SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
30. 05. 2019 21:53 - Sue
ostatní: příspěvek na zvláštní pomůcky
Dobrý večer,jsem osoba s kombinovaným postižením.Jedná se o autismus,LMR,pohybové postižení a zrakové postižení. Ráda bych se zeptala jestli mám nárok na zvláštní pomůcky-PC,telefon,tablet. Děkuji za odpověď

02.06.2019 11:06: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den Sue,
děkujeme za důvěru, s níž se obracíte na naši poradnu.
Ptáte se na nárok na zvláštní pomůcky. To je řešeno v Zákoně č. 329/2011 sb. O dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Mezi tyto dávky patří i příspěvek na zvláštní pomůcky. V zákoně a jeho přílohách jsou uvedeny pomůcky, na které lze přispět (včetně Vámi zmíněných) i typy a stupně postižení, u kterých lze o tyto příspěvky žádat.
Tyto příspěvky poskytuje pobočka Úřadu práce v místě Vašeho bydliště. Zde si vyzvednete na odd. dávek pro zdravotně postižené a seniory příslušný formulář žádosti, tento formulář vyplníte a doplníte čerstvými zprávami o Vašem stavu od všech lékařů, kteří Vás mají v péči. Úřad práce vyzve Vašeho praktického (obvodního) lékaře, aby vypracoval souhrnnou zprávu o Vašem stavu. Proto je důležité, aby i on měl čerstvé zprávy o Vašem stavu od všech lékařů, kteří Vás mají v péči. Následně Váš stav posoudí posudkový lékař, který se k Vašemu stavu vyjádří, a na základě toho Úřad práce rozhodne, zda máte nebo nemáte nárok na příspěvek na zmíněné pomůcky. Pokud rozhodne kladně, pravděpodobně si od Vás vyžádá cenovou nabídku firem, kde budete pomůcky pořizovat. Počítejte s tím, že se jedná o příspěvek, nikoli o úhradu celé pomůcky, a také s tím, že celé řízení může trvat delší dobu, kvůli přetížení posudkových lékařů. Během řízení máte právo nahlížet do příslušné dokumentace a tuto případně doplnit dalšími zprávami aj. dokumenty.
Z výše uvedeného plyne, že Vám nemohu dát jednoznačnou odpověď, zda máte nárok na příspěvek na ony pomůcky.
Kdyby byla Vaše žádost zamítnuta, můžete požádat Úřad práce o přezkum rozhodnutí, nebo se obrátit na některou z nadací, které pomáhají lidem s postižením.
Pokud budete mít ještě nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Přeji Vám hodně štěstí a trpělivosti.
Libor Novosád

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .