SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
11. 02. 2020 14:55 - René
ostatní: dědictví; dědici;
Dobrý den, bylo nás 6 sourozenců, 2 bratři zemřeli před 20 a 45 lety, měli celkem 3 děti, které jsou již dospělé a s rodinou neudržují styky. Nedávno zemřela sestra, která vlastnila družstevní byt. Budeme dědit my 3 zbývající sourozenci, nebo také děti po starších bratrech. Závěť se nenašla. Děkuji.

12.02.2020 20:30: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, pane René,
děkujeme za Váš dotaz, který se týká dědění družstevního bytu.
Tak nejprve pokud sestra žila sama, neměla manžela, děti ani nikoho, kdo s ní v bytě bydlel, jsou dědicové všichni uvedení, včetně dětí (třetí dědická třída)

Problemetiku družstevních bytů upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.
Ve skutečnosti se nedědí byt, ale členský podíl v družstvu (§ 2279 občanského zákoníku), kterému ve skutečnosti byt patří. Družstvo může ve svých stanovách upravit, že členský podíl může přejít jen na jednu osobu - v tom případě by se dědicové museli mezi sebou dohodnout, na koho podíl přejde a jaké bude případné vyrovnání - např. z prodeje bytu.
Pokud to stanovy družstva nezakazují, mohl by teoreticky členský podíl přejít na více, nebo dokonce všechny dědice ( § 597 zákona o obchodních korporacích). I zde by pak bylo na místě vyrovnání.
Bude tedy hodně záležet na Vaší dohodě.
V případě že se nedohodnete, mohlo by případně dojít k podání žaloby, týkající se vypořádání dědictví.

Mohlo by jít o poměrně složitou problematiku, pak by bylo vhodné využít služeb advokáta.

Přeji Vám, aby se dohoda zdařila.

JUDr. Marta Šosová

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .