SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
08. 08. 2019 14:54 - Alena
výchova a vzdělávání: výchova po rozvodu; styk s otcem; výživné
Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Zatím jsem tuto věc řešila osobně, ale paní mi řekla, že to nelze posoudit, proto se teď obracím na Vás.
Syn s dg. středně těžké MR je svěřen do péče mně, figuruji jako opatrovník. Syn je dospělý, vzhledem k věku ukončil školní docházku, nyní je doma.
Otec o něj od našeho odloučení před 18 měsíci nejevil zájem, finančně nijak nepřispívá, poslední 3 měsíce si ho několikrát vzal na výlet apod., naposledy s ním byl syn jednu noc u babičky. Bývalý manžel se ke mně po dobu našeho manželství choval hrubě až agresivně, nyní občas používá slovní výpady.
Syn je vždy po setkání s otcem rozhozený až slovně hrubý, po zmíněném posledním setkání dokonce fyzicky napadl stejně postiženého bratra (skončilo to modřinami a zničenými věcmi). Zajímalo by mě především toto:
Můžu vzhledem k okolnostem jako opatrovník styk s otcem zakázat, nebo nějak omezit? Jaké mám v tomto případě možnosti?
Je pravda (jak jsem se kdesi dočetla), že v případě synova postižení by měl otec přispívat i přesto, že syn přesáhl 26 let?
Děkuji za odpověď.

09.08.2019 09:19: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, paní Aleno, děkujeme za Vaši důvěru, se kterou jste se na nás obrátila ve věci péče o Vašeho syna, jehož jste opatrovnicí.
Jako opatrovnice máte možnost skutečně požádat soud, aby rozhodl o tom, že otec se se synem může stýkat jen omezeně, za určitých podmínek, a podobně. V této věci je třeba se obrátit na soud, který rozhodoval o omezení svéprávnosti. Teoreticky je možnost, abyste na opatrovnickém oddělení tohoto soudu do protokolu uvedla Váš návrh v této věci. Měla byste to mít předem promyšlené - tedy co budete navrhovat, abyste to soudní úřednici jen nadiktovala. Pokud byste takto neuspěla, je samozřejmě možné formou dopisu tento návrh k soudu podat - uveďte spisovou značku, kterou najdete na rozhodnutích týkajících se Vašeho syna. Soud by pak měl se synem promluvit, případně může nařídit např. psychologickou konzultaci a při ústním jednání o věci rozhodnout. Právo a povinnost opatrovníha starat se o naplnění práv opatrovance a chránit jeho zájmy je zakotveno mj. v § 466 občanského zákoníku (z.č.89/2012 Sb.).
Pokud jde o výživné, v současné době je skutečně taková soudní praxe, že i když má dospělý potomek více, než 26 roků a pobírá invalidní důchod třetího stupně, je možné o výživné žádat. To bude úspěšné tehdy, pokud je finanční situace otce významně lepší, než syna. Děti mají právo na srovnatelnou životní úroveň jako rodiče (§ 915 OZ) a rodiče mají vyřivovací povinnost k dítěti, které není schopné se samo živit (§ 911 OZ). V této věci můžete jako opatrovník podat žalobu o určení výživného v soudu podle bydliště otce. Vzory takové žaloby najdete na internetu (např. www.vzory.cz, www.azrodina.cz,www.zbynekmlcoch.cz).
Přeji Vám, abyste tuto záležitost mohla úspěšně vyřešit.
JUDr. Marta Šosová

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .