SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Odpovědi poradce Česká abilympijská asociace, z. s.

Zaměstnanost : zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním : invalidní důchod; zaměstnání
11.04.2013 11:58 - zobrazit dotaz
dobrý den mám pid na dnavou artritýdu špatně chodím s prosakováním dnavých tofu mužu si požádat o příspěvek na péči a zárověn pracovat jako vrátný nebo hlídač aniž bych přišel o duchod k lpk už nemusím
Dobrý den, pokud máte problémy se sebeobsluhou (například si nezvládnete sám uvařit, nakoupit, donést nákup domů, nezvládnete se sám obléci, apod.), můžete si požádat o příspěvek na péči a ze získaných peněz si pak tyto služby můžete i nakupovat. Pokud Vám posudkový lékař a sociální pracovník přiznají příspěvek na péči, je pak na zvážení, jakou práci zvládnete dělat a zda můžete docházet někam na pracoviště, kde budete pracovat samostatně. Pokud máte 3. stupeň invalidního důchodu, doporučuje se pracovat maximálně 12, 5 hodin týdně, aniž byste byl ohrožen odebráním invalidního důchodu. Navrhuji probrat Vaši situaci a zdravotní stav s Vaším odborným nebo obvodním lékařem. Mějte se hezky. Pavlína Potůčková
Zaměstnanost : zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním : invalidní důchod; zaměstnání
06.03.2013 09:52 - zobrazit dotaz
PROSÍM KOLIK HODIN PODLE NAŠICH ZÁKONŮ MUSÍM PRACOVAT PŘI PŘIZNÁNÍ INVALIDNÍHO DŮCHODU 1.STUPNĚ? A MŮŽE MĚ ZAMĚSTNAVATEL DONUTIT PRACOVAT NA PŮL UVAZKU V KUCHYNI FIRMY NA POMOCNÉ PRÁCE A ZBYTEK PRACOVNÍ DOBY DO KANCELÁŘE? CHODÍM O DVOU FR. HOLICH A DLOUHO NEVYDRŽÍM STÁT BEZ OPORY. VLHKÁ A MASTNÁ PODLAHA V KUCHYNI NENÍ ZROVNA BEZPECNÁ PRO CLOVĚKA CEKAJÍCÍHO NA TEP.PROSÍM O INFORMACE. DĚKUJI MAGDA
Dobrý den, na rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu máte napsáno, o kolik procent máte sníženou pracovní schopnost. Na zbývající procenta můžete pracovat. Například – pokud máte sníženou pracovní schopnost o 40%, na zbývajících 60% můžete pracovat, což znamená asi na 4 – 5 hodin denně. Co se týká náplně práce, tak s podpisem pracovní smlouvy podepisujete i náplň práce a mělo by být i uvedeno pracoviště, kde budete pracovat. Před nástupem do práce bystě měla projít zdravotní prohlídkou, kdy lékař (Váš obvodní lékař nebo smluvní lékař zaměstnavatele) potvrdí, že danou náplň práce můžete se svými zdravotními problémy vykonávat. Mějte se hezky. Pavlína Potůčková, Česká abilympijská asociace, o. s.
Zaměstnanost : zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním : invalidní důchod; příspěvky
29.01.2013 12:54 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat kolik peněz dostává zaměstnavatel,který zaměstnal pracovníka v PID?
Za Vaši odpověď Vám děkuji
Dobrý den Jano,
zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. Pěkný den přeje Pavlína Potůčková
Zaměstnanost : zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním : invalidní důchod; zaměstnání
17.01.2013 15:12 - zobrazit dotaz
Smí si člověk pobírající plný ID přivydělat aniž by o něj přišel.
Dobrý den,
ano člověk pobírající invalidní důchod smí pracovat. V rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu máte, o kolik procent Vám je snížena pracovní schopnost. Na zbývající procenta (celkový součet je 100%) můžete pracovat (například – pokud máte sníženou pracovní schopnost o 75%, na zbývající procenta = 25% můžete pracovat, což je zhruba kolem 2 hodin denně).

Pokud budete pracovat v chráněné dílně, kde jsou přizpůsobeny pracovní podmínky lidem se zdravotním postižením a většinou jsou i sníženy nároky na výkon, můžete pracovat i na více hodin, ale Lékařská posudková komise doporučuje probrat to s posudkovým lékařem předem. Důvodem právě je, abyste nebyl ohrožen odebráním nebo snížením invalidního důchodu. Pozeptat se lze i anonymně – telefonicky, abyste se necítil ohrožen již pouhým dotazem.

Mějte se hezky. Pavlína Potůčková, Česká abilympijská asociace, o. s., Pardubice
Zaměstnanost : zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním : invalidní důchod; zaměstnání
08.01.2013 10:27 - zobrazit dotaz
Dobrý den,prosím Vás o vysvětlení.Jsem v PID a mám v posudku napsáno,že nemusím pracovat za zcela mimořádných podmínek.Podotýkám,že PID mi byl přiznám pro psychiatrické potíže.Jaká je zaměstnanost lidí s tímto hendikepem?Praktická lékařka mi sdělila,že je naopak žádoucí,aby tito lidé pracovali.Bojím se o důchod,vydělám si jen 3000kč,pracuji jen na 4 hodiny a je to nenáročná práce.Po dobu mého zaměstnání se zlepšil i můj psychický stav.
Děkuji Vám za odpověď
Dobrý den, pokud máte 3. stupeň ID, máte také v rozhodnutí o ID uvedeno, o kolik procent je Vám snížena pracovní schopnost. Na zbývající procenta (celkový součet je 100%) můžete pracovat (např. pokud je snížena pracovní schopnost o 75%, na 25% může člověk pracovat, což je zhruba kolem 2 hodin denně). Pokud najdete zaměstnavatele (chráněná dílna), který má přizpůsobné pracovní podmínky (např. bez psychické zátěže, bez práce zaměřené na čas a výkon), můžete pracovat i více hodin, ale Lékařská posudková komise doporučuje prokonzultovat to s posudkovým lékařem. Důvodem právě je ohrožení odebrání 3. stupně ID, pokud pracujete na více hodin denně, než je Vám doporučeno. Chráněné dílny mají většinou podmínky přizpůsobené právě lidem se zdravotním postižením, není to otevřený trh práce, takže výkon práce v chráněné dílně neodpovídá výkonu práce u klasického zaměstavatele. Ale je to velmi individuální a doporučuji se pozeptat i přímo na lékařské posudkové komisi. Lze i anonymně - telefonicky, abyste se necítil ohrožen již pouhým dotazem.... Hodně štěstí přeje Pavlína Potůčková, Česká abilympijská asociace, o. s., Pardubice
Zaměstnanost : obchodní právo : volná živnost
12.03.2009 10:15 - zobrazit dotaz
Prosím Vás, existuje ještě volná živnost? Lze provádět realitní kancelář bez živnostenského listu jako volnou živnost?
Dobrý den,
ano, volná živnost existuje, ale změnou zákona od 1. 7. 2008 je pouze 1 volná živnost – Výroba, obchod, služby a pod tuto volnou živnost spadá 80 náplní volných živností. Vaše zmiňovaná náplň je uvedena pod číslem 58 – Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. Bez živnostenského listu to však nelze provozovat, musíte si založit živnostenský list na volnou živnost Výrobu, obchod, služby.
Držím palce a přeji pěkný den. Pavlína Potůčková, Česká abilympijská asociace, o. s.
Zaměstnanost : pracovněprávní vztahy : pracovní místo
04.12.2008 13:32 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
k 31.1.2009 jsem dostal výpověď z pracovního poměru. Nikdy jsem nebyl nezaměstnaný a u poslední firmy jsem pracoval 15 let.Zdravotní postižení nemám. Práci aktivně hledám, ale musím se připravit i na variantu, že se mi ji do té doby nepodaří sehnat. V mém věku mě již zaměstnavatélé nedávají moc šancí. Nárok na důchod mám až v březnu 2010. Můžete mi prosím poradit, jaké mám možnosti na Úřadu práce toto období překonat? Zatím pouze vím, že maximální podpůrčí doba v mém věku je od příštího roku 11 měsíců. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
máte pravdu, podpůrčí doba se od ledna 2009 zkracuje o 1 měsíc, to znamená, že bude činit do 50 let věku 5 měsíců, mezi 50 – 55 lety 8 měsíců, nad 55 let 11 měsíců. Z Vašeho dotazu nevím, zda v březnu 2010 máte nárok na předčasný starobní důchod. Pokud ne, můžete o něj zažádat. Další varianta je být stále v evidenci ÚP, ač Vám nebude vyplácena podpora v nezaměstnanosti, ale alespoň Vám bud hrazeno sociální a zdravotní pojištění. Celková doba evidence na ÚP, která se započítává do přepočtu na starobní důchod, jsou 3 roky, takže pokud jste nikdy nebyl nezaměstnaný, není v tom problém. Pokud byste překlenovací období mezi ukončením pobírání podpory v nezaměstnanosti a přiznáním starobního důchodu nemohl finančně zvládnout, zbývá Vám využít sociálních dávek – hmotná nouze, životní a existenční minimum, příspěvek na bydlení. Držím palce a přeji poklidné předvánoční období. Pavlína Potůčková, Česká abilympijská asociace, o. s.
Zaměstnanost : ostatní : pracovní místo
07.10.2008 10:40 - zobrazit dotaz
kolik činí příspěvek pro organizace/ např.: bezpečnostní agenturu / zaměstnávající invalidy, část. invalidy a občany se ZPS, příp. jaké další výhody na takovéto osoby mají ?
Dobrý den, možnosti získání příspěvků jsou následující -
Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce, který může zaměstnavateli za tímto účelem na základě jeho žádosti poskytnout příspěvek, který může pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně osminásobek (v současné době cca.200 000,- Kč) a pro osobu s těžkým zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.
Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s příslušným úřadem práce a je pracovištěm přizpůsobeným pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem chráněných pracovních dílen je zařazování do pracovního procesu především osob s těžkým zdravotním postižením, které nelze snadno umístit na trhu práce.V průměrném ročním přepočteném počtu je zde zaměstnáno nejméně 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Opět se zaměstnavateli na vytvoření chráněné dílny poskytuje příspěvek od příslušného úřadu práce, který činí maximálně osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžkým zdravotním postižením.
Daňové úlevy – snížení daně z příjmů o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance zdravotně znevýhodněného a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením
Další příspěvky se týkají uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP, ať už jsou osobami zdravotně postiženými nebo ne:
Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP. Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.
Společensky účelná pracovní místa - Účel a charakteristika vytváření nebo vyhrazování společensky účelných pracovních míst (SÚPM) je vymezena § 113 zákona o zaměstnanosti. Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení SÚPM je obsazení míst uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, včetně zahájení samostatně výdělečné činnosti uchazečem.
Příspěvek na dopravu zaměstnanců může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který zajistí každodenní dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky prokazatelně není provozována doprava vůbec nebo v rozsahu odpovídajícím potřebám zaměstnavatele. Při poskytování příspěvku na dopravu není rozhodující, zda zaměstnavatel zabezpečuje dopravu sám nebo prostřednictvím sjednaného soukromého dopravce.
Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče (dle § 33 výše zákona o zaměstnanosti). Maximální doba poskytování příspěvku je 3 měsíce a může činit měsíčně nejvýše polovinu minimální mzdy. Zaměstnavateli tento příspěvek nenáleží v době nepřítomnosti zapracovávaného pracovníka.
Tyto i další informace naleznete na stránkách MPSV nebo na příslušných úřadech práce. Pěkný den přeje Pavlína Potůčková, Česká abilympijská asociace, o. s.

Zaměstnanost : mzda, mzdové náhrady : pracovní úraz; pracovní neschopnost
23.09.2008 14:26 - zobrazit dotaz
dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně pracovního úrazu, který se mě stal již v lednu. Byla jsem nemocná až do června a protože jsem sama s dětmi nedostávala jsem na ně ani vyrovnání daní, protože jsem pobírala pouze nemocenské dávky.
Od zaměstnavatela jsem dostala listiny, které prý vyplní lékařka až po ukončení léčení. Z mnoha stran mně bylo řečeno, i od lékařky, že pokud vyznačí na nemocenském lístku, že jde o pracovní úraz, má podnik vyplácet celou mzdu. Nedostala jsem ji ani po ukončení nemocenské - prý až přinesu potrzené listiny od lékařky. Ta ale tvrdí, že jde pouze o bolestné, které se mzdou nemá nic společného, že podnik se má řídit poukazem o pracovní neschopnosti, kde byl vyznačen pracovní úraz a který byl už také v červnu ukončen. prosím o odpověď a jak co mám v podniku požadovat. děkukji
Dobrý den Zuzko,
na Váš dotaz je těžké odpovědět, potřebovala bych více informací. Obrátila jsem se na občanskou poradnu a tady je jejich odpověď - Pracovním úrazem je takové poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Je vidět, že definice se snaží být obsáhlá, ale zároveň dostatečně obecná. V některých sporných situacích tak jistě rozhodne až soud. Jako pracovní úraz se pak posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem však není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Nemocemi z povolání jsou vedle toho nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu - je dán jejich přesný výčet.

V případě pracovního úrazu náleží zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku (tj. rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem pracovního úrazu a výší dávky nemocenské poskytované po dobu pracovní neschopnosti) po dobu pracovní neschopnosti (dávka nemocenské samozřejmě náleží zaměstnanci v každém případě).

Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku poskytovat, pokud prokáže, že pracovní úraz si zaměstnanec přivodil svým vlastním zaviněním porušením právních předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl seznámen, nebo v důsledku své opilosti (§ 367 odst. 1 zákoníku práce). Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku pouze v poměrné části podle míry zavinění. Zaměstnavatel se částečně zprostí odpovědnosti, pokud prokáže, že pracovní úraz si zaměstnanec způsobil tím, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování, tedy aniž by porušil právní nebo jiné předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si být vědom toho, že si může způsobit újmu na zdraví. Za takovou lehkomyslnost není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce (§ 367 odst. 2 zákoníku práce). Při posuzování pracovního úrazu záleží samozřejmě také na konkrétní úpravě pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatele.

Je to Zuzko těžké takto posoudit, radila bych Vám, abyste se obrátila na občasnkou poradnu v místě Vašeho bydliště. Držím palce. Pavlína Potůčková, Česká abilympijská asociace o. s., Pardubice.
Zaměstnanost : zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním : mateřská dovolená
29.08.2008 08:31 - zobrazit dotaz
Dobrý den od 1.5.2008 jsem na úřadu práce před tím jsem pracovala 2roky s měsíční přestávkou. V červnu jsem otěhotněla a tak by mě zajímalo jestli mám nárok na mateřskou dovolenou a z čeho se vypočítává. Moc děkuji a s přáním hezkého dne Renáta

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .