SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Oznamovací povinnost

Svobodová Ivana, Mgr., 02. 12. 2009 16:04

OZNAMOVACÍ POVINNOST = povinnost oznámit trestný čin bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Při porušení této povinnosti hrozí udělení trestu odnětí svobody až na tři léta.

Porušení povinnosti oznámení trestného činu znamená :

1.Nepřekažení trestného činu - § 367 trestního zákoníku, týká se trestných činů, které jsou zrovna páchány nebo které se připravují. Jedná se mj. O trestné činy vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, loupeže, vydírání, znásilnění, pohlavního zneužití, týrání svěřené osoby, krádeže podle § 205 odst. 5, podvodu a j. Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný takový trestný čin připravuje nebo páchá a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

2.Neoznámení trestného činu - § 368 trestního zákoníku, týká se trestných činů, které již byly spáchány. Jedná se mj. O trestné činy týrání svěřené osoby, vraždy aj.
Kdo spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.


---
Oznamovací povinnost nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.


---

Vzhledem k legislativě se nemůže naše organizace zprostit tzv. oznamovací povinnosti uložené trestním zákoníkem (z.č.40/2009 Sb.). Pokud bude v na tyto stránky vložen příspěvek, kerý bude odpovídat oznamovací povinnosti, podniknou naši pracovníci kroky k tomu, aby této povinnosti naše organiazace dostála.


Bc. Ivana Herzogová
ředitelka o.s. InternetPoradna.cz

(podklady zpracoval Bc. Libor Ulenfeld)


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: sto padesát tři
číslicemi:
 


13. 07. 2010 18:51: sanilegans (sanilegans@seznam.cz)
Mám oznamovací povinnost,když vím,že zaměstnavatel falšuje výkazy za účelem získání dotace a popř. i bankovního úvěru? Jak mám postupovat, nutí-li mě,jako účetní, pod hrozbou výpovědi, se na tomto spolupodílet?

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .