SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
ČERNÁ a kol.: Lehké mozkové dysfunkce. Praha, Karolinum 1995
DVOŘÁK, J.: Logopedický slovník. Logopaedia clinica, Žďár nad Sázavou 1998
CHALOUPKA, L. a kol.: Etopedie. Praha, UK 1986.
KLENKOVÁ, J.: Kapitoly z logopedie I. PAIDO, Brno 1997
KLENKOVÁ, J.: Kapitoly z logopedie II. a III. PAIDO, Brno 1998
KUJA, J. FLODER: Etopedie. Olomouc UP 1989
LECHTA, V.: Logopedické repetórium. SPN, Bratislava 1990
MONATOVÁ, L.: Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. PAIDO, Brno 1996
PIPEKOVÁ, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. PAIDO, Brno 1998
PŘINOSILOVÁ, D.: Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. MU, Brno 1997
SASÍN, J. - ŠTEJGERLE, L.: Základy speciální pedagogiky II. UP, Olomouc 1974
SOVÁK, M.: Logopedie. SPN 1978
VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999
VÁGNEROVÁ, M., HAJD-MOUSOVÁ, Z., ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. Praha, Karolinum 1997
VAŠEK, Š.: Špeciálna pedagógika. SAPIENTIA, Bratislava 1996
VÍTKOVÁ, M. a kol.: Integrativní speciální pedagogika. PAIDO, Brno 1996
VÍTKOVÁ, M. a kol.: Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. PAIDO, Brno 1996
VOCILKA, M.: Výchova a vzdělávání autistických dětí. Praha, Septima 1994

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .