SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Přehled článků v tématu

Jakub dokázal svým rodičům, že to bez nich zvládne 26. 05. 2006 17:31 - Brožková Lenka, Mgr. - Jakubovi je 21 let. Více než tři roky pracuje spolu se zaměstnankyněmi, zaměstnanci, dobrovolnicemi a dobrovolníky z občanského sdružení Osa na tom, aby se dokázal lépe a samostatněji orientovat ve svém okolí. Celé tři roky se učí zvládat samostatné cestování pražskou MHD, v současné době už s velmi nízkou mírou podpory (tj. Jakub je ten, kdo určuje směr cesty, dopravní prostředky i výstupní stanice, asistentky a asistenti jsou pro něj jen „pojistkou“ a poskytují mu zpětnou vazbu). Jakub využíval i možnosti účastnit se diskusních skupin organizovaných o.s. Osa a občas jezdí na víkendové pobyty nazvané Dialogy.
Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence 16. 03. 2006 17:27 - Svobodová Ivana, Mgr. - VI. Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence. 1.Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové vysílání), ujistíme se, že pacient dobře slyší, že má správně nastaveny kompenzační pomůcky (naslouchadla) a že netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie.
Sedmý ročník Ceny Martina Palase 21. 09. 2005 07:58 - InternetPoradna - Zkuste si představit život bez ústavů… Rytmus o.s. ve spolupráci s Nadací Charty 77 - Kontem Bariéry vyhlašuje 7. ročník celostátní soutěže Cena Martina Palase. Na Cenu Martina Palase mohou být nominovány organizace i jednotlivci z celé České republiky, kteří se zvláště přínosným způsobem zasloužili o individuální integraci dítěte či dospělé osoby s těžším mentálním, fyzickým, smyslovým nebo vícečetným postižením do běžného rodinného, vzdělávacího, profesního či společenského prostředí.
Přednáška : Autismus a dieta 22. 02. 2005 14:45 - InternetPoradna - APLA JIŽNÍ MORAVA - ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM ve spolupráci s KATEDROU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY, PDF MU BRNO pořádá a srdečně Vás zvou na přednášku: AUTISMUS A DIETA Přednášku povedou: MUDR. VLADIMÍRA STRNADELOVÁ A JAN ZERZÁN
SOUTĚŽ: Internet a můj handicap 15. 11. 2004 10:50 - Mgr. Veselský Pavel, Ph.D. - Napište o svých zkušenostech a zážitcích do soutěže o ceny Internet a můj handicap Přinést autentické svědectví o tom, co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život. Takový je cíl literární soutěže Internet a můj handicap, kterou vyhlásily Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), BMI sdružení a Křižovatka.
Asociace pro pomoc lidem s autismem 04. 10. 2004 09:04 - Svobodová Ivana, Mgr. - O organizaci APLA-JM APLA - Jižní Morava je regionální organizací Asociace pro pomoc lidem s autismem působící především na území Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Vznikla z iniciativy rodičů dětí s poruchami autistického spektra, odborníků a sympatizantů, kteří již v minulosti společně pracovali na projektech APLA ČR.
Umíme vytvořit na základní škole podmínky pro integrované vzdělávání žáků 12. 05. 2004 13:24 - Grofková Iveta, PhD. - Individuální integrace žáků s mentálním postižením do základních škol je prozatím v České republice možná jen formou experimentu MŠMT ČR. V roce 2001 bylo např. v olomouckém kraji z celkových 2771 žáků s mentálním postižením integrováno v ZŠ 22 žáků (počty uvádím dle statistických údajů ve školství, které můžete nalézt na internetových stránkách MŠMT ČR).
Testování standardů kvality v rezidenčních službách 12. 05. 2004 12:07 - Haicl Martin, Mgr. - K očekávání poskytovatelů rezidenčních služeb při naplňování standardů Kvalita poskytovaných sociálních služeb je dnes jedním z velmi živých a diskutovaných témat. Nabyla na aktuálnosti s řadou procesů, kterými naše společnost v posledním období prošla, nebo prochází. Potřeba definovat kvalitu v sociálních službách souvisí se vznikem nestátních poskytovatelů sociálních služeb, hledání způsobů a kritérií financování i naléhavou potřebou reformovat činnost tradičních poskytovatelů - především tzv. státních ústavů sociální péče a domovů důchodců.
Brožurka Pohody 12. 05. 2004 09:20 - Frycová Michaela - SLUŽBY PRO LEPŠÍ ŽIVOT LIDÍ S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením vydala brožurku, určenou zejména rodičům dospělých dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Napsala ji redaktorka InternetPoradny, sama matka dospělé dcery s těžším vícenásobným postižením, která založila a provozovala prvních osm chráněných bytů v ČR, první podporované bydlení,

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .