SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
12. 10. 2020 17:08 - pajoš
majetkoprávní vztahy: majetkové vyrovnání po rozvodu;
Dobrý den, mám dotaz. který se týká majetkového vyrovnání po rozvodu. Jsme rozvedeni asi rok, bez majetkového vyrovnání, děti v době rozvodu byly již plnoleté. Během manželství jsme věděli, že budeme rekonstruovat dům, který jsem získal jako dar i s věcným břemenem dožití mojí babičky. Postupem času se babička stávala nemohoucí a někdy kolem roku 2005 byla bývalá žena ochotná o babičku pečovat. Časem se z toho vyvlékla, skončila jí mateřská a šla do práce. Péči fyzicky prováděli moji rodiče a ti také rozhodli, že peníze z pečovatelského příspěvku, který na babičku chodil, budeme dostávat část, která bude do budoucna využitelná právě na celkovou opravu domu.Tyto finance jsme uložili na stavební spoření na mě, manželku a postupně i všechny 3 děti.Postupně se sešla částka cca 1milion Kč. Po babiččině smrti jsme stavebka vybrali, dům opravili a bohužel došlo k rozvodu. Žena odešla a všechny děti, 1 stále studuje, zůstaly se mnou. A nyní žena v rámci vyrovnání požaduje polovinu z toho milionu, co byl vázaný na opravu domu a také chce část z peněz, co jsme společně měli uspořené.Podle právníků na ty peníze má nárok, jelikož jsme je dostali my dva společně. Ale podle svědomí a podle morálního hlediska si myslím, že jí náleží podíl z toho, co jsme společně naspořili . Snad se v tom dá vyznat, děkuji za odpověď

14.10.2020 14:04: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

součástí společného jmění manželů v zákonném režimu je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Výjimku představuje majetek, který slouží osobní potřebě jednoho z manželů; nebo majetek, který výlučně nabyl darem, děděním (popř. odkazem) jen jeden z manželů, a to včetně majetku nabytého za takto darovaný a zděděný majetek. Ovšem zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, již je součástí společného jmění.
Součástí společného jmění jsou i dluhy převzaté za trvání manželství. Do společného jmění nespadají pouze dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů (tj. majetku nabytého darem nebo děděním). Dluhy nepřesahující zisk z výhradního majetku jednoho z manželů již do společného jmění patří. Ze společného jmění manželů jsou dále vyjmuty dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (§ 708 - § 710 Občanského zákoníku).
Rozvodem manželství zaniká i společné jmění manželů. Zanikne-li společné jmění, provede se jeho vypořádání, a to buď písemnou dohodou nebo rozhodnutím soudu. Každý z manželů může navrhnout, aby o vypořádání rozhodl soud. Při provádění vypořádání zaniklého společného jmění soud použije tato pravidla (§ 742 Občanského zákoníku):

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.
Dům, který jste získal darem, není součástí společného jmění, proto po rozvodu zůstává Vaším vlastnictvím. Vaše bývalá manželka má nárok na polovinu veškerého majetku, který jste nabyli společně za trvání manželství včetně majetku darovaného Vám oběma. Jestliže Vaši rodiče darovali finanční prostředky na opravu domu Vám i Vaši bývalé manželce, pak lze předpokládat, že se jedná o součást společného jmění a Vaše bývalá manželka má skutečně právo na polovinu z darovaných prostředků. Byly-li ze společného jmění již uhrazeny některé opravy domu, který je Vaším výhradním majetkem, může Vaše bývalá manželka žádat přiměřenou náhradu.
Zletilé dítě, které studuje na střední nebo vysoké škole, se do dovršení věku 26. let považuje za nezaopatřené. Pokud jedno z Vašich dětí stále studuje a bydlí s Vámi, musí být k této skutečnosti při vypořádání společného jmění přihlédnuto. Vaše bývalá manželka má vůči nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, dokud nebude schopno se samo živit. Vaše zletilé dítě může podat soudu návrh na stanovení výživného nebo se můžete dohodnout, že Vaše bývalá manželka obdrží při vypořádání nižší částku,
Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na "rozvody, společné jmění manželů":

https://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .