SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
14. 04. 2018 08:05 - Milie
sociálně právní poradenství: rodinné vztahy; úprava styku s dítětem po rozchodu; opatrovnictví; náhlé změny situace; vlivy na zdravotní stav
Syn s mentálním postižením, který loni dosáhl plnoletosti jehož jsem opatrovníkem. Otec si nechal upravit styk s dítětem před nabytím plnoletosti. Komunikace s ním není možná, neustále se dožaduje změny termínů návštěv dle jeho momentální rodinné situace a časových dispozic a to většinou na poslední chvíli, když nevyhovím začne mě atakovat a vyhrožovat soudem a policií, což už se skutečně stalo, že policie přijela až k nám domů vyšetřovat. Napadal mě dokonce za to, že jsme si chtěli objednat pobyt u moře. Nerespektuje ani synův zdravotní stav, nerespektuje mé doporučení a sdělení o jeho zdravotním stavu dle pokynů lékaře. na podlesní chvíli mě informuje, že syna přiveze déle. Syn je naprosto rozhozený po návštěvě u něj, protože o mě nemluví dobře. Nedá se ním potom pracovat, je mrzutý až agresivní. Je možné se nějak bránit? Vyhrožuje žalobou pro porušení opatrovnických práv, protože předpokládám rozsudek o úpravě styku platil do doby zletilosti. Jaké mám práva a povinnosti jako opatrovník. Existuje na toto vůbec nějaká právní úprava? Pobírám příspěvek na péči a jsem zodpovědná za synův zdravotní stav. Případně prosím o radu, kam se obrátit o pomoc. Děkuji

17.04.2018 14:10: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, paní Milie, děkujeme za Váš dotaz. V této situaci bych Vám doporučovala, abyste se jako opatrovník obrátila na soud, který rozhodoval o svéprávnosti. Mohla byste se nejprve pokusit tuto situaci ústně konzultovat na opatrovnickém oddělení. Jinak Vy, jako opatrovník máte právo a povinnost dbát o naplňování synových potřeb a také o jeho ochranu. Pokud tedy styk synovi neprospívá a Vy byste ho proto omezila, musel by se otec domáhat nějaké nápravy u soudu. Musel by prokazovat, že nejednáte v zájmu syna. Vy určitě máte právo stanovit pravidla, která otec musí dodržovat, pokud se tak neděje, styk omezit. Případné úplné zamezení je poněkud problematické, ne však nemožné.
Přeji Vám úspěšné řešení této situace a hodně sil.
JUDr. Marta Šosová

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .