SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Služby pro lidi s kombinovaným postižením a po poškození mozku

InternetPoradna, 12. 04. 2007 16:47

Občanské sdružení Dílny tvořivosti poskytují od roku 2004 služby mladým lidem se specifickými potřebami napomáhající jejich zapojení do společnosti se zvláštním důrazem na uplatnění na trhu práce a aktivní spolupráci při naplňování osobních cílů s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.

Neméně důležitým cílem sdružení je snaha přispívat svými aktivitami k uplatňování principu rovných příležitostí lidí ohrožených sociálním vyloučením či znevýhodněním, primárně z důvodu svého zdravotního postižení, zprostředkovat příležitosti ke společným zážitkům, vzájemné podpoře a pomoci.

Služby jsou určeny mladým lidem, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji vlastních dovedností a možností vedoucích k rozšíření příležitostí k zapojení se do většinové společnosti. Jedná se především o studenty/ky a absolventy/ky speciálních škol a lidi s potřebou specifické podpory (s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, nebo po poškození mozku).

Nabízené služby:

Sociálně-terapeutické dílny a aktivizační služby
(program Absolventi, program Studenti, program Návraty):
nácvik pracovních a sociálních dovedností - tzv. "pracovní dílny"
pracovní poradenství
služba terénního pracovníka/ice
podpůrná skupina pro lidi po poškození mozku
individuální konzultace (sociální terapie)
doprovodné terapeutické aktivity - např. arteterapie
návazné služby (po ukončení programů)

Další projekty, doprovodné aktivity:
pro rodinné příslušníky a blízké lidí se ZP - podpůrná skupina a individuální konzultace
vzdělávací semináře
sociálně-kulturní festival Struhadlo
pravidelné Jarní „starákovské“ trhy (ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a ZŠ a SŠ)
Vánoční trhy (ve spolupráci s Nadací JÚ)

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je obecné poradenství.

V současnosti nabízíme volná místa v programech
Návraty (pro lidi, kteří přestáli poranění, onemocnění mozku)!!!
Absolventi (pro absolventy/ky speciálních škol)!!!

Služby sociální prevence jsou poskytovány uživatelům/kám bezplatně.
Za poplatek poskytujeme služby osobní asistence a doprovodné arteterapeutické aktivity.

Programy jsou spolufinancované Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy, Městskou části Praha 2 a dále z nadačních fondů, nadací, od firemních a individuálních dárců.

Více informací o sdružení a jednotlivých programech naleznete na www.dilnytvorivosti.cz

Kontakt:
Dílny tvořivosti
V Pevnosti 4
128 41 Praha 2 (na Vyšehradě)
Tel.: 241 083 273
mobil: 608 246 112, 774 372 796
e-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: šestset třicet jedna
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .