SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Novinka od června: příspěvek na dlouhodobé ošetřování

InternetPoradna, 16. 05. 2018 16:13

Od 1. června 2018 bude nově možné čerpat příspěvek na dlouhodobé ošetřování rodinných příslušníků či členů domácnosti po dobu až 90 dní. Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se oproti krátkodobému ošetřovnému zároveň rozšíří o další členy rodiny žijící mimo společnou domácnost.

Doposud bylo možné čerpat pouze krátkodobé ošetřovné, které mohlo trvat maximálně 9 dnů, u samoživitelů až 16 dnů.

„Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu, jež vyžaduje ošetřovatelskou péči v domácím prostředí, nemůže vykonávat žádné zaměstnání, případně nemůže vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,“ uvádí Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR, a dodává: „Lidem, kteří dlouhodobě ošetřují své blízké, se prodlouží možnost čerpání příspěvku až na 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.“

Samotnou potřebu dlouhodobého ošetřování v domácí péči určí ošetřující lékař. Standardně nárok na ni vzniká v případě, kdy osoba závislá na péči nejdříve strávila alespoň 7 dní v nemocnici a následně její zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů. U ošetřujícího člověka je pak potřeba, aby v rámci posledních 4 měsíců minimálně 90 dnů platil nemocenské pojištění. Pokud ošetřující již příspěvek na dlouhodobé ošetřování blízkého pobíral celých 90 dnů, je nutné počkat 12 měsíců, než může příspěvek čerpat znovu.

Příspěvek na dlouhodobé ošetřování bude nově moct čerpat pojištěnec, který je manželem, manželkou, registrovaným partnerem či partnerkou ošetřované osoby nebo jakýkoli další člověk žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti. Dále bude mít na ošetřovné nárok příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou, tedy její dítě nebo rodič, a také její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc. Příspěvek zároveň může získat i manžel či manželka nebo registrovaný partner či partnerka těchto příbuzných. „Ošetřující osoby se budou moct v průběhu ošetřování střídat, avšak vždy pouze po celých dnech. V případě, že by pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou,“ upřesňuje Ondřej Wysoglad.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné i nadále nebudou mít zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody o provedení práce, či zaměstnanci, kteří jsou účastni na zdravotním pojištění pouze z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu (sjednaná odměna je menší než 2 500 Kč) a dále žáci nebo studenti, kteří mají zaměstnání v období školních prázdnin. Dlouhodobé ošetřovné pak také nebude možné čerpat kvůli poskytování péče dítěti za situace, kdy má jiná osoba z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. Výjimku představují zvláštní případy, kdy tato osoba onemocní, utrpí úraz apod.

Příspěvek také nemohou čerpat osoby pečující (pěstouni či poručníci), lidé v evidenci pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby. V poslední řadě na příspěvek nemají nárok odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

https://www.i60.cz/clanek/detail/19755/novinka-od-cervna-prispevek-na-dlouhodobe-osetrovani?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: sedmset devadesát pět
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .