SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Představení ARPZPD v ČR o.s. Klub Hornomlýnská

InternetPoradna, 21. 09. 2007 16:37

Představení ARPZPD v ČR o.s. Klub Hornomlýnská


Klub Hornomlýnská vznikl v roce 2003 z iniciativy rodičů dětí s nejtěžším zdravotním postižením v bezbariérovém domě v ulici Hornomlýnská proto, že tyto děti neměly naprosto žádné šance na integraci do společnosti, dokonce ani žádný specializovaný stacionář nebyl ochoten je přijmout. Prvotní záměr zřídit denní stacionář se však nezdařil, dostupné nebytové prostory byly hygienickou stanicí HMP shledány jako nevyhovující.

Dejte nám šanci - integrace dětí s těžkým kombinovaným postižením do běžných MŠ za pomoci asistentů pedagoga

Tehdy nám Michaela Frycová, místopředsedkyně NRZP, vnukla myšlenku, že nadějí pro naše děti nemusí být jen budování nového stacionáře. Že možná mohou mít prospěch z téhož, co přináší prospěch zdravým dětem, tedy ze zařazení do běžných mateřských školek. To nevyžaduje žádné nové investice, žádné další budovy a žádné velké miliony. Když jsme si tu myšlenku osahali, okamžitě jsme ji adoptovali. I ostatním rodičům se zalíbila. Někteří byli nadšeni, vlastně ani nedoufali, že by jejich dítě někdy mohlo chodit do běžné MŠ. Aktivní činnost sdružení brzy znamenala rozšíření působnosti na rodiny s dětmi z celé Prahy.

O úspěšnosti a potřebnosti tohoto projektu svědčí mimo jiné i grantová a dárcovská podpora MPSV, MHMP, nadace NROS Pomozte dětem, Nadace O2 a Via, Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Damovo, Českého výboru UNICEF, Nadace Divoké husy, .... stejně jako zájem médií. Články o nás vyšly v regionálních i celoplošných periodikách, např. v časopise „Děti a my, Vlasta“; na internetových portálech pro veřejnost i pro občany s handicapy. O projektu, ale také o činnosti celé organizace byl v roce 2006 natočen jeden díl pořadu „Klíč“, v roce 2007 projevila Česká televize opětovně zájem o natáčení s naší organizací v rámci pořadu Pomozte dětem „Kuře“ - kde získané peníze pomáhají.

Projekt Dejte nám šanci – integrace dětí s postižením za pomoci asistence

Od zahájení projektu v roce 2005 byla pomoc asistenta zajištěna celkem 63 dětem z celé Prahy, z toho zhruba 1/3 dětí využívá našich služeb dlouhodobě. Zpočátku byl projekt zaměřen výhradně na asistenci dětem integrovaným v běžných MŠ. Od ledna 2007 pobírají rodiče dětí se zdravotním postižením Příspěvek na péči a mohou se sami rozhodnout, zda příspěvek využijí na úhradu sociálních služeb zajišťovaných některým z jejich Poskytovatelů (např. nestátní neziskovou organizací), nebo zda péči zastanou sami či zajistí péči jiné blízké osoby. Na základě legislativních změn platných od ledna 07 a velkého zájmu ze strany rodičů rozšířila naše organizace projekt na oblast osobní asistence v domácím prostředí a asistenci pro volný čas dětí.

Cílem projektu Dejte nám šanci je poskytování osobní asistence vycházející vždy z konkrétních potřeb rodičů dítěte s postižením i dítěte samotného. Služba je zaměřena na cílovou skupinu dětí s postižením od 3 do 10 let z Prahy. Projekt Dejte nám šanci vychází z přesvědčení, že dítě s postižením potřebuje mít život stejně pestrý jako jiné děti. Chce poznávat nové lidi, nová prostředí a pozorovat vše kolem sebe. Potřebuje nejen cílenou specifickou stimulaci a rozličné formy rehabilitace, ale také styk s vrstevníky a možnost zapojit se do jejich her. I dítě s těžkým postižením je součástí společnosti. S pomocí osobního asistenta, který se s klientem i jeho potřebami podrobně seznámí, má dítě možnost navštěvovat mateřskou školku, volnočasové aktivity, případně trávit čas individuální hrou s asistentem. Samozřejmostí asistentovy práce je také zajištění běžných úkonů péče o dítě a obstarání základních životních potřeb dítěte.

V souvislosti se zájmem rodičů o asistenci pro starší děti nepatřící do současné cílové skupiny projektu uvažujeme v příštím roce o zvýšení věkové hranice na 15 let. S velkým zájmem se setkala i nabídka pro rok 2008 – totiž možnost navýšit kapacitu poskytované asistence ze současných až 4 hodin denně na 8 hodin a umožnit tak rodičům docházet do zaměstnání, či si ještě více odpočinout a mít možnost nabrat další sílu.

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (Centrum FILIPOVKA)


Situace dětí se zdravotním postižením se v posledních letech v mnohém zlepšila. Nadále ale zůstává faktem, že i dnes jsou děti s těžkým postižením v mnoha směrech diskriminovány. Zajistit pro tyto děti podmínky a šance srovnatelné s jejich zdravými vrstevníky je stále velice složité. Děti s postižením jsou mnohdy zcela sociálně izolovány a nemají kontakt s vnějším prostředím. Tím se u nich nerozvíjí motivace potřebná k dalšímu vývoji. Rodiče, kteří se rozhodli své dítě s postižením neumístit do ústavu sociální péče, jsou obvykle přetíženi náročnou celodenní péčí a v mnoha případech u nich dochází k celkovému vyčerpání. Tato únava a ztráta energie zpětně ovlivňuje také jejich dítě.
Centrum FILIPOVKA vzniklo především pro rodiny, které trvale pečují o děti s těžkým postižením, které vzhledem ke svému postižení nemohou navštěvovat běžné mateřské či základní školy ani denní stacionáře (z důvodu jejich omezené kapacity) a jsou tak odkázané pouze na péči své rodiny.
Naším cílem je pomoci těmto rodinám zvládnout náročnou péči o tyto děti a přispět tím ke zlepšení jejich životní situace prostřednictvím následujících služeb:

Respitní péče
Respitní péče je odlehčovací služba, jejímž cílem je poskytnout rodinám, které pečují o děti s postižením čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávání jiných činností, než je péče o děti. Její filosofie je založena na zkušenosti, že i ten, kdo celodenně pečuje o dítě s postižením, má nárok na odpočinek. Mnoholetá stálá 24 hodinová péče o dítě vede časem k naprostému fyzickému a psychickému vyčerpání pečovatele a nemožnost si od ní odpočinout může vést až k umístění dítěte do ústavu. Tomu chceme zamezit a zároveň chceme dát dětem možnost kontaktu s prostředím mimo domov, kontaktu s jinými dětmi a umožnit jim rozvoj stávajících a získání nových dovedností. Během pobytu je možno využít canisterapii a pobyt v psychorelaxační místnosti. V respitní péči je zajištěno hlídání dětí odborným personálem, který pracuje s dětmi podle jejich individuálních potřeb a možností v dopoledních (8.00-12.00 hod.) anebo odpoledních hodinách (13.00-17.00 hod.) každý všední den v průběhu celého roku.

Klub rodičů dětí s postižením

V klubu rodičů v Centru FILIPOVKA se mohou dvakrát týdně v odpoledních hodinách setkávat rodiče dětí s postižením, kterým nabídneme jednak poradenství, diskuse, přednášky týkající se sociálně-právní, pedagogické a zdravotní problematiky, ale i možnost zacvičit si, účastnit se výletů, muzikoterapie anebo jen volně konverzovat. Součástí činnosti klubu rodičů je také pořádání psychorehabilitačních pobytů v Domě rodin ve Smečně (Na podzim máme ještě volná místa! Ozvěte se!), v jednání jsme také s Nadačním fondem Klíček zajišťující respitní pobyty v Malejovicích u Uhlířských Janovic. V rámci klubu provozujeme také půjčovnu rehabilitačních, kompenzačních, didaktických pomůcek a odborné literatury. Chceme přispět k vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením i v domácnostech a tak umožnit nejen rozvoj jejich schopností a dovedností, ale také snížení omezení vyplývajících z jejich postižení.

Přestože se jedná o projekt, který je na samém začátku, již nyní o jeho úspěšnosti a potřebnosti svědčí nejen zájem ze strany rodin, ale i podpora sponzorů a dárců mezi něž se řadí především Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a Nadační fond J&T, dále IKEA, Dobročinný fond Philip Morris, Elpring, HORIZONT NARE s.r.o., Damovo, ad.

Vážení rodiče, pokud jsme Vás s naší činností zaujali a potřebujete některou ze zmíněných služeb, ozvěte se nám! Osobní asistenci zajišťujeme pro pražské rodiny, pobyty jsou určeny pro zájemce z celé republiky, respitní péče a Klub rodičů jsou určeny pro rodiny z Prahy a okolí. Informace o nás naleznete na webových stránkáchwww.hornomlynska.cz, spojit se s námi můžete jak mailem info@hornomlynska.cz, tak telefonicky na tel. č. 271 910 328. Těšíme se na Vás! Tým Klubu Hornomlýnská


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: dvěstě devadesát čtyři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .