SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky Mentální postižení

21. 08. 2019 21:33 : Máme velkou radost, že nás i letos Rožnov pod Radhoštěm - město přizvalo ke spolupráci při tradičním Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti. Jako obvykle se tam potkáte s kolegyněmi z iPoradny Katkou a Helou, které už se moc těší jak na pohodovou atmosféru, která na této akci vládne, tak samozřejmě na Vás...! Letos Vás čeká i něco nového a zajímavého pro Vaše mozkové závity... :-) Tak co říkáte, stavíte se? ;-) Už ve středu 4. září 2019 Vás od 12 hodin čekáme na rožnovském náměstí...
26. 05. 2016 23:13 :

POROZUMĚT AUTISMU 2016

Často se nás ptáte na otázky týkající se různých forem autismu. Proto Vás rádi zveme na akci Národního ústavu pro autismu POROZUMĚT AUTISMU 2016

Zúčastněte se multižánrového festivalu s přímým zapojením lidí s autismem, na kterém s Vámi budu také řada umělců, např. Ivan Hlas.

Kdy: v neděli 19. 6. 2016 od 12.00 do 20.00 Kde: Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6

06. 05. 2016 17:02 : Ještě několik dní se mohou zrakově postižené děti a mládež ve věku od 2 let do ukončení školní docházky (MŠ, ZŠ, SŠ) zúčastnit zajímavé výtvarné soutěže, kterou pořádá Speciálně pedagogické centrum při Dětském domově, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín a Filmfest, s. r. o. Zlín, Česká republika.

Téma 19. ročníku mezinárodní soutěže ve výtvarném projevu zrakově postižených dětí a mládeže RADOST TVOŘIT zní


JAK TO VIDÍM JÁ
.

Výkresy a trojrozměrné práce zašlete do 13. 5. 2016 na adresu: Speciálně pedagogické centrum, Mostní 2397, 760 01 Zlín

Každá práce by měla být (na zadní straně) opatřena štítkem s následujícími údaji:

(Zasláním následujících údajů současně souhlasíte s jejich zveřejněním.)

- název práce - jméno a příjmení autora - věk autora - typ zrakové vady - slabozrakost, zbytky zraku, praktická slepota, totální slepota (vybrat z těchto 4 uvedených kategorií, neuvádět diagnózu, uvádět kombinovanou vadu) - škola (název, adresa, kontakt, e- mail) - Speciálně pedagogické centrum (SPC), kde je dítě v péči Zúčastnit se mohou i kolektivy dětí a žáků.

Výtvarné práce budou vyhodnoceny odbornou porotou. Vítězné a vybrané práce budou vystaveny po dobu konání Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně www.zlinfest.cz).

Autoři oceněných prací budou informováni do 20. 5. 2016 a pozváni k osobnímu převzetí cen.

Výtvarné práce zůstávají majetkem autorů a budou k vyzvednutí ve SPC Zlín do 31. 12. 2016.

Zasláním prací souhlasíte s jejich možnou prezentací pro účely propagace filmového festivalu a Speciálně pedagogického centra.

Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Balunová, tel.: 577 005 804, mobil: 605 977 286, email: kristina.balunova@ddskolyzlin.cz Speciálně pedagogické centrum, pracoviště Mostní 2397, 760 01 Zlín, e-mail: spc@ddskolyzlin.cz

25. 10. 2015 22:16 : Doporučujeme:
Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením
Kunčíková, M.; Solovská, V.; Jurkovičová, P.; Pavlíková, M.
Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálním dovednostem je u těchto lidí náročný. Často je trápí neobratnost při komunikaci, nedorozumění, negativní reakce ze strany okolí, nízká sebedůvěra. Snižují se jejich šance na trhu práce, prohlubují se sociální bariery mezi lidmi s postižením a většinovou společností. Pro odstranění těchto barier je zapotřebí zaměřit se u nich na podporu sociálních dovedností. Jednotlivé aktivity jsou v rámci každé kapitoly řazeny od méně náročných po náročnější. První části kapitoly tak obsahuje aktivity, které lze uskutečnit i s klienty, u kterých jsou jednotlivé dovednosti a schopnosti zastoupeny pouze v omezené míře, zatímco závěr každé z kapitol se věnuje aktivitám určeným pro klienty, u kterých jsou dané schopnosti a dovednosti již více rozvinuty. Knihu využijí především speciální pedagogové, lidé, kteří pracují s dospívajícími a dospělými osobami s mentální retardací. Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz
20. 04. 2015 10:25 : Nová kniha:
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Kurtz, Lisa A.
Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a v manipulování s předměty. Součástí těchto her je rozvoj vnímání, děti pomocí nich získávají představu o světě kolem nich, o jeho vlastnostech a také o vlastnostech různých předmětů. Psychomotorická hra je součástí vývoje dítěte. U dětí, které mají nějaké vývojové opoždění nebo obtíže, je třeba jejich vývoj podpořit a povzbudit. Nenásilnou a přijatelnou formou podpory mohou být právě činnosti v knize obsažené. Na teoretické části jednotlivých kapitol navazují přehledy her, které jsou zábavné, nenáročné na materiál a pomůcky, a přitom splňují potřeby dětí s postižením.
Více o knize: www.portal.cz
05. 03. 2015 10:42 : Nová kniha:
Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením
Pörtner, Marlis
Autorka ve své knize předkládá koncept PCA (Person Centered Approach) – na osobu zaměřený přístup. Aplikuje jej pro všechny, kteří ve své profesi přichází do kontaktu s lidmi v sociálních službách poskytovaných klientům s mentálním postižením (a seniorům), zejména pro lidi v přímé péči, ale i pro opatrovníky, klíčové pracovníky atd. Jedná se o styl každodenní nemanipulativní práce, o podporu „zaměřenou na člověka“. Kniha je vhodná jako studijní text v rámci akreditovaných výcvikových kurzů pro klíčové pracovníky v souladu s novým zákonem o sociální péči. Knihu ocení lidé pracující v rámci poskytovaných sociálních služeb s klienty s mentálním postižením, se seniory, s klienty vyžadujícími trvalou péči.
Více o knize: www.portal.cz
04. 03. 2015 12:20 : Nová kniha:
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje
Bazalová, Barbora
Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například hra dítěte s mentálním postižením, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností.
Více o knize: www.portal.cz
18. 03. 2014 09:02 : Nová kniha:
Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem
Jacobs, Debra S.; Betts, Dion E.
Má vaše dítě s autismem problém s čištěním zubů? Nerado se převléká a nezvládá další činnosti, které přináší běžný život? Kniha nabízí jednoduché nápady, aktivity a cvičení zaměřené na každodenní výzvy, jimž děti s autismem a jejich rodiče a vychovatelé čelí. Pomáhá osvojit si užitečné rutiny, které pomohou ve zvládání běžných situací. V knize čtenář najde i náměty na rozvíjení sociálních dovedností dětí s poruchami autistického spektra. Autoři se zaměřují na děti s PAS od batolecího po školní věk. Kniha osloví učitele, vychovatele a rodiče dětí s poruchami autistického spektra.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
12. 12. 2013 10:40 : Nová kniha:
Alzheimerova nemoc
Callone Patricia R., Kudlacek Connie, Vasiloff, Barbara C., Manternach, Jananaan, Brumback, Roger A.
Tato srozumitelná příručka je doslova nabitá praktickými tipy jak zvládat péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí a udržet jejich kvalitu života co nejdéle. Publikace je určena všem pečovatelům o tyto nemocné z řad rodinných příslušníků i zdravotnických pracovníků. Čtenář bude po přečtení knihy vědět, které funkce si pacient uchovává i s postupující nemocí, jaké léky a další choroby ovlivňují průběh nemoci, jak je možné upravit prostředí, ve kterém pacient žije, aby byly denní životní úkony pro něj jednodušší. Příručka poradí pečovatelům na jaké právnické a finanční záležitosti se zaměřit i jaké jsou možnosti sociální a společenské podpory. Velmi cenné jsou rady jak se vyrovnat se změnami osobnosti a chování pacienta. Podle dostupných informací je v České republice v současné době 50-70 000 osob postižených touto nemocí a se stárnutím populace bude případů přibývat. Knihy, které poskytují informace o Alzheimerově nemoci a tipy jak ji zvládat, mají proto velký společenský význam.
www.grada.cz
23. 09. 2013 11:38 : Nová kniha:
Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením
Lištiak Mandzáková, Stanislava
Tento text má přispět k edukaci klientů s těžším mentálním postižením a pomoci odborným zaměstnancům domovů sociálních služeb, kteří jsou s nimi v přímém kontaktu, naplňovat práva jejich klientů spojená se sexualitou, která vyplývají z mezinárodních dohod. Autorka se zabývá specifiky sexuálních projevů osob s MP i faktory, které jejich aktivity determinují, nevyhýbá se otázkám spojenými s rizikem otěhotnění, přenosu chorob a zranění. Sexuální projevy osob s MP nejsou jednoduše „čitelné“, pracovníkům pomáhajících profesí chybí znalosti o této tabuizované oblasti a místo toho vycházejí z mýtů. Za daného stavu proto v mnohých zařízeních nejsou vytvořeny podmínky pro kvalitnější život dané skupiny osob, které jsou schopny přátelství i partnerství.
Ukázky: ,
Více o knize: 10. 05. 2013 09:41 : Nová kniha:
Cvičení pro hyperaktivní děti
Zemánková Marie, Vyskotová Jana
- Pohyb je základním principem živé i neživé přírody. Je projevem života a funkce lidského organismu. Je signálem i nositelem informací o procesech ve vnitřním prostředí lidského těla, ve vnitřních orgánech i o stavu mysli.
www.grada.cz
07. 10. 2012 09:52 : Nová kniha:
300 her pro děti s autismem
Griffin, Simone; Sandler, Dianne
Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a komunikací. Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Jídlo, jednoduché hračky, zajímavé materiály či dětské hudební nástroje mohou posloužit nejen k tomu, aby se dítě zabavilo, ale také nám pomohou navázat s dítětem kontakt a komunikaci. Kniha osloví rodiče a vychovatele dětí s poruchou autistického spektra. Inspiraci v ní najdou i speciální pedagogové, kteří pracují s dětmi s mentálním postižením.
Více o knize: www.portal.cz
05. 11. 2011 12:55 : Nová kniha:
Praxe dětského psychologického poradenství
Matějček, Zdeněk
Autor shrnuje praktické zkušenosti ze své mnohaleté poradenské práce, při níž vyšetřil přes třicet tisíc dětí. Hlásil se k biopsychosociálnímu přístupu, zároveň v knize zdůrazňuje tvořivost a respekt k jedinečnosti svých malých klientů. Ještě více než o vědecký výklad témat mu jde o zpracování osobní zkušenosti a o osobní vyznání. Mezi probíraná témata patří: obecné zásady dětského psychologického poradenství a psychologického vyšetření dětí, poruchy učení, mentální retardace, mozkové dysfunkce, smyslové vady, poruchy emocí a chování vzniklé v dětství apod.
Více o knize: www.portal.cz
22. 08. 2011 12:41 : Nová kniha:
Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Straussová, Romana; Knotková, Monika
Jak začít a proč Kniha se snaží přiblížit potíže dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné pomoci. V neposlední řadě se je snaží k této nesnadné cestě motivovat, a to s využitím rodičovského citu – vždyť každý rodič zná své dítě nejlépe.
Ukázky: Jak poskytnout dítěti bezpečí, Jak rozvíjet hru
Více o knize: www.portal.cz
17. 03. 2011 11:55 : Nová kniha:
Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem - 200 tipů a strategií
Brenda Boyd
Kniha tvoří komplexního průvodce výchovou dítěte s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, matka chlapce s AS, doporučuje 200 výchovných tipů, strategií a her, jež mohou pomoci překonat obtížné výchovné momenty, které výchovu dítěte s AS provázejí. Rodičům, ale i všem, kteří se na výchově těchto dětí podílejí, autorka radí, co dělat, aby se dítě s AS cítilo milováno a přijímáno.
www.portal.cz
18. 10. 2010 10:38 : Nová kniha:
Člověk, jeho smysly a svět
Miroslav Orel, Věra Facová a kol.
Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka. Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidla rovnováhy či senzory hlubokého čití). Autoři se zabývají otázkami stavby a funkce, ale také vývoje, poruch a chorob, způsobů vyšetření a léčby lidských smyslů – od úrovně buněk až po úroveň orgánů.
www.grada.cz
21. 09. 2010 10:18 : Nová kniha:
Rébusy pro rozvoj myšlení
Jana Buřičová
Kniha nabízí zajímavé rébusy, při jejichž řešení děti rozvíjejí myšlení, logické uvažování, fantazii a v neposlední řadě rozšiřují slovní zásobu. Spojením obrázku s písmeny a čtením percepčně náročného textu dochází k propojování funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, což vede k postupnému zlepšování kognitivních procesů. Rébusy lze zpestřit hodiny českého jazyka a literatury na 1. stupni základní školy, ale i reedukační skupiny pro děti se specifickou poruchou učení (dyslexií, dysortografií). Rébusy mohou nabídnout své uplatnění také při společných chvílích rodičů s dětmi. Luštit je mohou děti při soutěžích na dětských táborech, v zájmových kroužcích, školní družině a podobně. Na základních školách je lze využít jak při skupinových, tak individuálních činnostech.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
17. 08. 2010 21:24 : Nová kniha:
Když mozek pracuje jinak
Allen D. Bragdon, David Gamon
Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky běžného fungování mozku jsou často pro lidi záhadnými nemocemi nebo extravagancemi, s nimiž si nevědí rady. Kniha u nás známých autorů je stručným úvodem do problematiky mozkových dysfunkcí, rozděleným do deseti kapitol. Každá z nich začíná diagnostickým testem s otázkami, pokračuje populární charakteristikou nemoci s odbornými popisy mozku, kazuistikami (např. slavných osobností) a radami, jak se s dysfunkcemi vyrovnat nebo je překonat.
Ukázky: Fotografická paměť, Déja vu
Více o knize: www.portal.cz
31. 07. 2010 19:15 : Nová kniha:
Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
Julia Moor
Dítě s autismem mívá poměrně omezené zájmy, které se navíc liší od zájmů jeho zdravých vrstevníků. Zaujetí repetitivními činnostmi, malá tolerance vůči změnám a ulpívání na leckdy nepochopitelných rituálech a rutinách se projevuje i v jeho hře, která mívá často charakter prosté manipulace s předměty. Hry a zájmové aktivity je proto třeba přizpůsobit potřebám a možnostem dítěte s poruchou autistického spektra. Kniha Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem představuje velkou řadu aktivit, které jsou upraveny „na míru“ schopnostem a vidění světa dětí s autismem.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
10. 07. 2010 11:57 : Nová kniha:
K sebedůvěře krok za krokem
Ivan Kupka
Jak získat zdravou a oprávněnou sebedůvěru? Jak komunikovat v životě tak, abyste dospěli k tomu, co nejvíce potřebujete? Jak rozvinout své schopnosti sebemotivace, zdravého dosahování cílů a efektivního řešení problémů? Na tyto a mnoho dalších otázek vám odpoví velmi čtivá a praktická knížka, v jejímž novém vydání se navíc dozvíte, jak s menším úsilím dosáhnout větších výsledků. Dále poznáte, jak získat pozitivní vztah k sobě samému, jak se lépe poznat a porozumět ostatním, zjistíte, jaké chyby děláte ve své komunikaci, co si počít s trémou, jak se bránit manipulaci a co skrývá umění vyjednávat.
www.grada.cz
14. 06. 2010 17:42 : Nová kniha:
Kresba jako nástroj poznání dítěte
Davido Roseline
Dětská kresba je důležitým prostředkem vedoucím k poznání osobnosti dítěte. Je nejen zábavou a hrou, ale i snem a realitou. Prozrazuje mentální úroveň, je prostředkem komunikace a vyjádřením afektivity. Dítě se třeba ještě neumí nebo z určitých důvodů nechce či nemůže vyjádřit slovy, jeho kresby však mohou prozradit hodně o něm a jeho světě - reálném i imaginárním. Zvláštní pozornost je věnována dětem s vývojovými poruchami a různými typy postižení. Vzhledem k tomu, že kniha je psána srozumitelně, mohou ji využít nejen psychologové a terapeuti, ale i rodiče zajímající se o tuto problematiku.
Ukázky: , ">,
Více o knize: www.portal.cz
30. 05. 2010 20:37 : Nová kniha:
Poškození mozku
Trevor Powel
Kniha je podrobným a srozumitelným průvodcem širokou oblastí péče o člověka, který utrpěl poranění hlavy nebo jiné poškození mozku (např. následkem cévní mozkové příhody či nádorového onemocnění mozku). Autor seznamuje čtenáře se somatickými, kognitivními, psychickými a sociálními problémy, které se objevují po poranění mozku. Popisuje rehabilitační proces, navrhuje účinné terapeutické strategie pomáhající tyto problémy překonat a provází celkově všemi dalšími aspekty života osob po prodělaném poranění mozku. Zvláštní kapitolu věnuje situaci rodiny pacienta.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
16. 05. 2010 08:09 : Nová kniha:
Demence a jiné poruchy paměti
Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv
Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit, jak komunikovat s postiženými lidmi, co dělat při zjištění počínajících poruch paměti. Je určena jako učebnice pro bakalářské a magisterské studium pro nelékařské zdravotnické obory, profesionální pečovatele o pacienty s poruchami paměti, psychology, pedagogy, speciální pedagogy, zdravotní sestry, home-care i rodinné příslušníky pacientů trpících demencí a dalšími poruchami paměti. Knihu napsal kolektiv autorů dlouhodobě se zabývajících problematikou demencí a poruch paměti.
www.grada.cz
03. 05. 2010 08:56 : Nová kniha:
Bulimie
František David Krch
Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální bulimie způsobit, jsou tato čísla alarmující. Pro všechny, kteří chtějí tomuto závažnému problému porozumět, je určena publikace známého českého psychologa. Autor, odborník na tématiku poruch příjmu potravy, podává srozumitelný výklad problematiky a skrze příručku nabízí pomocnou ruku všem, kteří s mentální bulimií bojují.
www.grada.cz
17. 04. 2010 19:27 : Nová kniha:
Když mozek pracuje jinak
Allen D. Bragdon, David Gamon
Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky běžného fungování mozku jsou často pro lidi záhadnými nemocemi nebo extravagancemi, s nimiž si nevědí rady. Kniha u nás známých autorů je stručným úvodem do problematiky mozkových dysfunkcí, rozděleným do deseti kapitol. Každá z nich začíná diagnostickým testem s otázkami, pokračuje populární charakteristikou nemoci s odbornými popisy mozku, kazuistikami (např. slavných osobností) a radami, jak se s dysfunkcemi vyrovnat nebo je překonat.
Ukázky: Fotografická paměť, Déja vu
Více o knize: www.portal.cz
05. 04. 2010 14:29 : Nová kniha:
Krizová komunikace
Štěpán Vymětal
Psychologie mimořádných událostí je relativně mladou aplikační oblastí psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích krizí, katastrof a hromadných neštěstí. Přinášíme vám proto jedinečnou publikaci, věnovanou všem odborníkům v oblasti pomáhajících profesí a zaměřenou právě na krizovou komunikaci. Renomovaný český autor, PhDr. Štěpán Vymětal zpracovává základní teoretická východiska krizové komunikace a postihuje hlavní trendy v jejich praktickém využití v oblasti krizového řízení.
www.grada.cz
20. 03. 2010 16:23 : Nová kniha:
Neklidné a nesoustředěné dítě
Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové. Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní děti přestaly být neřešitelným problémem - včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit problémy, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Autorky poukazují zejména na to, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, kterých lze využít.
www.grada.cz
05. 03. 2010 19:18 : Nová kniha:
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová
Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních.
Ukázky: Mentální retardace, Charakter psychiatrické péče v ÚSP
Více o knize: www.portal.cz
20. 02. 2010 15:45 : Nová kniha:
Preterapie
Prouty Gary
Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění). Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta. Je založena na principu zrcadlení a napomáhá pacientům navázat kontakt s realitou, se sebou samými i s ostatními. Preterapii lze použít u lidí, kteří jsou často označováni jako "klienti nevhodní pro psychoterapii".
Ukázky: Různé skupinové aktivity, Skupinový nácvik vnímání
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 15:59 : Nová kniha:
Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyž
Marlis Pörtner
Autorka ve své knize předkládá koncept PCA (Person Centered Approach) – na osobu zaměřený přístup. Aplikuje jej pro všechny, kteří ve své profesi přichází do kontaktu s lidmi v sociálních službách poskytovaných klientům s mentálním postižením (a seniorům), zejména pro lidi v přímé péči, ale i pro opatrovníky, klíčové pracovníky atd.
Ukázky: Postoj k mentálnímu postižení, Odpovědnost za sebe sama
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:21 : Nová kniha:
Nikdo nikde
Dona Williams
Pochopit, jak se člověk s autismem cítí a jak prožívá věci, které přináší běžný život, není vůbec lehké. Strhující, místy dojemný a velmi osobní příběh ženy, která se snaží porozumět lidem ze svého okolí i sobě samé a hledá pochopení a přijetí druhých, nabízí pohled do světa člověka, který trpí poruchou autistického spektra.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
02. 01. 2010 18:49 : Nová kniha:
Cesta z mlčení
Viktorie Bartoníčková, Alžběta Dvořáková
Příběh o vůli překonat ztrátu řeči po cévní mozkové příhodě Bývalou letušku postihuje po návratu z letní prázdninové cesty do Londýna cévní mozková příhoda, jejímž následkem je těžká afázie. Hrdinka zůstává uzavřená ve vlastním duševním světě, bez možnosti komunikace s okolím, ve velmi vážné životní situaci – před riskantní těžkou operací. Přestože operace dopadne výborně a hrdinka dokonce může krátce po zákroku opustit nemocnici a vrátit se domů, její soupeření s afázií v této chvíli vlastně teprve začíná. Za vydatné pomoci svého muže, dcer, přátel a s vynaložením velkého úsilí se hrdinka pomalu začíná uzdravovat.
Ukázky: 1. kapitola, 4. kapitola
Více o knize: www.portal.cz
18. 12. 2009 11:13 : Nová kniha:
Problémové chování u lidí s mentální retardací
Eric Emerson
Těžká mentální retardace často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost jak člověka postiženého, tak toho, kdo o něj pečuje. V knize autor shromáždil vyčerpávající přehled nejnovějších poznatků o charakteru, epidemiologii a příčinách problémového chování způsobeného mentální retardací a zároveň poskytuje cenné vodítko, jak v konkrétních situacích zasáhnout.
Ukázky: Sociální kontext problémového chování , Výzva pro budoucnost
Více o knize: www.portal.cz
29. 11. 2009 11:58 : Nová kniha:
Autismus a hra
Jannik Beyer, Lone Gammeltoft
Příprava herních aktivit pro děti s autismem. Mohou se děti s autismem vůbec naučit si hrát? Lze je motivovat pro hru s ostatními dětmi? Mohou z ní mít radost? To jsou hlavní témata této knihy, kterou napsali zkušení odborníci.
Ukázky: Hra u dětí s autismem , Střídavá hra
Více o knize: www.portal.cz
12. 11. 2009 10:57 : Nová kniha:
Mentální mapování
Tony Buzan
Svými MIND MAPS (myšlenkovými mapami) zavedl Tony Buzan revoluční systém tvorby poznámek, který může pomoci rozvoji v řadě oblastí života. Praktická příručka ukazuje, jak tento nástroj používat a jak ho využít k rozvoji kreativity, k hledání řešení každodenních problémů, ke stanovování cílů, k sebemotivaci a k motivaci druhých a k tréninku a zlepšení paměti. Kniha osloví zájemce o vlastní osobnostní rozvoj, o rozvoj kreativity, o trénink a zlepšení paměti, o zkvalitnění života.
Ukázky: Test kreativity, Přijímací pohovor
Více o knize: www.portal.cz
18. 10. 2009 21:55 : Nová kniha:
Demence
Buijssen Huub
Autor knihy, který je zkušený gerontopsycholog, si až poté, co demencí onemocněl jeho otec, uvědomil, jak obtížně se rodinní příslušníci vyrovnávají s demencí, která zasáhne jejich blízkého člověka. Jak reagovat na to, když váš otec pravidelně vstává po půlnoci a myslí si, že už je ráno? Jak se vyrovnat s tím, že vás vaše žena už ani nepozná? Knihu využijí rodinní příslušníci lidí, kteří trpí demencí, pečovatelé, psychologové a pracovníci pomáhajících profesí.
Ukázky: Mnoho forem demence, Verbální komunikace
Více o knize: www.portal.cz
04. 10. 2009 15:28 : Nová kniha:
Mozek a řeč
Russell J. Love; Wanda G. Webb
Narušení komunikační schopnosti, ať už se týká vyjadřování nebo porozumění řeči, je součástí mnoha různých poruch v dětství i v dospělosti (např. dysfázie, dyslexie, DMO, autismu, demence, cévní mozková příhoda). Logopedi, kteří se zabývají nápravou narušené komunikační schopnosti, dnes stále více potřebují rozumět neurologickým mechanismům řeči.
Ukázky: Kognitivně-komunikační poruchy, Řeč a klinický obraz poruch motorického systému
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2009 16:42 : Nová kniha:
Autismus – zdravotní a výchovné aspekty
Gilberg Christopher; Peeters Theo
V úvodu autoři stručně informují o biologickém základu autismu, o možnostech současných diagnostických technik, medikaci i nejčastějších dalších poruchách, které autismus někdy doprovázejí. Těžištěm knihy jsou však praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou při výchově a vzdělávání dětí s autismem vyskytnout.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
29. 08. 2009 17:12 : Nová kniha:
Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
Gabriela Mahrová, Martina Venglářová a kolektiv
Kniha je určena odborníkům pracujícím v pomáhajících profesích a veřejnosti se zájmem o problematiku duševně nemocných. Ve speciální části je popsán systém služeb o duševně nemocné, ambulantní práce, ústavní hospitalizace a následná péče. Kniha také naučí čtenáře pracovat s dětmi a mládeží s duševní nemocí, závislými, seniory, nepřizpůsobivými občany. Poskytne principy socioterapie a komunitní psychiatrie.
www.grada.cz
19. 08. 2009 11:02 : Nová kniha:
Nikdo nikde
Dona Williams
Pochopit, jak se člověk s autismem cítí a jak prožívá věci, které přináší běžný život, není vůbec lehké. Strhující, místy dojemný a velmi osobní příběh ženy, která se snaží porozumět lidem ze svého okolí i sobě samé a hledá pochopení a přijetí druhých, nabízí pohled do světa člověka, který trpí poruchou autistického spektra.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
18. 06. 2009 11:26 : Nová kniha:
Grafomotorika a počáteční psaní
Renata Mlčáková
Učit se psát a zvládat písemnou podobu mateřštiny je pro začínající školáky nebývale obtížnou aktivitou. Při osvojování písařských dovedností se proto někteří z nich potýkají s pestrou škálou nesnází. Nabývají-li obtíže v psaní "výraznějšího" charakteru a přetrvávají, mohou nepříznivě ovlivnit také úspěšnost dítěte ve škole, jeho sebedůvěru, omezit možnosti profesního zaměření i uplatnění
www.grada.cz
13. 05. 2009 13:24 : Nová kniha:
Mozek a řeč
Russell J. Love; Wanda G. Webb
Narušení komunikační schopnosti, ať už se týká vyjadřování nebo porozumění řeči, je součástí mnoha různých poruch v dětství i v dospělosti (např. dysfázie, dyslexie, DMO, autismu, demence). V knize je přehledně popsáno fungování nervového systému, stavba mozku a funkce jeho částí.
Ukázky: Kognitivně-komunikační poruchy , Dysartrie
Více o knize: www.portal.cz
21. 04. 2009 12:37 : Nová kniha:
Ošetřovatelství – ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty
Jitka Hůsková, Petra Kašná
Obsažená témata - například historie ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, vizita, dezinfekce a sterilizace navazují na učebnici Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník a vhodně rozvíjejí osvojené znalosti při samostudiu žáka.
www.grada.cz
31. 03. 2009 10:28 : Nová kniha:
Autismus a hra
Jannik Beyer, Lone Gammeltoft
Příprava herních aktivit pro děti s autismem. Mohou se děti s autismem vůbec naučit si hrát? Lze je motivovat pro hru s ostatními dětmi? Mohou z ní mít radost? To jsou hlavní témata této knihy, kterou napsali zkušení odborníci.
Ukázky: Hra u dětí s autismem , Střídavá hra
Více o knize: www.portal.cz
09. 03. 2009 10:35 : Nová kniha:
Integrace obsahu vyučování Integrované slovní úlohy napříč předměty
Alena Rakoušová
Integrace obsahu učiva v základní škole je stále velmi diskutovanou problematikou současné doby. A právě proto vznikla tato kniha. Obsahuje teoretické vymezení problému pro pochopení integrace, ale i praktické, tvořivě zpracované ukázky, které vychází z bohaté praxe autorky na prvním stupni základní školy.
www.grada.cz
09. 03. 2009 10:29 : Nová kniha:
Poruchy osobnosti
Ján Praško; Kolektiv
První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.
Ukázky: Diagnóza a léčba specifických poruch osobnosti , Úvod
Více o knize: www.portal.cz
05. 02. 2009 11:10 : Nová kniha:
Autismus u dospívajících a dospělých
Patricia Howlin
Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Většina publikací věnovaných autismu se však zabývá pouze dětstvím. Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
15. 01. 2009 12:01 : Nová kniha:
Jak přežít vztek, zlost a agresi
Jaro Křivohlavý
Vztek, hněv, zlost a agrese jsou přirozené lidské emoce, o kterých jsme však zvyklí přemýšlet téměř výhradně v negativních souvislostech, negativními, dokonce přímo destruktivními se tyto duševní stavy stávají tehdy, vymknou-li se naší kontrole.
www.grada.cz
12. 12. 2008 10:15 : Nová kniha:
Problémové chování u lidí s mentální retardací
Eric Emerson
Těžká mentální retardace často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
10. 11. 2008 10:44 : Nová kniha:
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty Ę 4. ročník
Jarmila Kelnarová, Eva Matějková
Na trhu jediná učebnice pro obor zdravotnický asistent. Obsahuje problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití v profesi zdravotnického asistenta.
www.grada.cz
21. 10. 2008 11:03 : Nová kniha:
Sedm němých let
Wencke J. Seltzer
Uznávaná psychoterapeutka popisuje šest příběhů ze své terapeutické práce, jejichž těžištěm jsou psychické problémy dětí a mladistvých. Dr. Seltzer ukazuje na příbězích knihy tzv. dialogickou techniku. Svým klientům chce pomoci, aby dokázali vyprávět své „němé příběhy“.
Ukázky: Rozhovory s Emilií , Bulimie ustupuje
Více o knize: www.portal.cz
30. 09. 2008 10:03 : Nová kniha:
Vnitřní lékařství Pro nelékařské zdravotnické obory
Leoš Navrátil a kolektiv
Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojata pro absolventy všech nelékařských oborů, kteří musí znát etiologii, projevy a diagnostiku jednotlivých patologických stavů z pohledu buď diagnostika (u studijních oborů zaměřených na diagnostické metody jako je zdravotnický laborant či radiologický asistent) nebo terapeuta.
www.grada.cz
10. 09. 2008 07:47 : Nová kniha:
Symptomatické poruchy řeči u dětí
Viktor Lechta
Komunikační schopnosti jsou u většiny tělesně i duševně postižených dětí typickým způsobem narušeny. Jednotlivé skupiny postižených potřebují při rozvíjení řeči odlišný přístup, při práci s nimi je třeba brát v úvahu specifika jejich řečového vývoje a pochopit jejich komunikační omezení.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
22. 08. 2008 18:37 : Nová kniha:

Marie Kriegelová
Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality nebo daň za sociální interakci
www.grada.cz
30. 07. 2008 10:33 : Nová kniha:
Poruchy autistického spektra
Kateřina Thorová
Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha.
Ukázky: Problémy v chování , Reakce rodiny na sdělení diagnózy.
Více o knize: www.portal.cz
08. 07. 2008 10:44 : Nová kniha:
Motivační prvky při práci se seniory
Dana Klevetová, Irena Dlabalová
Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na problémy, které přicházejí s přibývajícím věkem. Holistický pohled je průvodcem celé knihy. Jak praktické rady, tak i řešení etických problémů, jimž se autorky věnují, mohou být pomocníky pro ošetřující personál ve zdravotnické i sociální sféře. Autorky pracují již více než 20 let s osobami vyššího věku a díky své bohaté praxi mohly obohatit text vlastními kazuistikami. Kniha si klade za cíl najít různorodé motivace u jedinců s poruchami mobility, kognitivních funkcí a vhodné metody objevení skrytých vnitřních sil, které jsou nezbytné k udržení kvality života. Velká pozornost je věnována umění profesionální komunikace se seniory. Autorky rozebírají komunikační zlozvyky a zaměřují se také na techniky a příklady rozhovorů s osobami s demencí, poruchou zraku a sluchu. Nechybí ani zhodnocení současné seniorské problematiky z psychosociálního pohledu a hledání možných cest k přijetí změn ve stáří. Ačkoliv to nebylo původním záměrem, v knize jsou uvedeny i teoretické statě, vycházející z dlouholetých výzkumných prací. Mohou ulehčit pochopení změn, které s přibývajícím věkem nastávají. Autorky připomněly i význam rodiny z historického i moderního pohledu a její vliv na život a péči o seniora.V příloze nabídly řadu testů, které zlepšují hodnocení stávající situace seniora a umožňují lépe sestavit individuální plán péče nebo nasměrovat její zaměření.
www.grada.cz
20. 06. 2008 12:40 : Nová kniha:
Základní psychosomatická péče
Wolfgang Tress; Johannes Krusse; Jürgen Ott
Zhruba u čtvrtiny až třetiny všech obtíží, kvůli kterým lidé vyhledají lékařskou pomoc, sehrávají rozhodující roli psychosociální či psychosomatické příčiny. Z této skutečnosti vyplývá nutnost základní psychosomatické péče o pacienta.
Ukázky: Historický nástin, , Přehled psychoterapeutických metod II
Více o knize: www.portal.cz
02. 06. 2008 08:57 : Nová kniha:
Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči
Karolina Friedlová
Základní učebnice pro sestry a studenty ošetřovatelství na všech úrovních studia i pro jejich pedagogy. Autorka se zabývá nejen uspokojením základních lidských potřeb, ale zohledňuje i terapeutický a profylaktický význam ošetřovatelské péče, která je poskytována v konceptu bazální stimulace. Kniha poskytuje teoretické poznatky o koncepci bazální stimulace a praktické rady jak pečovat o pacienty, kteří jsou v kómatu, nebo s těžkým zdravotním postižením. Kniha je členěna do kapitol podle oblastí základních lidských potřeb s uvedením praktických činností. Text doprovází názorné fotografie. Čtenáři po prostudování knihy získají dovednosti v pečování o pacienty podle koncepce Bazální stimulace. Kniha vznikla na základě požadavku pracovníků z praxe i rodinných příslušníků, kteří se o své nemocné doma starají. Autorka má evropský certifikát bazální stimulace a jako jediná v ČR získala licenci na pořádání kurzů.
www.grada.cz
13. 05. 2008 09:04 : Nová kniha:
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Věra Čadilová; Hynek Jůn; Kateřina Thorová
Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb, kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10).
Ukázky: Mentální retardace , Charakter psychiatrické péče v ÚSP.
Více o knize: www.portal.cz
28. 04. 2008 08:44 : Nová kniha:
Vyhněte se rakovině
Jan Žaloudík
Problém rakoviny je ve veřejnosti stále zahalen celou řadou mýtů, chybných interpretací, tápáním i nekritickým spoléháním jen na nové protinádorové léky. Nejúčinnějším přístupem v boji s rakovinou je ovšem prevence, jejíž principy a možnosti by měl pochopit i využívat ve vlastním zájmu každý občan. Informativní populárně naučná monografie, která by souhrnně veřejnosti představila problematiku a nabídku protinádorové prevence, u nás dosud chyběla. Autor, který vychází ze svých četných prezentací v médiích, besed, tiskových konferencí i denního kontaktu s pacienty a jejich příbuznými za své třicetileté praxe v Masarykově onkologickém ústavu, zvolil volnou formu dialogu, tedy odpovědí na nejčastější otázky, které jsou v souvislosti s prevencí, ovšem také s diagnostikou a léčbou zhoubných nádorů kladeny. Kniha je určena především laické veřejnosti, ale může poskytnout praktické informace i zdravotníkům, kteří se přímo onkologii nevěnují, ale jsou nezřídka na prevenci, diagnostiku či léčbu zhoubných nádorů dotazováni.
www.grada.cz
10. 04. 2008 08:17 : Nová kniha:
Život za sklem
Wendy Lawson
Svět člověka s poruchou autistického spektra je plný zmatku a nepochopení toho, co se kolem něj děje. Wendy Lawson nabízí pohled na život s Aspergerovým syndromem. Představuje běžné životní situace a vysvětluje, jak je vnímá a jak na ně reaguje.
Ukázky: Předmluva, , Můj návrat.
Více o knize: www.portal.cz
13. 03. 2008 23:46 : Nová kniha:
Babi lexikon
Lili Stollowsky
Jak už sám název knihy napovídá, hlavním hrdinou je děťátko a jeho rodiče. Trápí vašeho potomka nadýmání? Má nějakou "záhadnou" vyrážku? Rostou mu zoubky? Pořád pláče? Nevíte si s něčím rady? Máte problémy s kojením? Nevíte jak si upravit jídelníček? Na to vše a mnohem víc vám rádi odpovíme.
Listování knihou: zde
Více o knize: www.grada.cz
21. 02. 2008 18:30 : Právě vychází:
Velký lexikon společenského chování
Vladimír Smejkal, Hana Bachrachová
Zkušení autoři, jejichž knížka Lexikon společenského chování se s 50 tisíci prodanými výtisky stala bestsellerem, připravili nový obsáhlý zábavně-naučný Velký lexikon společenského chování – pro každého a pro všechny životní situace. Kromě klasických témat, jako je zdravení či představování, odívání a stolničení, v knize naleznete praktické rady a návody pro mnoho dalších situací, s nimiž se v životě setkáváte, ale o tom, jak je zvládnout, se nedozvíte v žádné jiné publikaci na našem trhu. Velmi čtivý text doplňuje více než 100 zábavných a návodných ilustrací Romana Kliského.
Listování knihou: zde
Více o knize: www.grada.cz
31. 10. 2007 22:28 : Nová kniha:
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Čadilová Věra; Jůn Hynek; Thorová Kateřina
Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních. www.portal.cz
10. 09. 2007 14:52 : Nová kniha:
Mé dítě má autismus
Perchta–Kazi Pátá, Kateřina Thorová
Kniha Mé dítě má autismus je věnována všem rodičům, kteří vychovávají dítě s poruchami autistického spektra. Publikace matky autistického dítěte poodhaluje čtenáři každodenní starosti i radosti péče o dítě s touto poruchou, vysvětluje význam rodiny, upozorňuje na problémy, se kterými se rodiče setkají při začleňování dítěte do kolektivu a do samostatného života. Kniha umožňuje lépe pochopit myšlení a chování dětí s autismem a poskytuje praktické rady, jak odstranit nežádoucí chování, zlepšit komunikaci a posílit nezávislost dítěte. www.grada.cz
28. 02. 2007 14:13 : NOVINKA:
Cvičení paměti pro každý věk
Jitka Suchá
Asi každý má někdy pocit, že čím dál víc zapomíná a paměť už není, co bývala. Kniha nabízí možnost, jak si ji stále udržovat v kondici. Zahrnuje testy na různá témata, které čtenář může samostatně vyplnit a podle klíče zkontrolovat správnost řešení a úroveň svých znalostí. Ukázky: Jak je to s naší pamětí, Přesmyčky měst. http://obchod.portal.cz/kniha
26. 01. 2007 16:35 : NOVINKA:
Autismus a hra
Beyer Jannik; Gammeltoft Lone
Příprava herních aktivit pro děti s autismem Jako jeden z hlavních charakteristických rysů autismu je často uváděno to, že děti s autismem postrádají schopnosti a zájem zapojit se do hry. Jejich hra s hračkami a jinými předměty není funkční a působí... http://obchod.portal.cz/kniha
11. 12. 2006 15:23 : Nová kniha:
Autistické myšlení
/Peter Vermeulen/
Jedinečná a přehledná kniha psychologům, speciálním pedagogům, studentům příslušných oborů napomůže nalézt cestu k pochopení myšlení dětí a dospělých lidí postižených jednou z nejtěžších vývojových onemocnění – autismem. Čtenář si výrazně rozšíří vědomosti o podstatných tématech jako jsou inteligence autistů, jejich sociální chování a identita, komunikace, zájmy, smysl pro humor, schopnost řešit problémy atp. Výklad je doplněn velkým množstvím kazuistik. www.grada.cz/katalog
05. 12. 2006 12:27 :

SOUTĚŽ

Zodpovězte na jednoduchou otázku a získejte od nás knihu Programy pro rozvoj myšlení detí s odchylkami vývoje. Více informací najdete v tomto článku.
21. 11. 2006 11:15 :

SOUTĚŽ

Zodpovězte na jednoduchou otázku a získejte od nás knihu Dislexie a jiné poruchy učení. Více informací najdete v tomto článku.
01. 08. 2006 11:57 : Nově vyšlo:
Když mozek pracuje jinak
Allen D. Bragdon, David Gamon
Kniha je psána pro ty, kdo mají specifické mozkové poruchy nebo variabilní odchylky (levorukost, dyslexii, absolutní sluch, poruchu pozornosti, sezónní afektivní poruchu, autismus, sklon k alkoholismu, synestesii apod.), a jejich blízké, využijí ji i pracovníci pomáhajících profesí. Ukázky: Déja vu, Fotografická paměť. http://obchod.portal.cz/kniha
09. 06. 2006 16:08 : Nově vyšlo:
Demence
Huub Buijssen
Průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele. V knize, která je plná příkladů ze skutečného života, se autor snaží přiblížit prožívání lidí s demencí, popisuje mechanismus ztráty paměti, vysvětluje jejich komunikační problémy, poruchy nálady a chování. Radí, jak řešit praktické problémy. Ukázky: Mnoho forem demence, Toulání. http://obchod.portal.cz/kniha
22. 03. 2006 12:08 : Zajímavá kniha:
Downův syndrom
Mark Selkowitz
Rodiče, kterým se narodí dítě s Downovým syndromem, potřebují podporu ze strany odborníků a dostatek informací, které jim pomohou vyrovnat se s touto náročnou životní situací. Zkušený pediatr napsal informačně bohatou a srozumitelnou knížku, která umožní rodičům, ale také speciálním pedagogům, lékařům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí získat odpovědi na množství otázek, s nimiž se při péči o dítě s postižením setkají. http://obchod.portal.cz/kniha
10. 03. 2006 09:10 : Zajímavá kniha:
Dyslexie a jiné poruchy učení
Mark Selikowitz
Kniha se zabývá problematikou inteligentních dětí, které mají problémy s učením. Je napsána jako přehledný a sympaticky jasný průvodce tématy, jež vzbuzují často kontroverzní postoje a někdy vedou i ke sporům rodiny se školou. Zaměřuje se na obtíže v tradičních školských oblastech, jakými jsou čtení, psaní a aritmetika, a dotýká se též subtilnějších otázek, jakými jsou například hyperaktivita, nemotornost nebo dysocialita. http://www.grada.cz/katalog
02. 03. 2006 10:46 : Nově vyšlo:
Výchova dětí s autismem
Richman
Téměř všechny publikace o autismu v České republice nabízely jako nejvhodnější výchovnou strategii pro děti s poruchami autistického spektra strukturované učení. Žádná metoda však není použitelná pro všechny děti, a proto je důležité, aby odborníci a rodiče měli možnost vybrat si z více přístupů ten, který bude dítěti nejvíce vyhovovat. Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodou - aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze tuto metodu využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Co je autismus?, Manipulace s předměty.
20. 02. 2006 08:50 : Zajímavá kniha:
Autismus u dospívajících a dospělých
Howlin
Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Většina publikací věnovaných autismu se však zabývá pouze dětstvím. Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: O kom je tato kniha, Problémy s chápáním, Porozumění přátelství.
14. 02. 2006 14:23 : Zajímavá kniha:
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Zdeněk Matějček
Nestor české dětské psychologie, renomovaný autor a uznávaný odborník zve rodiče na výpravu do jednoho období lidského života – do doby od narození až do předškolního věku. Rodiče mají možnost krok za krokem sledovat, co se s dítětem v období tohoto překotného psychomotorického vývoje děje, nač mají být připraveni, na co se mohou těšit a na co je třeba dát pozor. http://www.grada.cz/katalog
14. 12. 2005 09:04 : Nově vyšlo:
Aspergerův syndrom
Tony Attwood
Porucha sociálních vztahů a komunikace která patří do skupiny poruch autistického spektra. V ČR vychází tato kniha jako první monografie o Aspergerově syndromu. Podává základní informace pro rodiče a pracovníky pomáhajících profesí. Je psaná čtivým a zajímavým způsobem s množstvím příkladů. Ukázky: Diagnóza, Pravidla chování, Představivost. http://obchod.portal.cz/kniha
24. 10. 2005 13:44 : Nově vyšlo:
Sociální fobie
Ján Praško, Jana Vyskočilová, Lucie Píglová, Jana Prašková
Sociální fobie je nepřiměřený až chorobný strach z kontaktu s ostatními lidmi. Příručka uvádí informace o projevech, příčinách a průběhu této poruchy a způsobech jejího zvládání, ať již svépomocnými aktivitami nebo s pomocí terapeuta. Ukázky: Charakteristiky sociální fobie, Ja se dá sociální fobie léčit? http://obchod.portal.cz/kniha
11. 10. 2005 12:59 : Právě vyšlo:
Sexuální zneužívání dětí
/Petr Weiss a kolektiv/
V ojedinělé původní knize přední čeští odborníci psychiatrům, psychologům, právníkům, kriminologům a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti osvětlují na základě nejnovějších poznatků fenomén sexuálního zneužití jak ze strany pachatelů (osobnost, motivace k činu, deviace), tak ze strany oběti (charakteritika, následky). Čtenář získá naprosto ucelený pohled na danou problematiku z různých úhlů pohledu, ze strany psychologa, sexuologa, právníka a dalších odborníků. 17×23 cm | 264 stran | 80-247-0929-5 | Katalog. č.: 2060 http://www.grada.cz/content/kat
27. 07. 2005 11:29 : Právě vyšlo:
První pomoc v psychiatrii
/Karel Dušek, Alena Večeřová - Procházková/
Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah. Stejně tak je tomu i v psychiatrii, kde je však situace poněkud složitější. První pomoc je často vyžadována na místě, kde se předpokládaná porucha objevila. V psychiatrii má tato skutečnost opravdu mimořádný význam. Snahou publikace První pomoc v psychiatrii autorů doc. MUDr. Karla Duška, CSc. a MUDr. Aleny Večeřové–Procházkové je nabídnout vodítka v problematice první pomoci z různých hledisek. Jsou tu proto uvedeny všechny druhy terapeutických přístupů používaných v současné době v psychiatrii. Cílem této jedinečné knihy je především přispět ke zkvalitnění péče při poskytování psychiatrické první pomoci na různých úrovních. http://www.grada.cz/content/kat
20. 05. 2005 14:30 : Nově vyšlo:
Poruchy učení
Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností Zcela přepracované a rozšířené vydání. Komplexní pohled především na praxi, ale i nezbytnou teorii nabízí tato kniha, o jejíž úspěšnosti svědčí to, že toto vydání je celkově již desáté. Vývoj v této oblasti u nás i v zahraničí je velmi rychlý jak v důsledku rostoucího napojení ČR na zahraniční organizace, tak vlivem aktivit MŠMT ČR (nové metodické pokyny, pokyny k integraci). Proto autorka celou knihu důkladně přepracovala http://obchod.portal.cz/kniha
02. 05. 2005 09:02 : Právě vychází:
Schizofrenie v dětství a adolescenci
/Eva Malá/
Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v dětství a adolescenci je jednou z nejvážnějších. Jedinečná publikace doc. MUDr. Evy Malé, CSc. Schizofrenie v dětství a adolescenci mapuje do detailu tuto těžkou chorobu a přináší mnoho příkladů z praxe. Kniha pohlíží na schizofrenii z hlediska dětské a dorostové psychiatrie a zaměřuje se na diagnózu, klasifikaci a léčbu nemoci (farmakoterapie, inzulinová terapie, psychoterapie). http://www.grada.cz/content/kat
07. 04. 2005 09:06 : Nově vyšlo:
Downův syndrom
Mark Selikowitz
Autor, zkušený pediatr, napsal informačně bohatou a srozumitelnou knížku, která se stane nezbytným pomocníkem a rádcem pro rodiče, ale i pedagogy, lékaře a všechny, kdo se setkají s péčí o dítě postižené Downovým syndromem. Publikace se dotýká všech stránek lidského života. Ukázky po prokliku: První dny jsou nejtěžší, Chování dítěte. http://obchod.portal.cz/kniha
25. 03. 2005 10:50 : Nově vyšlo:
Preterapie
Garry Prouty, Dion Van Werde, Marlis Pörtner
Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění). Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta. Ukázky po prokliku: Zrození preterapie, Různé skupinové aktivity. http://obchod.portal.cz/kniha
01. 03. 2005 09:04 : Zajímavá kniha:
Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte
/David Gruber/
Špičkový autor a specialista na rozvoj komunikačních dovedností a inteligence radí, jak s dětmi od 3 let do puberty zkoušet cvičení pro rozvoj tvořivosti, pro zlepšování vyjadřovacích schopností, efektivního jednání s lidmi a paměti. Naučíte je umění, jak vytrvat v dlouhodobých duševních aktivitách, jak efektivně studovat cizí jazyk, racionálně číst aj. http://www.grada.cz/content/katalog
09. 02. 2005 08:11 : Právě vychází:
Zpíváme si s dětmi
/Marie Lišková/
Publikace obsahuje řadu dosud nepublikovaných písní a stává se tak jedinečnou inspirací učitelům i rodičům. Kromě hudebního rozvoje dětí dávají prostor i ke komplexní výchově. Hudba je motivací k ostatním možným činnostem (výtvarné, pohybové, rozumové, vztahových záležitostí, psychického rozvoje atp.). Jde o soubor písniček a hudebních her. http://www.grada.cz/content/katalog
14. 01. 2005 08:34 : Nová kniha:
Intenzivní péče v psychiatrii
/M. Dominic Beer, Stephen M. Pereira, Carol Paton/
Knížka anglických autorů podává komplexní pohled na systém péče (i její forenzní a etické aspekty). Věnuje se terapeutickým intervencím, zhodnocení a zvládání rizik, struktuře a vedení jednotek intenzivní psychiatrické péče. Zabývá se otázkami psychologického a psychofarmakologického přístupu k pacientům i návazné dlouhodobé péče. http://www.grada.cz/content/katalog
11. 01. 2005 15:13 : Psychologie lidské komunikace
Zbyněk Vybíral

Dotisk úspěšné knihy. Interdisciplinárním pohledem v českém prostředí ojedinělá monografie provází čtenáře průřezem klasického i soudobého zkoumání zejména interpersonální komunikace. Kniha je určena všem zájemcům o psychologii, především učitelům, manažerům, studentům psychologie a pedagogiky. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=6614
17. 09. 2004 15:49 : Zajímavá kniha:
Bláznit je lidské
Klaus Dörner, Ursula Plog

Netradiční a proslulá učebnice psychiatrie, která založila novou epochu v tradici německé psychiatrické školy. Kniha je určena profesionálům v pomáhajících povoláních, ale i pacientům, jejich příbuzným a všem ostatním, kdo přicházejí do kontaktu s duševně nemocnými. http://www.grada.cz/
29. 07. 2004 15:51 : Právě vyšlo:
Dětský autismus
M. Hrdlička, V. Komárek

Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Po prokliku si můžete přečíst ukázku - Diagnostika. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=11548
01. 06. 2004 10:58 : Dotisk:
Nesoustředěné a neklidné dítě
Sandra F. Riefová

Dotisk úspěšné knížky. Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Po prokliku si můžete přečíst ukázky: Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků, Metody výuky matematiky, Postupy relaxace, řízené imaginace a vizualizace http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=5288
06. 05. 2004 13:24 : Právě vyšlo:
Cesta k lidství
Ilustrace Angelika Penner
"...vykročení na cestu k lidství pro mne nastalo v okamžiku, kdy jsem začal žít společně s mentálně postiženými. Tito lidé byli sice na intelektuální a praktické úrovni bezmocní, avšak byli velice obdarováni ve vztazích..." Kniha vznikla jako přepis rozhlasových relací v Canadien Broadcasting Corporation (CBC) z roku 1998. Zakladatel komunitního hnutí Archa, společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s handicapovanými, polemizuje ve svých úvahách s egoistickými a na výkon zaměřenými tendencemi moderních společností. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10920
02. 04. 2004 13:20 : Právě vyšlo:
Úzkost a strach u dětí
Jan Vymětal

Přehledná knížka vynikajícího odborníka seznamuje s projevy a příčinami nadměrné úzkosti a strachu u dětí i se způsoby, jak tyto emoce mírnit. Po kliknutí na link si můžete přečíst tyto ukázky: Období školních let do puberty, Úzkostné matky a jiné..., Předcházíme nadměrné úzkosti, Tréma, Strach z lékaře http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10786
26. 11. 2003 08:44 : Právě vyšlo:
Mentální retardace
Iva Švarcová

Autorka shrnuje základní informace o mentálním postižení a představuje nové trendy v oblasti péče a vzdělávání s přihlédnutím ke specifikům ČR. Druhé vydání. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=7314
18. 11. 2003 13:47 : Právě vyšlo:
Diagnostika narušené komunikační schopnosti
Viktor Lechta a kol.

Kniha zkušených odborníků vedených profesorem Lechtou má po obecné části část speciální, jejíž jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na diagnostiku druhů narušené komunikační schopnosti. Kniha obsahuje: Diagnostiku narušeného vývoje řeči, Diagnostiku dětského autismu, Diagnostiku poruch čtené a psané řeči a Diagnostiku koktavosti. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10257
04. 11. 2003 14:50 : Právě vyšlo:
Autismus - zdravotní a výchovné aspekty
Ch. Gillberg, T. Peeters

Druhé vydání knihy, která je určená nejen psychologům a psychiatrům, ale především rodičům a učitelům dětí s problémy souvisejícími s autismem a podobnými vývojovými poruchami. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10527

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .