SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Poradna: Noční práce a lékařské prohlídky

Novinky.cz, 31. 12. 2017 16:24

Z fyziologického hlediska je noc určena k tomu, aby člověk odpočíval, tudíž se na zaměstnance pracující v noci uplatňuje zvýšená ochrana. Zaměstnanci pracující v noci jsou povinni podstoupit periodické lékařské prohlídky častěji za účelem ověření jejich zdravotní způsobilosti nejen pro danou práci, ale právě i pro práci v noci.
Dobrý den, pracuji na tři směny – ranní, odpolední a noční. Zaměstnavatel mě stejně jako letos v lednu hodlá vyslat na periodickou pracovnělékařskou prohlídku ke svému poskytovateli, na kterou mám jít 9. ledna. Dočetl jsem se, že se nově platnost lékařského posudku prodlužuje na 2 roky, neměl bych jít tedy na prohlídku až další rok?
Zaměstnanec pracující v noci
Zaměstnancem pracujícím v noci se rozumí takový, který odpracuje během noční doby (doba mezi 22. a šestou hodinou) alespoň tři hodiny ze své pracovní doby v průměru nejméně jednou týdně za období nejvýše 26 týdnů.

Pokud zaměstnanec pracující v noci podstoupil prohlídku v lednu 2017, další prohlídku musí podstoupit ještě ve stejném ročním intervalu, tedy v lednu 2018.

Zaměstnanci, kteří pracují v noci, mají mimo příplatku za práci v noci také nárok na speciální ochranu, a to na častější lékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Lékařské prohlídky
V rámci novelizace pracovnělékařských služeb, která nabyla účinnosti začátkem listopadu, bylo nezbytné upravit i podzákonnou legislativu (vyhlášku), která upravuje specifika v této oblasti a která nabyla účinnosti 15. prosince.

Změna se dotkla i zaměstnanců, kteří pracují v noci. Ti dosud museli podstoupit lékařskou prohlídku každý rok. Tato lhůta nebyla z lékařského hlediska shledána potřebnou, a proto je nově prodloužena na dva roky.

Pozornost je ovšem nezbytné věnovat i mnohdy přehlíženým, avšak neméně důležitým přechodným ustanovením, v nichž vyhláška upravuje, jak je to se stávajícími lhůtami k provedení prohlídky. Veškeré prohlídky vykonané přede dnem účinnosti novely (tedy před 15. prosincem) bude třeba opětovně absolvovat v dosud stanovených lhůtách.

Pokud zaměstnanec pracující v noci podstoupil prohlídku v lednu 2017, další prohlídku (po účinnosti vyhlášky) musí podstoupit ještě ve stejném ročním intervalu, tedy v lednu 2018. A až poté za dva roky, v roce 2020.

Shrnutí vašeho případu
Vzhledem k tomu, že poslední lékařskou prohlídku jste absolvoval podle tehdejší právní úpravy, platnost vydaného posudku je opět pouze jeden rok. Další lékařské prohlídky ovšem budete absolvovat jen jednou za dva roky.

Postup vašeho zaměstnavatele nejen že je k vašemu prospěchu, jelikož dbá na vaše zdraví, ale je i v souladu s právními předpisy. Z tohoto důvodu vám doporučujeme prohlídku řádně podstoupit. Pokud byste odmítl, jednalo by se o porušení povinnosti a mohlo by to vést až k rozvázání pracovního poměru.

Odpovídal Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: osmset sedmdesát tři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .