SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Bezplatné odborné sociální poradenství a informační server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Reklama

Logo OS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KTERÉ POSKYTUJEME:
Sociální poradenství na www.iporadna.cz

Přímo v OLOMOUCI:
- Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním
- RESTART - program integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Kontakt:
- email: office@internetporadna.cz
- telefon: 587406126, 774724877
- Skype: poradna.pro.ozz

Připojte se k fanouškům
InternetPoradny na Facebooku!

InternetPoradna.cz

Propagujte i svoji stránku

ROZHOVORY S...

Zaměstnanost:  Rozhovor s Mgr. Ivanou Svobodovou
Přinášíme Vám rozhovor s Mgr. Ivanou Svobodovou, bývalou ředitelkou o.s. InternetPoradna.cz (nyní na mateřské dovolené). Povídali jsme si mimo jiné o jejím působení u nás nebo o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Její životopis najdete na konci rozhovoru.

NAŠE ANKETA

Za jaké on-line služby byste byli chotni v rámci služby iPoradna.cz zaplatit:
odpovědi do 24 – až 48 hod za poplatek 31%
videochat s psychologem 49%
právní poradenství on-line (případně také videochat) 15%
konzultace IT pracovníka 5%

TÝDENÍK INTERNETPORADNY

Dovolujeme si Vám nabídnout zasílání novinek z našich stránek
(Přihlášení potvrdíte na následující stránce)

NOVÉ ODPOVĚDI

Občanské poradenství: dědické řízení: Dobrý den, objeví-li se po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti majetek, kt...
Psychologické poradenství: suicidální myšlenky; deprese: Dobrý den, díky za důvěru, se kterou se obracíte na Internet poradnu. Píšete...
Psychologické poradenství: rodinné vztahy; obavy o blízkou osobu; výkyvy nálad; agresivita: Vážený tazateli, Váš dotaz jsem konzultovala se spolupracující psychiatričko...
Psychologické poradenství: zpětná vazba; kontakty psycholog; kontakty terapie: Vážený tazateli, doporučuji vyšetření a zvážení případné léčby ve standardním (...

NEJČTENÉJŠÍ ČLÁNKY

NOVĚ V DISKUZI

AKTUÁLNĚ

DEJTE S NÁMI INFORMACÍM SMYSL
>
Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS IP na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců.¨

Občanské poradenství
Pomáháte agresivním či duševně nemocným lidem? Spoluodpovídáte za škodu 21. 06. 2017 22:11 - Měšec.cz - Pokud pečujete o malé děti nebo hlídáte nezletilce, jste povinni maximálně předvídat jakékoliv možné nebezpečí a zajistit, aby se dětem nic nestalo. Nestačí jen běžná míra opatrnosti, jinak odpovídáte za škodu. Rodiče si domluvili několikadenní hlídání svých 2 malých dětí (dcery a syna), které mělo proběhnout na chalupě. Nicméně paní, které byly děti svěřeny, s nimi byla doma ve svém domě. Zrovna v tu dobu u ní byl na návštěvě její vážně duševně nemocný syn, který ji (13. 6. 2012) po předchozí slovní rozepři nejdříve fyzicky napadl, udeřil ji do hlavy, kopal do ní a smýkal s ní po zemi a poté, co se dokázala vymanit a odvést svěřenou dívku do bezpečí, několika ranami dřevěnou tyčí do hlavy usmrtil jejího sourozence – pětiletého chlapce. Spouštěčem násilí byla právě přítomnost malých dětí v domě a jednání matky, která narušila jeho soukromí. Trestní stíhání pachatele bylo s ohledem na vážnost jeho onemocnění a z něj vyplývající nepříčetnost zastaveno, protože jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti byly v době činu zcela vymizelé.
Občanské poradenství
Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy? 21. 06. 2017 22:09 - Měšec.cz - Když vás bude notář kontaktovat se zprávou o dědictví, nemusí to znamenat jen radost ze snadno nabytého jmění. Dědí se totiž i dluhy. A pokud netoužíte dluhy zdědit a podílet se na jejich splácení, máme pro vás tip, jak se tomu vyhnout. Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele.
Zaměstnanost
Přehledně: Kdy začít platit zálohy na pojištění po ukončení střední školy 09. 06. 2017 13:07 - Novinky.cz - Téměř 70 tisíc mladých lidí letos skládá maturitu. Po ukončení studia se někteří absolventi středních škol musí připravit na to, že začnou platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Přinášíme přehled, kdy a koho se tato povinnost týká i na koho se nevztahuje.
Zaměstnanost
Poradna: Může mi zaměstnavatel neustále prodlužovat práci na dobu určitou? 07. 06. 2017 11:31 - Novinky.cz - Zaměstnavatelé mají čím dál více v oblibě pracovní poměry na dobu určitou. Zaměstnanci naopak upřednostňují pracovní poměr na dobu neurčitou, protože hledají zejména jistotu. Sjednání doby určité však může mít pozitiva i pro zaměstnance, pokud například hledají jen přechodné zaměstnání. Jak dlouho ale mohou zaměstnavatelé dobu určitou prodlužovat?
Zaměstnanost
Poradna: Co obnáší dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli? 31. 05. 2017 09:46 - Novinky.cz - Nejeden zaměstnavatel se už dostal do situace, kdy neměl dostatek zakázek a nemohl tak pracovně vytížit všechny své zaměstnance, nebo naopak bylo mnoho práce a málo zaměstnanců. V takové chvíli zákoník práce nabízí řešení prostřednictvím dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.
Občanské poradenství
Přehledně: Kdy vzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod 31. 05. 2017 09:37 - Novinky.cz - Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Základní rada spočívá v tom, aby se pozůstalý obrátil na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde nejen získá potřebné informace, ale může i udělat konkrétní kroky ke zmírnění své nenadále zhoršené životní i ekonomické situace.
Občanské poradenství
Dluhoví kostlivci potápějí dědice. Pomůže zaklínadlo 29. 05. 2017 09:14 - Novinky.cz - Skryté dluhy zemřelých potápějí čím dál tím více dědiců. Ti tak v exekučních dražbách nepřicházejí jen o to, co po příbuzném zbylo, ale i o svůj majetek. Mnohdy totiž věřitelé začnou nárokovat zaplacení dluhů po zemřelém dlouho po pozůstalostním řízení, v němž měli pozůstalí ještě možnost dědictví jako celek odmítnout.
Psychologické poradenství
Když stůně duše, bolí tělo. Psychosomatické příčiny bolesti 26. 05. 2017 20:24 - InternetPoradna - Když nás něco bolí, vždy to ovlivní i naši náladu, držení těla, emoce. Na nemoc je potřeba nahlížet nejen jako na poruchu struktury či funkce orgánu, ale také hledat souvislosti s psychickými a sociálními aspekty života konkrétního člověka. Psycho(duše)-soma(tělo)tika
Občanské poradenství
Zůstali jste sami? Vše o vdovském a vdoveckém důchodě 26. 05. 2017 20:20 - InternetPoradna - Smrt manžela nebo manželky je bezesporu smutným a psychicky náročným obdobím. Pozůstalí se však po ztrátě blízké osoby mohou potýkat i s finančními problémy. Okamžitou pomoc může znamenat výplata pozůstalostního důchodu. I v tomto případě ale platí určitá pravidla, která je nutno dodržet. Jak o vdovecký či vdovský důchod zažádat, kdy na něj máte nárok a jak vysoký bude? Na nejčastější otázky vám odpovíme v následujícím článku.Česká populace dle dlouhodobých statistik stárne. Český statistický úřad předpokládá, že zatímco začátkem loňského roku se podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel pohyboval průměrně okolo 17 %, za deset let budou lidé starší 65 let tvořit ve všech krajích až čtvrtinu populace. S narůstajícím věkem obyvatel tak roste i počet osob žádajících o starobní důchod. Česká správa sociálního zabezpečení registrovala letos v září 2 389 270 starobních důchodců, což je téměř o 20 tisíc více než před rokem. Pozůstalostní důchod poté v posledním měřeném kvartále vyplatili téměř 64 tisícům žadatelů, většinu z nich přitom tvořily ovdovělé ženy. Těch bylo téměř 5× více než ovdovělých mužů. „Ženy se dle dlouhodobých statistik dožívají vyššího věku než muži. Často se tak ocitnou v obtížné finanční situaci a po ztrátě manžela musejí převzít správu celé domácnosti. Pomoc v podobě vdovského důchodu se tak může velmi hodit,“ říká Tomáš Kunc ze společnosti Senior Safe, která seniorům nabízí právní poradenství i další služby.
Zaměstnanost
Poradna: Nařízení práce přesčas o víkendu 23. 05. 2017 10:50 - Novinky.cz - V dnešní době je zaměstnanec, který nezůstal v práci déle, tedy přesčas, spíše výjimkou. Může však práci přesčas zaměstnavatel vždy nařídit, například i na víkend? A bude mít v takovém případě zaměstnanec nárok na nějaké příplatky? Dobrý den. Pracuji v oboru zemních prací a můj zaměstnavatel po mně chce, abych v sezóně pracoval navíc i v sobotu. Má právo mi tuto práci přesčas nařídit?

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .