SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Přehledně: Vše, co potřebujete znát o záruční opravě

Novinky.cz, 03. 10. 2017 13:42

Podle zákona má každý, kdo reklamuje vadné zboží, primárně nárok na bezplatnou opravu. V následujícím přehledu přinášíme ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přehled rad a tipů, jak má záruční oprava vypadat, a co může člověk dělat, když není s nápravou spokojený.
V zákoně se nikde blíže nedočtete, jakým způsobem má prodávající při odstraňování vady zboží postupovat. Podle stanoviska českých soudů je však prodávající povinen „provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem, aby vada byla řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku výskytu vady ani opravy jinak znehodnocena“.

Jen tu opravu, kterou pro vás na své náklady zajistí prodávající v rámci uznané reklamace, je možné považovat za záruční. V případě, že za odstranění závady budete muset zaplatit, jedná se o opravu mimozáruční, a pro tu platí úplně jiná pravidla.

Po záruční opravě musí být zboží „jako nové”
Paní Monika reklamovala látkovou korbičku kočárku, jejíž dno se po pár týdnech užívání zcela protrhlo. Prodávající reklamaci uznal a nechal zboží na své náklady opravit. Po návratu korbičky z reklamace byl po celé délce jejího dna viditelný šev v místech, kde došlo k protržení materiálu.

Na nespokojenost paní Moniky reagoval prodejce prohlášením, že výrobek je přece po opravě plně funkční.

„To je sice pravda, jenže povinností prodejce je provést záruční opravu takovým způsobem, aby neutrpěly ani estetické vlastnosti výrobku. Jinými slovy, výrobek by měl po záruční opravě fungovat i vypadat tak, jako by se na něm nikdy žádná vada nevyskytla,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Závadu ihned vytkněte
Jak postupovat, když nejste s provedenou opravou spokojeni? Musíte uplatnit novou reklamaci?

„Ihned po převzetí zboží z reklamace veškeré nedostatky provedené opravy prodejci vytkněte. Pokud nezjedná nápravu ani během zbylého času do konce zákonné 30denní lhůty k vyřízení reklamace, můžete od smlouvy odstoupit,“ doporučil Zelený.

Zákonná lhůta neslouží jako strašák nutící prodávajícího, aby reklamaci jakýmkoli způsobem odbyl a vrátil výrobek co nejrychleji spotřebiteli. I pokud reklamaci stihne vyřídit do 30 dnů od uplatnění, ale neprovede opravu pořádně, znamená to, že lhůta marně uplynula.

V takové situaci máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Není to však vaše povinnost. Můžete se naopak nadále domáhat svých zákonných nároků z vadného plnění.

Záruční oprava jako první krok
Někteří lidé si často stěžují, že jim prodejci vyřízení reklamace opravou vnucují, i když v reklamačním protokolu zaškrtnou jinou volbu.

„Podle zákona existuje určitá hierarchie nároků, které může spotřebitel při reklamaci uplatňovat. Primárně lze žádat bezplatnou opravu a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, tak i výměnu za nový kus. Teprve v případě, že ani oprava ani výměna zboží nejsou možné, vzniká spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy. Namísto kteréhokoli z uvedených nároků si spotřebitel může vždy zvolit přiměřenou slevu z kupní ceny,“ vysvětlil Zelený.

Takže pokud v reklamačním protokolu uvedete, že žádáte vrácení peněz, prodávající vám v případě, že zjistí při diagnostice vady, které je možné řešit opravou či výměnou, nemusí vyhovět.

Měl by se ale zajímat o to, zda s takovým způsobem vyřízení reklamace souhlasíte, nebo zda si přejete raději uplatnit nárok na přiměřenou slevu z ceny.

„Pozor ale na situace, kdy prodávající vadu sice odstraní, ale podaří se mu poškodit zboží jiným způsobem. Reklamaci bude v takovém případě nutné považovat za včasně vyřízenou, to vám však nebrání uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody,“ dodal Zelený.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: třista devadesát šest
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .