SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Česká abilympijská asociace, z. s.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profil organizace


Posláním České abilympijské asociace, o. s. je podporovat lidi se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu. Dále zajistit zvyšování úrovně informovanosti a profesního rozvoje uživatelů služeb. Mezi aktivity CAA patří poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách - sociální rehabilitaci a osobní asistenci, dále volnočasová setkávání lidí se zdravotním postižením v Klubu Lvíček, pořádání národních a světových abilympiád (soutěží v pracovních dovednostech lidí se ZP), vydávání periodika Abilympijský zpravodaj, provozování konzultačních a poradenských středisek bezbariérovosti, organizování zážitkových seminářů. V prostorách Kosatce, kde organizace sídlí, mohou lidé se zdravotním postižením využívat nácviků v různých typech pracovních dovedností, a to v dílnách šicí, keramické a truhlářské. CAA se nyní podílí i na zajišťování bezbariérové dopravy OZP vlastním automobilem s plošinou a nabízí možnost masáží pro své klienty i zaměstnance a klienty spolupracujících organizací. Součástí Kosatce je i provozování tréninkové restaurace a kavárny U tiskaře Brixe, která je přístupna i široké veřejnosti.

Kontakt:
Česká abilympijská asociace, o. s.
Sladkovského 2824
530 02 Pardubice
www.caacz.cz
e-mail:
info@caacz.cz

Jednotliví pracovníci


Potůčková Pavlína, Mgr.

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Mgr. – Univerzita Pardubice – obor resocializační pedagogika

Praxe:
pracovní konzultant, sociální pracovník – podporované zaměstnávání, sociální rehabilitace, sociální poradenství, volnočasové aktivity, poradenské programy, cílová skupina – lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy

Kurzy a výcviky:
Možnosti dialogu, Narativ Brno, Práce se zadluženým klientem, Remedium Praha, Řešení konfliktu technikou mediace, Asociace mediátorů ČR, Kurz krizové intervence, Občanské poradenské středisko, Hradec Králové, Case management, Fokus Praha, Psychosociální rehabilitace, PDZ Pardubice, Agresivita a autoagresivita klientů, možnosti, opatření a rekce, Oblastní charita Červený Kostelec, Komunitní plánování, Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, Psychiatrické minimum, Obl. charita Červený Kostelec, Lektor – specialista na přípravu na zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, Sociální agentura Ústí nad Labem, Kurz znakového jazyka, Svaz neslyšících a nedoslýchavých HK, Rozhovor – nástroj pomoci, Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb Praha, Rekvalifikační kurz na pozici pracovní konzultant, Česká unie podporovaného zaměstnávání Praha

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .