SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
10. 03. 2018 09:28 - nela
sociálně právní poradenství: omezení svéprávnosti; nabytí právní moci rozsudku; oznamování soudního rozhodnutí
Dobrý den, prosím o radu.
15. ledna soud rozhodl o omezení svéprávnosti mé 20-leté dcery, rozsudek nám domů přišel před třemi týdny. Chtěla bych se zeptat, kdy toto rozhodnutí nabyde právní moci- v rozsudku jsem toto nenašla. Dcera není schopna mj. právně jednat a uzavírat smlouvy a hospodařit s majetkem do 1000 kč. Mám toto rozhodnutí někde nahlašovat - např. škola, lékař, úřady, banka kde má účet...? A ke 30. 6. mám soudu dát zprávu o opatrovanci. Jak asi by měla tato zpráva vypadat, je nějaký na to formulář? Mám přiložit i výpis z účtu?
Velmi děkuji. S pozdravem Nela

13.03.2018 09:21: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobý den paní Nelo,
děkujeme za Vaši důvěru. K Vašim dotazům:
Rozsudek obvykle nabývá právní moci po vypršení lhůty na odvolání proti rozhodnutí. Tato lhůta běží ode dne převzetí, resp. doručení rozhodnutí a činí 15 pracovních dní – bývá to uvedeno v poučení u rozhodnutí.
Skutečnost, že jste dceřiným opatrovníkem a oblasti, v nichž má omezenou svéprávnost, byste měla nahlásit tam, kde by se dcera mohla dostat svým jednáním do nebezpečí majetkové aj. újmy a tedy i kolize s tímto omezením – tedy např. v bance. To záleží na Vašem posouzení situace a možných rizik.
Zpráva o opatrovanci má obsahovat ověřitelné údaje o tom, jak bylo v jeho zájmu nakládáno s jeho majetkem. V rámci toho můžete stav dceřiných financí doložit výpisem z jejího účtu.
Podrobnosti o právech a povinnostech opatrovníka najdete zde: http://www.apsscr.cz/ckfinder/userfiles/files/SS%2010-2013%20final%20s_30-31.pdf nebo na webu MPSV ČR, popř. na www.justice.cz.
Přejeme Vám vše dobré,
Libor Novosád

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .