SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Odpovědi poradce Horák Martin, Mgr.

Zaměstnanost : ostatní : neschopenka;propustka;
27.07.2020 09:49 - zobrazit dotaz
Dobrý den, dozveděla jsem se, že mám RS, musím na vyšetření do nemocnice. Jeden den mi ale zasahuje do pracovního dne- nechci ale aby to v práci věděli. Poradíte mi, prosím jak to mohu řešit? Musím na neschopenku a pokud ano, kdo a kdy mi ji napíše? Nejde to třeba pár propustkami?
Dobrý den

Pracovní neschopnost vystavuje lékař na žádost pacienta. Záleží tedy na Vás, jakým způsobem to chcete řešit. Pokud se jedná o vyšetření, které zasahuje pouze do jednoho pracovního dne, lze to řešit jako jinou osobní překážku v práci dle nařízení vlády č. 590/2006 bod 1, tj. vyšetření ve zdravotnickém zařízení. Zaměstnavatel v těchto případech poskytuje volno s náhradou mzdy po nezbytně dlouhou dobu, zaměstnanec se prokazuje propustkou/potvrzením od lékaře. Další variantou je vzít si dovolenou, neplacené či náhradní volno.
V případě, že by přece jen byla vystavena pracovní neschopnost, nemůže se zaměstnavatel stejně dozvědět diagnózu, osobně tedy považuji Vaše obavy za zbytečné.
Zaměstnanost : rodinné právo : testy otcovství; narození syna ;dávka SSP
29.05.2020 10:46 - zobrazit dotaz
Dobrý den, jsem vdaná za cizince a v době manželství se mi narodil syn, který má jiného otce (na testy otcovství nemám dostatek financí). Manžel s námi od narození syna nežije a netuším, kde v současné době je. Jsem invalidní důchodkyně a vzhledem k tomu, že nemohu nijak doložit manželovy příjmy, nemůžu zažádat o žádnou dávku SSP. Děkuji za odpověď
Dobrý den

Určitě si o dávku SSP na příslušném úřadu práce požádejte. V uvedeném případě je možné požádat o vyloučení manžela z okruhu společně posuzovaných osob, pokud s Vámi alespoň 3 měsíce nežije. Ovšem záleží na příslušném úřadu práce, jakým způsobem bude požadovat doložení této skutečnosti. Zpravidla se využívá čestné prohlášení, v úvahu připadá i svědectví třetí osoby nebo listinný důkaz.

Kromě toho od 1.7.2020 se pro účely příspěvku na bydlení bude posuzovat okruh společně posuzovaných osob podle faktického stav, nikoli podle trvalého bydliště, což bude moci úřad práce ověřovat i prostřednictvím šetření v místě.

Na základě uvedeného byste tedy měla být pro účely dávek SSP posuzována pouze Vy se synem (nepředpokládám, že by s Vámi žil skutečný otec dítěte).
Zaměstnanost : pracovněprávní vztahy : riziková skupina učitelů; využítí možnosti pobírání platu 100%; překážka na straně zaměstnavatele; dočasná pracovní neschopnost;
12.05.2020 12:12 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak je to nyní s návratem dětí do MŠ. Moje známá je učitelka v MŠ, nyní je těhotná. Doposud chodila do školky občas v týdnu dle pokynů ředitelky. Nyní se budou od 25.5. vracet děti a ona vzhledem k těhotenství má obavy o zdraví. Četla jsem že učitelé z rizikových skupin mohou pobírat 100% platu i když by do školy nechodili.
Níže uvádím odkaz na článek a část pojednávající o využití institutu překážky v práci na straně zaměstnavatele.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nektere-ucitele-zaskocil-navrh-na-neplacene-volno-40323488?seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null&fbclid=IwAR1vjlWkcXrT19ShG3T7C7YYPo5tmwAcZgjnVSgT1AygkHFBfpuNGMCAhQM

"Už na začátku koronavirové krize ministerstvo podporovalo využití zákonného institutu tzv. překážky na straně zaměstnavatele, který zajišťuje, že zaměstnanec může zůstat doma s plnou náhradou mzdy, resp. s průměrným výdělkem. Běžně to tak funguje například v případě těhotných žen."

Chci se zeptat zda to lze využít nyní, nebo bude muset na nemocenskou? Nástup na MD má v srpnu.
Nemůžu nikde najít jak to vlastně a pokud by bylo možno pobírat mzdu, na jaký předpis se odvolat.

Předem děkuji Hela

P.S. Prosím o přidělení dotazu p. M. Horákovi
Dobrý den

Děkuji za důvěru

Zaměstnavatel má povinnost přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Pokud to není možné, existuje institut převedení na jinou práci. A pokud zaměstnavatel takovou práci nemá, pak se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec zůstane doma a pobírá náhradu mzdy/platu ve výši 100% průměrného výdělku, pokud není např. v kolektivní smlouvě sjednána nižší částka.
Uvedený postup ve vazbě na Vámi popisovaný případ je podmíněn skutečností, že zaměstnanec nemůže vykonávat dosavadní práci z důvodu ohrožení zdraví na základě posudku poskytovatele pracovnělékařské péče, tj. závodního lékaře.
Nestačí tedy, že se zaměstnanec cítí ohrožen nebo že patří do rizikové skupiny. Jeho obavy mu musí potvrdit lékař, který buď vyloučí určité činnosti nebo stanoví podmínky, za kterých může zaměstnanec pracovat. A pokud je zaměstnavatel nemůže splnit, buď převede zaměstnance na jinou, vhodnou práci, nebo nastane překážka v práci na straně zaměstnavatele.

Jiné zmiňované varianty, např. neplacené volno, jsou možné také, ale pouze na základě vzájemné dohody, tj. buď na základě žádosti zaměstnance nebo jeho dobrovolného souhlasu. Já osobně bych tuto možnost využil pouze v případě, že bych měl obavy z návratu do práce, ale nemohl bych to objektivně doložit lékařským posudkem.

Právní úpravu najdete přímo v zákoníku práce.
Zaměstnanost : mzda, mzdové náhrady : návrat z Itálie; karanténa; náhrada mzdy
11.03.2020 12:00 - zobrazit dotaz
Dobrý den, vrátil jsem se z Itálie, ne z nedoporučené oblasti. Zaměstnavatel mi nařídil karanténu, jsem zaměstnán na DPČ. Vztahují se na mě nějaké nároky/náhrady mzdy?
Děkuji
Dobrý den

Nevím jestli je otázka ještě aktuální, vzhledem k povinné karanténě nařízené ministerstvem zdravotnictví a informacím, které v této souvislosti jsou obecně dostupné, nicméně stručně zrekapituluji, že v případě karantény nařízené lékařem či orgánem hygieny máte nárok na náhradu mzdy ve výši 60% mzdy, resp. denního vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění. V případě, že Vám zaměstnavatel nařídí karanténu sám, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. To platí nejen v pracovním poměru, ale i DPČ, kde ovšem záleží také na rozvržení pracovní doby.
Zaměstnanost : pracovněprávní vztahy : zaměstnání; doporučenka z úřadu práce; evidence na úřadě práce;
09.03.2020 10:54 - zobrazit dotaz
Dobrý den.

Nastoupil jsem do nového zaměstnání přes doporučenku, kterou jsem dostal na ÚP.
Bohužel jsem nešťastně odešel na dohodu až po zkušební době a na ÚP mi úřednice tvrdí, že se nemohu přihlásit. Až za půl roku. Je mi jasné, že se ÚP snaží uchazeče donutit k aktivnímu hledání a i ty doporučenky celkem chápu, ale toto jsem opravdu nečekal. O podporu v nezaměstnanosti jsem nežádal, nemám na ni nárok. Jen jsem se chtěl znovu přihlásit. Opravdu je to nemožné díky té doporučence? Žádnou sankci na ÚP nemám.

Díky za případnou odpověď.
Dobrý den

Bohužel je to tak. Dle § 25 odst. 8 zákona o zaměstnanosti je překážkou zařazení do evidence, pokud fyzická osoba ukončí bez vážného důvodu sama nebo dohodou se zaměstnavatelem zaměstnání zprostředkované úřadem práce. Nové zařazení je možné až po 6 měsících ode dne sjednaného jako den nástupu do práce.

Zaměstnáním zprostředkovaným úřadem práce se rozumí mj. právě zaměstnání, na které uchazeč nastoupil na základě doporučenky vydané úřadem práce.

Pokud si nyní podáte novou žádost o zprostředkování zaměstnání, bude ve správním řízení z výše uvedených důvodů pravděpodobně zamítnuta, a to formou rozhodnutí, proti kterému je možné se odvolat. Je tu ovšem ještě jedna možnost, a to doložení vážných důvodů skončení zaměstnání, např. zdravotních, rodinných, apod. Takové důvody by bylo nutné doložit při podání žádosti, a pokud by byly uznány, byl byste do evidence uchazečů o zaměstnání zařazen.
Zaměstnanost : sociálně právní poradenství : výpověď ze zaměstnání ze zdravotních důvodů
18.10.2019 08:03 - zobrazit dotaz
Dobrý den, potřebuji poradit ve věci podání výpovědi. Jsem sluchově postižená, na prahu praktické hluchoty. Pracuji přes 3 roky jako uklízečka, ovšem před rokem se mi sluch ještě více zhoršil a mám velké problémy v práci porozumět. Jsem z toho ve stresu a začínám mít z toho psychické problémy a taky vyčerpání organismu. Chtěla bych podat výpověď, ovšem nevím, jak správně zformulovat důvod podání výpovědi, abych měla na ÚP možnost čerpat podporu 65 % první dva měsíce. Mám do výpovědi napsat něco jako z důvodu zhoršení sluchu? Nemáte pro to prosím nějaký "vzor"? Děkuji moc za radu.
Dobrý den

Vzorů je celá řada, ale spíše formálních. Obsahově musí formulace vždy odpovídat konkrétní situaci. Doporučuji formulaci "dávám výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů - zhoršení sluchu". Pro účely úřadu práce je ovšem vhodné, aby tento důvod byl objektivně podložen vyjádřením lékaře, že se zdravotní stav zhoršil a ideálně že s ohledem na tuto skutečnost nedoporučuje setrvávat ve stávajícím zaměstnání.
Zaměstnanost : mzda, mzdové náhrady : ukončrní pracovního poměru, výplata nemocenských dávek
12.07.2019 13:24 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
prosím, můžete nám poradit v této záležitosti?
Jestli je v pořádku v situaci, kdy je moje manželka na dlouhodobé pracovní neschopence (od 15. dne ji nemocenskou tedy platí již sociální správa), když ji její zaměstnavatel požádal o ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů (moje žena má od svého lékaře potvrzení, že dále nemůže pracovat jako pečovatelka u lůžka, 12h, noční z důvodu anorexie).
Ptám se protože je mi zvláštní, že zaměstnavatel tvrdí, že potřebuje ukončit poměr s mojí manželkou z důvodu, aby mohla místo ní nastoupit jiná pečovatelka a zároveň prý po ukončení prac. poměru bude moje paní dále pobírat nemocenskou od sociální správy.
Je mi zvláštní, že by moje paní měla ukončenou smlouvu u svého zaměstnavatele a zároveň by sice vyplácela nemocenskou sociální správa, ale na neukončené a platné pracovní neschopence bude stále uvedený zaměstnavatel od něhož se vypočítává poměrná část výplaty, ze které má moje žena peníze z nemocenské.

Napadá mě, možná,že toto lze ukončit pracovní poměr a zároveň moje žena bude stále pobírat nemocenskou od sociální správy, protože bude stále v tzv. ochranné lhůtě? Nebo je to tak, že nelze ukončit pracovní poměr po celou dobu její pracovní neschopnosti, právě z důvodu, že je moje žena v tzv. ochranné lhůtě?

Dále mě a ženu zajímá, nevíme, kam a v jakém termínu je potřeba každý měsíc posílat tzv. lístek na peníze?
Bydlíme v Brně, tak posílat přímo ČSSZ do Prahy nebo MSSZ v Brně? A v jakém termínu má žena poslat lístek na peníze?

Děkujeme za odbornou odpověď a jsme s pozdravem.

Jiří a Tereza
Dobrý den

Uvedený postup možný je, ovšem je otázka, proč by na to paní měla přistupovat. Obecně nic nebrání zaměstnavateli po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance vzít jiného zaměstnance jako zástup (možná ho omezují vnitřní předpisy či zřizovatel) a případné ukončení pracovního poměru řešit až po skončení pracovní neschopnosti dle příslušných ustanovení o výpovědi ze strany zaměstnavatele. On sám skutečně během trvání pracovní neschopnosti dát výpověď z uvedeného důvodu nemůže. Nicméně pokud Vaše paní přistoupí na dohodu nebo sama výpověď dá, je to zcela v souladu se zákonem.
Pokud pracovní neschopnost vznikne během trvání pracovního poměru, trvá až do jejího ukončení lékařem bez ohledu na to, zda v jejím průběhu pracovní poměr skončil. Nejedná se o ochrannou dobu, ta řeší situaci, kdy pracovní neschopnost vznikne až po skončení pracovního poměru. Po celou dobu pracovní neschopnosti náleží nemocenská, jako kdyby pracovní poměr stále trval.
Pokud jde o dokládání potvrzení o trvání pracovní neschopnosti ("lístek na peníze"), a to vždy ke konci kalendářního měsíce, pokud ho již nebudete zasílat zaměstnavateli, který by měl administrativu řešit až do konce, komunikujte se svojí místně příslušnou OSSZ (MSSZ).
Zaměstnanost : tíživá životní situace : etický kodex; pomoc v tíživé situaci
03.06.2019 08:42 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
mám asi neobvyklý dotaz, který spadá do občanského poradenství.
Jde o etický kodex práce mzdové účetní. V této profesi pracuji ve středně velkém podniku. Má kolegyně mě upozornila,že porušuji etický kodex tím, že jsem k zaměstnancům příliš vstřícná a ochotná. To už je prý nad rámec. Mám prý radši říct, že něco nejde, i když to ve skutečnosti jde.
O co jde... Pomáhám jedné zaměstnankyni se zrušením nezákonné exekuce. Bylo to z mé vlastní vůle, prostě jsem si všimla, že exekuce bude nejspíš nezákonná, sdělila jsem to dotyčné ženě a pak jsme společně navštívily nejmenovaného poslance, který jí v tom začal pomáhat. Uvedla jsem i možnost insolvence. Jenže... paní skoro neumí číst, a tak mě poprosila, jestli bych s ní nenavštívila nějakou občanskou poradnu, že sama se neorientuje. Řekla jsem, že ano, nemám v tom problém. Chtěla jsem jen říct, že tohle dělám ve svém volném času a zadarmo, protože si myslím, že je to potřeba a že některé věci by se měly dělat zadarmo bez ohledu na mnohdy zkostnatělé etické kodexy. A to je právě ten problém. Kolegyně mě rázně upozornila, že tohle tedy ne, že překračuji veškeré své kompetence. Ale já to nechápu... kdo potom tam s paní půjde? Prý mi to má být jedno. Zaměstnavatel o mých aktivitách mimo kancelář neví. Pokud se dozví, že jsem paní doprovodila do občanské poradny, mohu být propuštěna?? To by pak opravdu znamenalo - pro dobrotu na žebrotu..
Poraďte prosím.Dobrý den

Neznám žádné pravidlo, se kterým by bylo Vaše jednání v rozporu. Pokud byste to činila v rámci své pracovní doby, mohlo by to vadit zaměstnavateli, který má právo požadovat, abyste veškerý čas pracovní doby věnovala plnění pracovních úkolů. Ale pokud tak činíte ve volném času, neexistuje důvod, proč byste tak činit nemohla. Ani právní, ani etické překážky nevidím. A už vůbec to nemůže vést k Vašemu propuštění, alespoň ne zákonnému.
Zaměstnanost : ostatní : nařízení testu syndromu vyhoření
27.05.2019 16:22 - zobrazit dotaz
Může zaměstnavatel nařídit test syndromu vyhoření? Za jakých podmínek, a jak může nakládat s výsledky testu?

Děkuji
Dobrý den

Je to složitější. Pokud je test součástí školení, na které byl zaměstnanec vyslán, má povinnost ho absolvovat. Obecně pak platí, že zaměstnavatel má právo test vyžadovat, pokud to má souvislost s vykonávanou prací, zejména pokud se jedná o výkon odpovědných a náročných profesí, kdy stav vyhoření může vést ke vzniku škody či dokonce ohrožení života či zdraví.
Pokud jde o výsledky testu, jedná se nepochybně o osobní údaje v režimu GDPR a mohou být použity výlučně k přijetí preventivních či nápravných opatření na straně zaměstnavatele, např. zlepšení pracovních podmínek, vyslání zaměstnance na příslušný kurz, apod. Také mohou vést k vyslání zaměstnance na vyšetření závodním či praktickým lékařem, zda je zaměstnanec schopen stávající zaměstnání dále vykonávat. Rozhodně nemohou samy o sobě vést např. k výpovědi.
Zaměstnanost : ostatní : potvrzení o neschopnosti vykonávat svoji profesi
20.05.2019 10:48 - zobrazit dotaz
Dobrý den, moje žena se léčí s mentální anorexií. V současnosti je v psychiatrické nemocnici, kde má hlavně psychoterapii. Při výšce 156cm váží 43kg. Je na pracovní neschopence,pracuje jako pečovatelka v domově seniorů, kde je pro ni zvýšený stres a proto plánuje najít si lehčí práci na zkrácený úvazek. Vzděláním je zdravotní sestra, ale musela kvůli zdravotním problémům zanechat. Dotaz:Na úřadu práce bude muset doložit ukončení ze zdravotních důvodů, jinak by zase hrozila nemoc z nadměrných stresů,pokud by ji pracák nabídl práci sestry na 12h,noční služby. Pro ukončení práce a pak potřeby ÚP bude stačit lékařská zpráva od psychiatra, nutriční a interní konziliářky? Nechci ani já, ani lékaři mou ženu "invalidizovat", ona sama uznává, že nemá dostatek sil a snaží se o změnu postoje k jídlu, své postavě, odpočinku, vyprazdňování, celkovému zklidnění a já jako manžel ji v léčbě podporuji.
Děkuji za odpověď a přeji pěkné dny.
Dobrý den

Těžko lze předjímat přístup konkrétního pracoviště ÚP, ale obecně by zpráva odborného lékaře měla být zcela dostatečná, pokud z ní vyplývá pro laika srozumitelným způsobem vhodnost či nevhodnost určitých činností, popř. konkrétní omezení (noční práce, stres, atd.).

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .