SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Židovská Jana, MUDr., CSc.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
Všeobecná medicina - MUDr.
1. atestace z psychiatrie, nástavbová atestace z genetiky.

Praxe:
Od září 1979 3 roky interní aspirantura v oblasti genetiky: CSc., pak jako klinický genetik ve Všeobecné fakultní nemocnici dosud.

Publikační činnost:
Publikace od r. 1997
J.Židovská, Š.Růžičková, J.Kapras, M.Vojtíšková, J.Roth, E.Havrdová, J.Koblihová: Molekulárně genetické testování u Huntingtonovy choroby. Abstr. 30.výroční zasedání a pracovní dny SLG, Brno, 1997, str. 30.
Merta, J. Štekrová, M. Viršilková, J. Walterová, J. Kapras, M. Alanová, D. Rašková, R. Ryšavá: DNA diagnosis andv clinical manifestation of autosomal dominant polycystic kidney disease. Folia Biologica, 43:5, 1997, 201-204.
J. Roth, E. Havrdová, J. Židovská, Š. Růžičková, V. Línek, M.Preiss, R. Jech, E. Růžička: Clinical and paraclinical correlations in Huntington´ s disease.Journal of the Neurological Sciences, 150 Suppl, 1997, Abstr. 5-30-19.
J. Židovská, Š. Růžičková, J. Kapras, K. Klepárik, M. Vojtíšková: Variation of triplet repeats in the Huntington gene in Czech patients with Huntington s disease. Cambridge Symposia Abstract, Vol 5, 1997.
J.Židovská, Š.Růžičková, J.Roth, E.Havrdová, S.A. Simpson, J. Kapras, M.Vojtíšková: Molecular genetic analysis of the Huntington´s disease in the Czech population. Abstracts of 17th Int.Meeting of World Federation of Neurology Research Group on Huntington s Disease, Sydney, 1997, p.5.
J. Židovská, Š. Růžičková, M. Vojtíšková, E.Havrdová, J.Roth, J.Kapras: Molekulární genetika Huntingtonovy choroby v české populaci.In: Biologické podklady psychických poruch. Eds. J. Sikora, Z.Fišar, P.Petrovický, R.Jirák. Galén, 1997, 252-254.
H. Hrušková, P.Calda, Z. Žižka, L. Krofta, A.Baxová, J.Židovská, J.Kapras, J.Živný: Rozštěp rtu a patra - prenatální diagnostika a genetická konzultace. Česká Gynekol 63, 1998, p.382-387.
J. Židovská: Etická dilemata prenatální diagnostiky z pohledu genetika. Neonatologické listy, 3, 1997, s.125-131.
J. Židovská, J.Kapras: Etické aspekty prenatální diagnostiky. Česká Gynekol, 62, Suppl, 1997, s.58-61.
J. Roth, J. Židovská, Š.Růžičková, E.Havrdová, V.Línek, T.Uhrová, M. Preiss: The relationship between clinical signs, the atrophy of the caudate nucleus and CAG triplets repeat in Huntington´ s disease. Journal of Neurology, 6/7, 1998, p.454.
J.Židovská, Š.Růžičková, M.Vojtíšková, E.Havrdová, J.Roth, J.Kapras: DNA analýza genu Huntingtonovy choroby v české populaci. Psychiatrie, 2, 1998,p. 70-73.
J. Židovská, Š. Růžičková, E. Havrdová, J. Roth: Molekulární genetika a klinicko - genetické aspekty Huntingtonovy nemoci v ČR. II. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 1998, Galén. s 92.
J. Roth, J.Židovská, Š. Růžičková, E. Havrdová, T. Uhrová, M. Preiss, V. Línek, M. Wolfová, E. Růžička, J. Jech, J. Bauer: Vztahy mezi klinickými symptomy, výsledky genetického vyšetření a CT nálezy u Huntingtonovy nemoci. II. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 1998, Galén. s 70.
J. Koblihová, J. Židovská: Psychologická problematika testování osob v riziku Huntingtonovy chorey. II. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 1998, Galén. s 36.
J. Roth, J.Židovská, Š. Růžičková, E. Havrdová, T. Uhrová, M. Preiss, V. Línek, M. Wolfová, R. Jech, E. Růžička, J. Bauer: Huntington´ s Disease: the relationship between clinical signs, CAG triplet repeats and the atrophy of the caudate nucleus in CT scans. Movement Disorders, 13, Suppl 2, 1998. s. 25.
J. Roth, J. Židovská, Š. Růžičková, E. Havrdová, T. Uhrová, M. Preiss, V. Línek, M. Wolfová, E. Růžička, R. Jech, J. Bauer: Huntingtonova chorea - vztahy mezi klinickými příznaky, počtem CAG tripletů a atrofií nuclei caudati v CT obrazu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Suppl1, 61, 1998. s. 46.
J. Roth, J. Židovská, Š. Růžičková, E. Havrdová, M. Preis, T. Uhrová, V. Línek, P. Doubek, M. Volfová, R. Jech, J. Bauer, E. Růžička: Huntingotn s Disease: the relationship between clinical signs, CAG repeats and the atrophy of the caudate nucleus in CT scans. Sborník Lékařský, 100, 1999, s.39-44.
J. Janda, T. Seeman, J. Dušek, H. Vondřichová, J. Židovská, J. Štekrová: Autozomálně recesivní a autozomálně dominantní polycystická choroba ledvin u dětí. Čs. Pediat., 54,1999, s.399-405.
J. Židovská: Lidské klonování-kontroversní téma dneška. Čas Lék Česk, 138, 1999, s.259-261.
J. Roth, T. Uhrová, P. Doubek, M.Preiss, J. Židovská: Huntington s Disease: problems solved by caregivers. Movement Disorders, 15 Suppl 3, 2000, p.241.
J.Štekrová, J.Reiterová, M.Kohoutová, J.Židovská, J.Kapras, M.Merta: Molekulární genetika u polycystózy ledvin. XXI. pracovní dny dětské nefrologie, Zahrádky-Č.Lípa, 2000.
M. Preiss, J. Roth, J.Židovská, E.Havrdová, T.Uhrová, P.Doubek, V.Línek, M.Volfová, E.Růžička: Neuropsychologický deficit během rozvoje Huntingtonovy choroby. Psychiatrie č.3, 2000, p.168-171.
J.Roth, T.Uhrová,P. Doubek, M.Preiss, J.Židovská: The impact of Huntington´s disease on caregivers: the Czech experience. European Psychiatry, 15,Suppl 2, 2000, s.395.
J.Židovská: Huntingtonova choroba jako model prediktivního testování na choroby s nástupem v dospělosti. Sborník:Lidský genom-vědění, možnosti, souvislosti,p.35-39, 2000, Masarykova universita, Brno, ISBN 80-210-2447-X.
Š.Růžičková, J.Židovská: Molekulární genetika Huntingtonovy choroby. Psychiatrie, Suppl 1,2000, p.58-63.
J.Židovská, Š.Růžičková: Genetické aspekty Huntingtonovy choroby. Psychiatrie, Suppl 1, 2000, p.54-57.
J.Židovská, J.Roth, V.Kebrdlová, J.Koblihová, T.Uhrová, P.Doubek, Š.Růžičková: Huntingtonova choroba jako model genetického testování. Sborník abstrakt, kongres MEFA, Brno 2001,14.
J. Roth, J. Židovská, T.Uhrová, P.Doubek, E.Havrdová, J.Koblihová, M.Preiss, Š.Růžičková: Huntingtonova nemoc a etické problémy její diagnostiky. Psychiatrie, 4, 2001, s.251-255.
J. Židovská: Genetika v psychiatrii - současný stav a perspektivy. Psychiatrie, 6, 2002, Suppl 2, s.35-37.
J.Židovská: Prediktivní genetické testování.Postrgraduální medicína, 2002, v tisku.

Organizace v níž působím


Ambulance lékařské genetiky
Sokolská 35
128 00 Praha 2

Oddelení lékařské genetiky ÚBLG, Dětská klinika
Oddelení lékařské genetiky ÚBLG, Dětská klinika
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .