007 VŠ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Institut mezioborových studií Brno (Fakulta humanitních studií)
bakalářský obor: sociální pedagogika /kombinované studium/
2005 - 2006 absolvent doplňujícího pedagogického studia (DPS) – osvědčení „Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy“
1993 – 1998 Střední pedagogická škola a Gymnázium Znojmo
(obor vychovatel a humanitární pracovník)
maturitní předměty: český jazyk, pedagogika, psychologie, tělesná výchova, biologie
1985 – 1993 ZŠ ul. Mládeže Znojmo – zaměření: sportovní třída

Úspěchy: vítěz v ocenění ČASovaná bota za přínos v oboru nízkoprahových službách od České asociace streetwork a Nadace Vodafone ČR v kategorii Osobnost roku 2009
Dále vedoucí NZDM Nadosahu, týmu, který získal ocenění nominace Pracovní tým roku 2009 v oboru nízkoprahových služeb a umístil se na 2.-3.místě
Součástí týmu Klub Coolna Znojmo, tým, který získal ocenění za nominaci Pracovní tým roku 2012 v oboru nízkoprahových služeb a umístil se na 2.-3.místě a v témže roce čestné uznání i v kategorii "Skokan roku" pro Streetwork Klubu Coolna Znojmo
Více na: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2765 nebo na: http://www.streetwork.cz/content/view/2546/90/


Praxe v rámci SPgŠ a Gymnázia Znojmo:
Znojemská Beseda /administrativa/ – čtrnáctidenní
Mateřská škola nám. Armády Znojmo /vychovatel/ – týdenní
Školní družina ul. Mládeže /vychovatel/– týdenní
Okresní úřad Znojmo /administrativa/ – čtrnáctidenní
Archív Znojmo /administrativa/ – týdenní
Městský úřad Znojmo /administrativa/– týdenní
Úřad práce /administrativa/– měsíční průběžná praxe
Městské lázně Znojmo – lektor plavání – tříměsíční průběžná praxe
Policie ČR /administrativa/ – 4 měsíce průběžné praxe
Okresní soud ve Znojmě /administrativa/ – měsíční průběžná praxe
Úřad sociálního zabezpečení /administrativa/ – měsíční průběžná praxe

Pracovní zkušenosti:
3.9.2007 – do současnosti členem odborného kolegia Prevence zneužívání návykových látek při Diecézní charitě Brno (http://www.dchbrno.caritas.cz/okpznl)
2.1.2009 – do současnosti člen Rady Oblastní charity Žďár nad Sázavou
8.2.2008 – do současnosti redaktorem v rámci projektu www.InternetPoradna.cz v poradenské oblasti: Drogy a závislosti
3.9.2007 – do současnosti DCHB – Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Nadosah - centrum prevence v Bystřici nad Pernštejnem)
vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
1.9.2008 – 31.10.2008 DCHB – Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Ponorka - centrum prevence ve Žďáře nad Sázavou)
zástupce vedoucího nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
nepravidelně v roce 2008,2007 DCHB – Oblastní charita Žďár nad Sázavou (Kambala - dobrovolnické centrum ve Žďáře nad Sázavou)
supervize dobrovolníků
1.1.2005 – 31.8.2007 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
speciální pedagog ve funkci okresního metodika prevence
1.1.2005 – 30.6.2005 Kontaktní centrum „Netopeer“ Znojmo - Sdružení Podané ruce
pracovník primární prevence na okrese Znojmo
10.12.2001 – 31.12.2004 Kontaktní centrum „Netopeer“ Znojmo - Sdružení Podané ruce
kontaktní, sociální, terénní pracovník a lektor KPPP/Komplexního programu primární prevence/ na okrese Znojmo
1.3. 2004 – do 30.6.2004 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
speciální pedagog
15.11.2003 - 31.12.2003 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
speciální pedagog
10.12.2002 – 10.4.2003 Pedagogicko – psychologická poradna Znojmo
supervize peer programů
1.10.2002 – 31.12.2002 Pedagogicko – psychologická poradna Znojmo
speciální pedagog
17.7.2002 – 7.8.2002 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – akce Mořský koník 2002– léčebný pobyt v Chorvatsku
výchovný pracovník
17.7.2003 – 7.8.2003 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – akce Mořský koník 2003– léčebný pobyt v Chorvatsku
výchovný pracovník
17.4.2000 – 10.12.2001 prodavač
4.1.1999 - 21.12.1999 Základní vojenská služba Náměšť n. Oslavou
strážný, dozorčí letky, dozorčí věznice
/vedení a zodpovědnost za 100 vojáků, odměněn za
vzorné služby náčelníkem štábu Náměšť. n. Oslav./

Kurzy, aktivity, semináře a stáže:
1993 – 1994 člen MČČK /kurz LTC - vedoucího skupiny/
1996 - 1997 redaktor školního studentského časopisu „Myšlenka“ na SPgŠ Znojmo
1995 – 1998 člen Junáku – Sdružení Roverů a Rangers Znojmo
1998 – 2001 aktivní člen Peer programu Znojmo
Od roku 2000 Osvědčení Peer aktivisty
Od roku 2002 – do současnosti průběžně člen lektorského týmu a vedení peer programů ve Znojmě (Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo)
Osvědčení 1.-3. seminářů HEP–OSF Praha – Občanské Sdružení Zdravý životní styl
Osvědčení „Prevence drogových závislostí“ – I.E.S. – Sdružení Podané ruce /40 hod./
Osvědčení „Multidisciplinární kurz v oboru závislostí na návykových látkách“
/rozsah 200 hodin/ – I.E.S. – Sdružení Podané ruce
Osvědčení „Krizová intervence“ – I.E.S. – Sdružení Podané ruce /20 hod./
Osvědčení „Prevence vyhoření“ – I.E.S. – Sdružení Podané ruce /15 hod./
Stáž K- centrum Havlíčkův Brod /25.1.2002/
Průkaz absolventa Základní normy zdravotníckých znalostí – ČČK Znojmo /4.5.2002/
Stáž K-centrum Drug Azyl Brno /9.-10.5.2002/
Stáž Street Brno – terénní práce /10.5.2002/
Stáž K-centrum „Charáč“ Uherské Hradiště /13.-15.5. 2002/
Školení „Terénní práce“ – Mgr.Jiří Staníček /23.-24.1. 2002/
Osvědčení „Výcvik koordinátorů dobrovolníků“ – HESTIA – národní dobrovolnické centrum /20 hod./
Osvědčení „Neverbální komunikace a řeč těla – IPIPAPP /13 hod./ - Olomouc
Stáž K-centrum Drug Azyl Brno /22.9-24.9.2003/ - Sdružení Podané ruce
Osvědčení „Prevence dětské pornografie“ – /3.-4.12.2003/ Praha, MŠMT a o.s. AUDENDO /13 hod./
Seminář „Šikana“ – Dc. Michal Kolář – I.E.S. – Sdružení Podané ruce /8 hod./
Účast odborné přednášky MUDr. Radima Uzla, CSc. „Problematika sexuální výchovy ve školách a školských zařízeních“ /14.4.2004/ - /rozsah 3 hod./
Seminář „Praktické rady pro zvládání krizových situací v oblasti SPJ ve škol. prostředí – PhDr. Alena Plšková – Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno /23.3.2005/
Motivační rozhovor „Focus“ - /2.5.-5.5.2004/ - Vranov u Brna – I.E.S. Sdružení Podané ruce
Seminář „Práce s agresivním žákem“ – PhDr. Magdaléna Frouzová, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno /16.2.2005/
Osvědčení „Agresivita a šikana“ – Dr. Martínek - PPP Znojmo /25.-26.4.2005/
Seminář „Obtížně vychovatelný žák“ – PhDr. Magdaléna Frouzová, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno /17.6.2005/
Osvědčení „Skupiny problémových dětí“ – PhDr. Richard Braun /6.-7.10.2005/ PPP Znojmo, MŠMT a o.s. AUDENDO /13 hod./
Osvědčení a průkaz „Zdravotník zotavovacích akcí“ – MŠMT, ČČK Znojmo /22.2.2006/
Osvědčení „Jak psát projekty- tvorba projektů“ - akreditace MŠMT, SSŠ Znojmo /13.3.2006/
Osvědčení „Certifikace a standarty odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence návykových látek“ IPPP Praha /8.3.2006/
Účast na semináři „Malá policejní akademie“ – JmK a NPC (6.3.2007)
Osvědčení „Neubližujme si“ – prevence školní šikany – akreditace MŠMT ČR č.j.34 759/2005-25-471, SSŠ Znojmo /20.-21.3.2007/
Organizace a účast odborné přednášky MUDr. Radima Uzla, CSc. „Problematika sexuální výchovy ve školách a školských zařízeních“ /29.-30.5.2007/ - /rozsah 2 hod./
Osvědčení „Právní vědomí v oblasti školního násilí“ – Mgr. Michaela Veselá, akreditace MŠMT pro DVPP /7.6.2007/ - 4 hod.
Osvědčení „Specializační kurz pro terénní sociální pracovníky“ v rozsahu 80 hod. – akreditace č. 2008/223 – SP – Ostrava, 30.4.2008
Osvědčení „Normální je nekouřit“ pro mladší školní věk, akreditace MŠMT ČR č.j.7594/2008-25-153, Brno, 13.5.2008 /4 hod./, Pdf MU Brno
Osvědčení o redaktorství v rámci projektu www.InternetPoradna.cz, ISSN:1801-5190, Olomouc, o.s. Internetporadna
Stáž v Nízkoprahovém klubu Likusák Brno (2-denní 7.-8.8.2008 v rozsahu 11 hodin.) – o.s. Ratolest
Osvědčení „Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb“ – Žďár n. Sáz., 20.-21.8.2008, Mgr. Martin Bednář, /16 hod./
Preventivní témata v práci s klienty nízkoprahových programů – Č.A.S., Brno, (18.4.2008 – klub Pavlač, 8 hod.), Mgr. Helena Kotová
Osvědčení „Základy nízkoprahových služeb“ – Č.A.S. (230 hod.), Mnichovo Hradiště, akreditace MPSV a MŠMT
červenec 2010 - týdenní zahraniční stáž na Slovensku a v Polsku v rámci streetworku a nízkoprahových služeb

Organizace v níž působím


Oblastní charita Znojmo, Nízkoprahový Klub Coolna Znojmo

Kontakt:
Oblastní charita Znojmo, Nízkoprahový Klub Coolna Znojmo
Masarykovo nám. 21
Znojmo 669 02

www.znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/klub-coolna/
e-mail: robert.knebl@caritas.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .