SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
29. 05. 2018 07:07 - Kami
pracovněprávní vztahy: změna pracovní pozice v zaměstnání
Dobrý den,
pracuji jako skladnice a jsem členem výboru odborové organizace. Zaměstnavatel mě chce převést do výroby. Dostala jsem Dohodu o změně pracovní smlouvy. Co se může stát, když nebudu souhlasit s převedením na jinou práci? Odbory musí souhlasit i s mým převedením nebo jen s případnou výpovědí?

30.05.2018 12:50: Horák Martin, Mgr.
Dobrý den

Pokud zaměstnavatel převádí zaměstnance na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě na dobu delší než 21 dnů, je povinen toto projednat s odborovou organizací. Ovšem pozor, takovéto "nedobrovolné" převedení je možné pouze v případech, které zákon výslovně stanoví, např. pokud těhotná žena koná práci zakázanou těhotným, nebo zaměstnanec nemůže vykonávat dosavadní práci na základě lékařského posudku, nebo byla-li dána výpověď pro porušení povinností zaměstnance, apod. Ve Vašem případě neuvádíte důvody, které zaměstnavatele vedou, ale předpokládám, že jde o organizační opatření na jeho straně, čemuž odpovídá i skutečnost, že Vás nepřevádí jednostranně, ale navrhuje Dohodu o změně pracovní smlouvy. Za této situace není převedení možné bez Vašeho souhlasu, resp. Vašeho podpisu této dohody a k tomu Vás nemůže nikdo nutit. Ovšem právě v závislosti na důvodech, které zaměstnavatele k návrhu vedly, je možné, že pro něj budete na dosavadní pozici nadbytečná a přistoupí k výpovědi. Ta sice ve Vašem případě, jako členky výboru odborové organizace, není tak jednoduchá, ale nakonec může vést k ukončení pracovního poměru. Při Vašem rozhodování, zda dohodu podepsat, je proto důležité znát především důvody zaměstnavatele a odhadnout jeho další kroky.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .