SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
Bing: Házení slonem aneb zen a umění, jak zacházet se svým šéfem. Portál, Praha 2002
Biskup, J., Voříšek, V.: JDůchodové pojištění. Eurolex Bohemia s.r.o. , Praha
Bryon, M.: Přijímací testy do zaměstnání a jak je zvládnout. Computer Press, a.s., Praha 2003
Čechová , A.: Úspěch není náhoda. G0ranit, Praha 1998
Fritz, H.: Spokojeně v zaměstnání. Portál, Praha 2006
Hájek, K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese. Portál, Praha 2006
Hroník, F.: Poznejte své zaměstnance. ERA, Praha 2005
Jakubka, J.: Zákoník práce 2006 – úplné znění s výkladem. Grada Publishing, a.s., Praha 2006
John, F., Peters-Kuehlinger, G.: Jak úspěšně zvládnout tlak a stres v práci. Grada Publishing, a.s., Praha 2006
Kocianová, R.: J Personální řízení. Eurolex Bohemia s.r.o., Praha
Lešingrová, R.: Člověk a výkonnost - Cílevědomé plánování. ROMA, Praha 2006
Lešingrová, R.: Člověk a výkonnost - Jak udržet slušné mzdy. ROMA, Praha 2063
Lorenz, M., Rohrschneider, U.: Jak uspět u přijímacího pohovoru. Grada Publishing, a.s., Praha 2005
Mikuláštík, M.: Jak být úspěšnou manažerkou. Grada Publishing, a.s., Praha 2006
Niermayer, R., Seyffert, M.: Jak motivovat sebe a své spolupracovníky. Grada, Praha 2005
Nitzsche, I.: Jak rozumět a konkurovat mužům na pracovišti. Grada Publishing, a.s., Praha 2005
Nolč, J.: Jaká práva mám v zaměstnání?. Computer Press, a.s., Praha 2003
Poulson, R.: Jak(é) si najít zaměstnání. FRAGMENT, Praha 1995
Přib, J.: Zákon o nemocenském pojištění – úplné znění s výkladem. Grada Publishing, a.s., Praha 2006
Scott: Průvodce náročnými pracovními vztahy. Portál, Praha 2006
Siegel, Z.: Jak hledat a najít zaměstnání. Grada Publishing, a.s., Praha 2003
Sládek, V.: Pracovní doba v praxi. Grada Publishing, a.s., Praha 2003
Stýblo, J.: Personální řízení v malých a středních podnicích. Management Press, Praha 2003
Templar, R.: 100 zlatých pravidel pro úspěšnou kariéru. Grada Publishing, a.s., Praha 2005
Townsend, J.: Manažerský pohovor. Portál, Praha 2006
Železný, D.: Advokát, nebo zedník (Povolání pro život). ALBATROS , Praha 2006

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .