SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
27. 03. 2020 19:09 - jafravin
sociálně právní poradenství: OSVČ; kompenzace ušlého výdělku;
Vážení,
rád bych se zeptal na to, zda mám nárok na nějakou kompenzaci ušlého výdělku kvůli karanténě jako OSVČ na vedlejší pracovní poměr. Jako hlavní činnost mám invalidní důchod. Pokud ano, jaké doklady mám přichystat?
Předem děkuji za odpověď.

31.03.2020 15:35: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

v souvislosti s nařízením karantény a snížením příjmů živnostníků byla pro OSVČ přijata opatření v oblasti platby pojistného na důchodové a zdravotní pojištění a daní. Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2019 se prodlužuje do 1. července 2020 bez jakékoliv sankce za opožděné podání, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 OSVČ podává nejpozději do 3. srpna 2020.
Nově schválený zákon odpouští na půl roku všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění. Všechny OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávají hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemají povinnost platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění. Nezáleží ani na tom, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány.
O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí žádat, neboť hrazení záloh je ze zákona prominuto automaticky. Pokud již OSVČ uhradila zálohu na měsíc březen, bude tato záloha použita jako platba za měsíc září.
Příští rok, až bude OSVČ podávat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2020, si od výsledného pojistného na důchodové pojištění za rok 2020 odečte zálohy, které uhradila v roce 2020, ale také si odečte za období od března do srpna 2020 částku 1 018 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.
Pojistné na nemocenské pojištění si OSVČ musí platit bez přerušení, pokud chce být i nadále tohoto pojištění dobrovolně účastna. Všem OSVČ je dále prominuta povinnost hradit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020, a to až do výše stanoveného minima 2 352 Kč měsíčně. Jestliže OSVČ vykonává vedlejší činnost, tudíž pro ni neplatí minimální vyměřovací základ, a zároveň hradí zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 2 352 Kč, jsou jí zálohy prominuty v plné výši.
Těm OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. Částku doplatku pojistného za rok 2019 je nutno zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl podán přehled o příjmech a výdajích. Provedla-li již OSVČ platbu zálohy na pojistné za měsíc březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.
Další informace Vám poskytne Vaše zdravotní pojišťovna nebo stránky ČSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku

OSVČ také nemusí státu hradit druhou (u čtvrtletních plátců) nebo první (u pololetních) zálohu na daň z příjmů, která se platí v červnu. Daň si OSVČ vyúčtují až při podávání daňového přiznání za rok 2020 v příštím roce. O odložení splatnosti zálohy na daň není třeba žádat.
Upřesňujeme, že zálohy na daň z příjmu platí OSVČ, jejichž daň z příjmů za předcházející rok přesáhla 30 000 Kč. Pokud OSVČ za předcházející rok platila daň z příjmů více než 30 000 Kč, ale méně než 150 000 Kč, hradí pololetní zálohy se splatností 15. června a 15. prosince. Zaplatila-li OSVČ za předcházející rok daň z příjmů vyšší než 150 000 Kč, hradí zálohy čtvrtletně se splatností 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.
Pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb se odkládá povinnost používat EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze. Pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
Ministerstvo financí a Finanční správa v těchto dnech dokončují návrh zvláštního podpůrného opatření pro OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 15 000 Kč měsíčně. Tato mimořádná částka bude vyplácena na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu. Zatím není známa přesná podoba návrhu, proto není jasné, zda se bude podpora vztahovat i na vedlejší činnost. Předpokládá se, že návrh bude projednávat parlament začátkem dubna. Podpora by mohla být vyplácena zhruba od poloviny dubna. Doporučujeme Vám, abyste sledoval aktuální informace na stránkách Finanční správy:

https://www.financnisprava.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .