SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
06. 01. 2020 14:26 - Havlus1975
majetkoprávní vztahy: nájemní byt; nájemní smlouva; podmínky ukončení nájemní smlouvy
Dobrý den, mám na vás dotaz. V roce 1998 jsme se s přítelkyní společně nastěhovali do městského nájemního bytu. Nájemní smlouva je sepsaná pouze na jméno přítelkyně. O rok později jsme se vzali. V roce 2019 jsme se rozvedli, manželka se z bytu odstěhovala. Chtěli bychom nájemní smlouvu přepsat na moje jméno, což dle vyjádření města není možné. Na uvedené adrese jsem přihlášen k trvalému bydlení. Chtěl bych se zeptat, jestli město jako pronajímatel by mě z bytu mohl vystěhovat?

13.01.2020 10:46: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

pokud jste v roce 1999 uzavřeli manželství, podle tehdejší právní úpravy vám vznikl společný nájem bytu. Dle § 704 zák. 40/1964 Sb. občanského zákoníku - stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikl společný nájem bytu manželů uzavřením manželství.
Z Vašeho dotazu je patrné, že jste se s manželkou na vypořádání bydlení po rozvodu dohodli, odstěhovala se a nehodlá v nájmu pokračovat. Nájemní právo by tudíž mělo příslušet Vám. Pokud byste se nedohodli, mohl by rozhodovat soud, komu bude příslušet nájemní právo po rozvodu, dle § 768 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
Nechce-li pronajímatel tyto skutečnosti vzít v úvahu, mohl by na Vás podat žalobu na vyklizení bytu. V soudním řízení byste se pak mohl hájit (nájem bytu byl společný, dohodli jste se s manželkou na vypořádání bydlení tak, že zůstanete v bytě bydlet).
Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj a nezakládá bohužel právo v bytě bydlet. To by vyplývalo např. z nájemní smlouvy.
S pronajímatelem můžete komunikovat písemně, uvést, že uzavřením manželství vznikl dle výše uvedeného ustanovení společný nájem bytu manželů. Můžete doložit také písemné vyjádření bývalé ženy, že souhlasí s tím, abyste po rozvodu nadále byt užíval, stal se nájemcem bytu.

S pozdravem

Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .