SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
10. 11. 2005 20:03 - Terry
trestní právo: skutkový stav
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co je to skutkový stav. Prý existuje několik rozdílných druhů. Chtěla bych vás požádat, jestli byste my mohli vysvětlit, o co se jedná a kde bych se o tomto termínu mohla dozvědět víc.
Děkuji.
S pozdravem Terry

Občanské poradenství 11.11.2005 11:48: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,

Musím se přiznat, že si nejsem zcela jist, kam směřuje Váš dotaz.

Termín „skutkový stav“ je používán k označení „toho co se stalo“ či „toho co bylo či je“ za účelem rozlišení „faktické“ a právní stránky věci. Termín se používá především v procesních předpisech (např. občanský soudní řád, trestní řád). Má-li například soud rozhodnout o nějaké věci, musí nejprve zjistit co se fakticky stalo. Za tímto účelem je prováděno dokazování a hodnocení důkazů.

Vezměme si zjednodušený příklad: Žalovaný dne 24.11.2003 kolem desáté hodiny večerní rozbil dlažební kostkou skleněnou vitrínu obchodu žalobce v Plavecké ulici č.p. 45. Náklady na opravu vitríny činili 4.500,- Kč.

Soud zjišťuje co fakticky stalo (žalovaný rozbil dlažební kostkou vitrínu žalobce). Nejde o právní hodnocení!

Teprve po zjištění skutkového stavu může soud na základě znalosti práva provést „srovnání“ toho co se stalo a toho co stanoví právní normy.

Soud tak např. dojde k závěru, že šlo o úmyslné jednání, kterým žalovaný protiprávně způsobil škodu žalobci a žalovaný tak má právo, aby mu soud přiznal náhradu škody.

Máme zde tedy:

„skutkový stav“ – co bylo/je
„právní posouzení“ – co skutkový stav znamená z pohledu práva

Případné odvolání tak například může napadat to, že rozhodnutí bylo vydáno na základě špatně zjištěného skutkového stavu (vitrínu rozbil někdo jiný), že bylo vydáno na základě správně zjištěného skutkového stavu, ale právní posouzení je chybné (žalovaný neodpovídá za způsobenou škodu, jelikož se předchozí konzumací alkoholu uvedl do stavu nepříčetnosti) či to, že byl jak špatně zjištěn skutkový stav, tak byla věc chybně právně posouzena.

Skutkových stavů je tedy prakticky nekonečná škála. Můžeme je pro názornost rozdělit do určitých kategorií, nicméně si je nutné uvědomit, že dělení je otázkou stanovení kritérií a kritéria dělení stanovíme podle toho co dělením sledujeme.

Pokud by jste se chtěla zeptat na nějaký konkrétní související problém, můžete svůj dotaz doplnit či upřesnit. Jde-li Vám o teoretické pochopení tohoto pojmu a mé vysvětlení Vás neuspokojilo, doporučuji Vám navštívit odbornou knihovnu.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .