SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Přehled článků v tématu

Jen samotné studium práci nezajistí pic/article/thumb/28716.jpg 04. 07. 2014 11:56 - Vlčková Helena - Úspěšné absolvování prestižní univerzity pro získání zaměstnání nestačí, neméně důležité jsou znalosti z praxe. V tom se shodují odborníci – personalisté.
Zaměstnávání lidí starších padesáti let pomohou poznatky z Finska a Nizozemska 27. 12. 2013 21:58 - Novinky.cz - Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s Masarykovou univerzitou odstartovala projekt, který by měl s využitím principů tzv. Age Managementu pomoci vyřešit problém vysoké nezaměstnanosti lidí starších 50 let.
Jedním z důsledků pobytu ve vězení může být vzrůstající zadluženost 13. 04. 2010 16:32 - Sociální práce / Sociálna práca - Mezi opomíjenou skupinu, kterou ohrožuje finanční nejistota, chudoba a sociální vyloučení, patří také ti, kteří se někdy v životě ocitli na špatné straně zákona. S Mgr. Renátou Talašovou, pracovnicí brněnského střediska Probační a mediační služby ČR oddělení probačních a mediačních služeb pro dospělé, jsem si povídala nejen o finanční a dluhové problematice osob propuštěných z výkonu trestu, ale také o tom, jak vypadá návrat zpět do běžného života a jaké jsou možnosti řešení finanční situace „na svobodě“.
Jezdíte pracovat na dětské tábory? Můžete získat pracovní volno 11. 06. 2009 09:00 - Měšec.cz - Pracovní volno pro ty zaměstnance, kteří se aktivně účastní dětských táborů, je příjemným vedlejším benefitem práce s dětmi. Samotná účast na táboře ale toto právo ještě nezakládá. Kdo si jej může opravdu nárokovat?
Etický kodex redaktora Iporadny 12. 01. 2009 16:19 - Svobodová Ivana, Mgr. - Etický kodex (EK) redaktora InternetPoradny.cz (IP) 1. Tento etický kodex se vztahuje na poskytování informačních a poradenských služeb na www.iporadna.cz redaktorem IP. Nedílným doplňkem EK je

Přehled výhod zaměstnávání osob se zdravotním postižením

29. 05. 2008 16:49 - Pelíšková Pavlína, DiS. - Není pochyb o tom, že osoby se zdravotním postižením čelí při hledání pracovního místa více překážkám než jiní uchazeči o zaměstnání. Pro zdravotně postižené není zaměstnání jen předmětem obživy, ale také seberealizace v mnohem vyšší míře než pro zdravé osoby. Ty mají nesrovnatelné možnosti výběru zaměstnání a nejsou nijak omezeni fyzickými předpoklady nebo handicapem.

Zaměstnávání zdravotně postižených osob a náhradní plnění

29. 05. 2008 16:38 - Pelíšková Pavlína, DiS. - Zaměstnávání zdravotně postižených osob a náhradní plnění této povinnosti podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Podle § 81 tohoto zákona jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen "osoby se ZP") ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Zákon o zaměstnanosti

20. 05. 2008 13:48 - Pelíšková Pavlína, DiS. - Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ČÁST TŘETĺ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením § 67 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen "osoby se zdravotním postižením") se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
nabídka přímého poradenství v Olomouci 17. 04. 2008 11:12 - Pitáková Michaela, DiS. - Vážení návštěvníci, InternetPoradna Vám nabízí novou službu přímého poradenství. Je určeno pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Konzultační hodiny: Pondělí: 8:00-12:00 Úterý 12:00-16:00 čtvrtek 8:00-12:00 Kde nás najdete? Krapkova 3, Olomouc. Těšíme se na Vás. Tel. 587 406 126
Společnost Člověk vtísni hledá asistenta sociálního pracovníka na Prostějovsku 30. 03. 2007 11:06 - z.s. iPoradna - Požadujeme:  Základní orientaci v sociální oblasti.  Schopnost jednat s lidmi a sociální cítění.  Schopnost teamové spolupráce.  Základní nebo středoškolské vzdělání. Uvítáme:  Předchozí zkušenost přímé práce s klienty a znalost problematiky sociálního vyloučení.

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .