SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
03. 09. 2018 21:46 - Jane
sociálně právní poradenství: mentální postižení; výživné; zletilé dítě
Dobrý den, syn mentálním postižením 19 let už pobírá invalidní důchod. Otec přestal platit alimenty na syna, i když by dle mého měl. Syn nemá žádný zdroj vlastních příjmů. Jak lze toto napadnout - soudně jako u nezletilce? děkuji

06.09.2018 15:08: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz, který se týká vyživovací povinnosti rodiče vůči zletilému dítěti.
Problematika je upravena v občanském zákoníku (z.č. 89/201 Sb.) od § 910.
Především je třeba uvést, že předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost (§ 910 odst. 1), výživné náleží tomu, kdo není schopen sám se živit (§ 911).
Dále pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (§ 913 odst. 1).
Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. (§ 915 odst. 1)

Z toho, co bylo výše uvedeno lze vyvodit, že za určitých okolností může mít i zletilé dítě, které pobírá invalidní důchod třetího stupně nárok na výživné od rodiče, který s ním nežije ve společné domácnosti. Rozhodující bude celková, zejména majetková a příjmová situace otce a syna.

Není to však automatické. Ve Vašem případě bude nutné podat novou žalobu o určení výživného – pokud má syn omezenou svéprávnost, měl by to udělat opatrovník, jinak by se žaloba podávala jménem syna.
Se sestavením žaloby Vám může pomoci některá z bezplatných poraden.
Kontakt najdete v Registru poskytovatelů sociálních služeb (registr.mpsv.cz) – Vyhledání služby – zadáte kraj, případně okres a typ služby odborné sociální poradenství. Také lze využít některý ze vzorů žalob, dostupných na internetu, např. www. vzory.cz, nebo www.zbynekmlcoch.cz.

Přeji Vám úspěšné vyřešení této záležitosti.

JUDr. Marta Šosová

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .