SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Reklama

AKTUÁLNĚ

Máme velkou radost, že nás i letos Rožnov pod Radhoštěm - město přizvalo ke spolupráci při tradičním Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti. Jako obvykle se tam potkáte s kolegyněmi z iPoradny Katkou a Helou, které už se moc těší jak na pohodovou atmosféru, která na této akci vládne, tak samozřejmě na Vás...! Letos Vás čeká i něco nového a zajímavého pro Vaše mozkové závity... :-) Tak co říkáte, stavíte se? ;-) Už ve středu 4. září 2019 Vás od 12 hodin čekáme na rožnovském náměstí...

NAŠE ANKETA

Jsou dostatečně hájena práva mentálně postižených ve společnosti?
Ano 8%
Spíše ano 4%
Nevím 2%
Spíše ne 17%
Ne 70%

NOVÉ ODPOVĚDI

NEJČTENÉJŠÍ ČLÁNKY

Data prozatím nejsou k dispozici.

NOVĚ V DISKUZI

Nové články

Projekty se zaměřením na integraci umělců s duševním a mentálním postižením 27. 06. 2008 15:33 - Máme otevřeno?, o. s. - Vážená Paní, Vážený Pane! Dovoluji si obrátit se na Vás v tomto článku s následující prosbou. Jmenuji se Pavel Hlušička, jsem všestranný básník a hudebník, bavič. Nejsem však vyučen v oboru, mám pouze přirozený talent. Na své umělecké dráze jsem již od roku 2000 a stále více zkvalitňuji své služby. Poslední věcí, kterou se mi podařilo zrealizovat, bylo CD ve prospěch tří zařízení, která poskytují pomoc lidem s postižením (přispělo město Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem, Komunitní nadace Euroregionu Labe a firma Hennlich industrietechnik z Litoměřic). Když jsem v roce 2000 začínal s první knížkou, vydal jsem si ji sám a stačilo mi 15 000 Kč. Nyní již vystupuji na poloprofesionální úrovni a z toho důvodu musím zkvalitňovat své umění. Vydavatele knih mám, ale potřebujeme shánět finance na vydávání publikací a na další společensko sociální a výchovné projekty. Obracím se proto na všechny, kteří by rádi podpořili jeden z níže uvedených projektů. Každý si může vybrat takový projekt, který mu bude myšlenkově nejbližší. V případě příspěvku, nebo praktické pomoci můžu garantovat reklamu na mé knize, kalendáři či CD a dárce také obdrží dva kusy CD nebo dva výtisky publikace.
Sourozenci dětí s postižením aneb Mít či nemít další dítě? IV. 25. 06. 2008 10:19 - Dobromysl.cz - Další maminkou, která laskavě svolila k rozhovoru, je Helena. Trojnásobná maminka, jejíž dvě děti mají nějaký zdravotní problém. Přesto na mě působí velice optimisticky a z celého povídání čiší naděje v lepší zítřky.
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 20. 06. 2008 15:35 - Máme otevřeno?, o. s. - Jsou neziskové organizace, které přes spoustu překážek v této oblasti fungují kvalitně již řadu let. Jedním z pozitivních příkladů je Stacionář pro děti s kombinovaným postižením, který funguje již 19-tým rokem. Stacionář pro děti s kombinovaným postižením byl založen v roce 1990 jako jedna z prvních nestátních sociálních služeb a to pod patronací Sboru Církve bratrské v Praze 3. Dosud jím prošlo 38 dětí. Jeho posláním je poskytovat individuální a intenzivní péči uživatelům s autistickým spektrem postižení, s mentálním nebo kombinovaným postižením. Pracuje se zde podle programu Portage na zlepšení jejich života v pěti základních oblastech: dovednosti (vědomosti), motorika, socializace, sebeobsluha, řeč a to za spolupráce s odborníky a rodiči. Každý uživatel má vypracován svůj individuální plán rozvoje osobnosti přizpůsobený jeho schopnostem, který se půlročně vyhodnocuje a stanovují se cíle pro další období. Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8 do 17h pro věkovou kategorii 2-25 let. Kapacita se pohybuje kolem 10-12 dětí. V současné době služby využívá 11 dětí. Dopolední cyklus počítá s předškolními dětmi a odpolední pobyt funguje zase spíše pro děti, které již navštěvují jiné zařízení školního typu - jako pomoc rodičům a rozšíření zájmů a služeb pro tyto uživatele. Děti se také věnují výtvarné, hudební a sportovní činnosti, práci s počítačem, chození na vycházky. Herna je vybavena pro dobrovolnou činnost v době odpočinku, v létě se lze koupat na dvorku v dětském bazénku. V období prázdnin se pořádají tábory pro rodiny dětí se specifickými potřebami včetně jejich sourozenců. Jednou za rok pořádá benefiční hudební a divadlení festival za vzájemné podpory uměleckého a neziskového sektoru - zábavné odpoledne naplňují divadelní, hudební a taneční vystoupení, čtení poezie, dobročinná dražba či tombola, výstava, občerstvení a vystoupení dětí ze Stacionáře v divadelně-hudebním pásmu a ve společném představení s profesionálními herci. V průběhu roku dále pořádá vernisáž dětských výtvarných prací, oslavu narozenin a vánoční besídku s pozváním rodičů a přátel. Cílem je vést děti k co největší samostatnosti se snahou o jejich maximální zapojení do běžného života. Kontakt s druhými lidmi jim dává možnost naučit se mnohému z každodenního života a působí zároveň jako osvěta pro naše občany. Jedná se o poskytnutí alternativní odborné péče, při níž nemusí dojít k odloučení od rodiny.
Zkuste to!!! 20. 06. 2008 15:20 - Máme otevřeno?, o. s. - Občanské sdružení Máme otevřeno? provozuje nové internetové stránky www.zkusteto.cz, které se věnují zcela ojediněle tématu zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Na těchto stránkách najdete: krátký film o zaměstnávání lidí s mentálním postižením, informace pro kolegy, pro personalisty, prodporu pro zaměstnavatele a 2 spoty, které pokud jste nestihli vidět v březnu a dubnu na České televizi máte možnost shlédnout zde a jako bonus fotky z jejich natáčení.
Technologie pro lidi s mentálním znevýhodněním 19. 06. 2008 10:25 - Dobromysl.cz - Jaké druhy technologií pomáhají lidem s mentálním postižením? Asistenční technologie (AT) je zařízení nebo služba. Zařízení asistenční technologie je jakákoli položka, prostředek nebo výrobní systém, který se využívá ke zlepšení funkčních schopností osob
Informační a poradenské centrum 03. 06. 2008 13:49 - Dobromysl.cz - Vážení, dovolujeme si opět po měsíci připomenout Vám zajímavé novinky publikované nawww.dobromysl.cz Rádi bychom také připomněli, že již rok provozuje naše sdružení Informační a poradenské centrum, jehož součástí je též internetová poradna na dobromysli. Program nabízí své služby také prostřednictvím telefonní linky 272 742 272, e-mailu e-mail: poradna@mameotevreno.cz a osobních schůzek.
Informační a poradenské centrum slaví rok v rozšířené podobě 29. 05. 2008 11:11 - Máme otevřeno?, o. s. - V červnu slaví Informační a poradenské centrum (IPC) rok od svého spuštění. Došlo k výraznému rozšíření informačního a poradenského portálu www.dobromysl.cz, který je součástí IPC, o nové přístupy. Program Informační a poradenské centrum nabízí své služby prostřednictvím telefonní linky, e-mailu, osobních schůzek a internetové poradny na webu Dobromysl.cz. Dobromysl dále nabízí základní informace, důležité odkazy, články, aktuality a příběhy čtenářů.
Registr osob se zdravotním postižením v Integrovaném záchranném systému 29. 05. 2008 11:09 - Máme otevřeno?, o. s. - Při povodních na Moravě a později i v Čechách a v Praze jsme zjistili, že mnozí lidé se zdravotním postižením potřebují speciální zacházení při zvláštních situacích, jako jsou přírodní či jiné katastrofy a havárie. Projevilo se to v tom, že prostředky záchrany a místa, kam byli tito lidé evakuováni,nebyly přizpůsobeny, a tak někdy přes všechno úsilí záchranářů došlo nejen k ohrožení zdraví, ale i života osob se zdravotním a mentálním postižením (dále jen OZP). Chyběly vozíčky, zvedáky, toalety apod. pro lidi s tělesným postižením, bylo obtížné komunikovat s osobami se sluchovým postižením, málokdo uměl zacházet s lidmi se postižením zrakovým.
Co jsou autistické rysy? 09. 05. 2008 09:09 - Dobromysl.cz - „Za svou praxi jsem se setkal s tisíci rodiči, jejichž dítě obdrželo diagnózu autistické rysy. Vždy jim říkám: *Vaše dítě nemá žádné rysy, ale trpí autismem.
Žiju s autistou II. 14. 04. 2008 15:39 - Dobromysl.cz - Lázně v Teplicích jsme ještě navštívili dvakrát. Protože se Lukášova pohyblivost výrazně zlepšila, a tyto lázně byly zaměřeny především na pohybovou stránku dětských pacientů, pobyt v březnu 2001 byl posledním. Snažila jsem se, aby naše rodina normálně fu

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .