SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
29. 12. 2017 21:11 - Valerie01
sociálně právní poradenství: Downův syndrom; příspěvek na péči; odvolání
Dobrý den, syn tento rok dovršil 18-ti let. Má Downův syndrom a má středně těžké postižení. Doposud pobíral příspěvek na péči 4. stupně. V prosinci proběhlo u nás doma sociální šetření. Na základě přeposouzení mu byla snížena závislost na 3 stupeň a snížena výše příspěvku. Podala jsem odvolání. Chci se zeptat, jaké mám dále možnosti, pokud ani MPSV nevyhoví? Mám možnost nahlédnout do spisu a žádat LPS o zvonu posouzení nebo praktického lékaře? Případně, kam se mám obrátit, pokud existuje nějaký nezávislý orgán? Mám pocit, že toto berou šmahem, i přesto, že je stav neměnný. Prostě je mu 18, tak příspěvek sníží. Celé šetření probíhalo rychle a mám pocit, že se na oblast zdravá ani neptali a 1 měsíc trvalo celé přeposouzení. Posoudili jeho závislost pouze v osmi oblastech /vyjma péče o zdraví a mobility/ podala jsem odvolání na základě nesouhlasu, že v kategorii péče o zdraví je závislý na péči jiné osoby.

03.01.2018 09:24: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den paní Valerie,
děkujeme za důvěru, s níž se na nás obracíte.
K Vašemu dotazu. Je výborné, že jste se odvolala proti rozhodnutí o snížení PnP. Z praxe je však známo, že úspěch těchto odvolání není zaručen, což sama tušíte. Samozřejmě během řízení máte právo nahlédnout do spisu i do lékařské dokumentace, z níž LPS vychází. V rámci znovuposouzení se však nemůžete obracet přímo na LPS, ani praktického lékaře či specialistu, ale na ÚP, který rozhodnutí o PnP vydal. Kompetentní je v této věci dle zákona č. 108/2006 sb. jen ÚP, LPS při OSSZ/ČSSZ pro něj vykonává pouze lékařské posuzování. To znamená, že proti samotnému posouzení synova zdravotního stavu se nelze odvolat a lze ho v krajním případě napadnout pouze žalobou u soudu, který si může vyžádat nezávislý zdravotně-lékařský posudek.
V případě, že Vaše (resp. synovo) odvolání nebude úspěšné, je možné několik měsíců počkat a poté znovupožádat o zvýšení PnP. Tento mezičas může být výhodný, protože lze argumentovat, že synův stav i jeho soběstačnost se změnily atp. Je dobré spolupracovat s PraktL, vědět, co do zprávy pro LPS uvádí, mít sebou aktuální zprávy od odborných lékařů (neurolog, psychiatr aj.) a trvat na synově osobní přítomnosti u LPS. Před sociálním šetřením si připravte argumenty, fakta pro všechny posuzované oblasti a zdůrazněte, že dle zákona se i úkon zvládnutý jen částečně (např. jen s dopomocí, dohledem apod.) se považuje za úkon nezvládnutý.
Poslední možností je podání stížnosti u Veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky), která nemá exekutivní pravomoc, ale může upozornit na chyby ve správním a posuzovacím řízení a tím revokovat nové řízení ve věci PnP.
Přeji Vám trpělivost a štěstí ve Vašem konání, s pozdravem
Libor Novosád

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .