SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
21. 05. 2018 08:44 - Kamila
ostatní: uráz v době pracovní neschopnosti pod vlivem alkoholu
Dobrý den, obracím se na Vás o zodpovězení ohledně manžela. Je půl roku v PN, zvažuje se operace plotenky.V době vycházky se opil a způsobil si úraz hlavy a je již 10 dni hospitalizovan. Prosím Vás může mit z toho nějaké nepřijemnosti? Děkuji

28.05.2018 10:33: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

pokud si fyzická osoba přivodila dočasnou pracovní neschopnost jako bezprostřední následek své opilosti, snižuje se výše nemocenského za kalendářní den na 50 % výše nemocenského, které by běžně náleželo, pokud by si tato osoba nezpůsobila pracovní neschopnost vlastním jednáním (§ 29 - 31 Zákona o nemocenském pojištění).
Česká správa sociálního zabezpečení by teoreticky mohla přistoupit ke snížení nemocenského Vašeho manžela na polovinu. Je-li však nyní již půl roku v pracovní neschopnosti, která vznikla bez jeho zavinění, je možné, že mu bude i nadále vypláceno nemocenské v plné výši. Jestliže by naopak v důsledku úrazu v opilosti došlo k prodloužení doby trvání pracovní neschopnosti (např. nutnost posunout termín operace), mohla by ČSSZ nemocenské snížit.
Rozhodne-li ČSSZ o snížení nemocenského, může se Váš manžel proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud by bylo odvolání zamítnuto, je přípustné podat správní žalobu k místně příslušnému krajskému soudu. Správní žalobu lze podat do dvou měsíců poté, co bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí odvolání (§ 81 Správního řádu; § 7, § 68 a § 72 Soudního správního řádu).
Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na „sociální a důchodové zabezpečení“:

http://vyhledavac.cak.cz/

Pro osoby zaměstnané v pracovním poměru platí, že jim zaměstnavatel nesmí dát výpověď v ochranné době, což je v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným. Zákaz podání výpovědí se nevztahuje na situace, kdy pracovní neschopnost zaměstnance vznikla jako bezprostřední následek opilosti. Je-li Váš manžel zaměstnán v pracovním poměru a bude-li prokázáno, že jeho pracovní neschopnost souvisí s úrazem v opilosti, mohl by mu jeho zaměstnavatel dát výpověď i v době trvání pracovní neschopnosti (§ 53 Zákoníku práce).
Zdravotní pojišťovna nemá nárok na náhradu nákladů za léčbu, i pokud si její pojištěnec sám poškodí zdraví např. následkem opilosti. Váš manžel není povinen hradit si zdravotní péči ani v případě svého úrazu pod vlivem alkoholu. Právo zdravotní pojišťovny na náhradu škody se týká pouze nákladů vynaložených na léčbu jejího pojištěnce, které zavinila třetí osoba. Náhrada nákladů je pak uplatňována vůči této třetí osobě (§ 55 Zákona o veřejném zdravotním pojištění).

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .