SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
07. 11. 2019 18:36 - Sofie
sociálně právní poradenství: kritéria přiznání ZTP; kritéria přiznání ZTP/P; schizofrenie; duševní onemocnění
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s průkazem ZTP a ZTP/P hodně lidí si myslí, že průkaz ZTP a ZTP/P se automaticky přiznává pro osoby, které pobírají Invalidní důchod v II. stupni a mají tedy automaticky nárok na průkazku ZTP a ti co mají přinaný invalidní důchod ve III, stupni tedy jsou plně invalidní mají nárok na průkazku ZTP/P konkrétně mě zajímá přiznávání průkazu ZTP A ZTP/P u lidi s duševním (psychickym onemocněním) můžete prosím intepretovat , které konkrétní psychické onemocnění spadají do kategorie psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace nikde to specifikované není, ale pokud má člověk psychózu, paranoidní schizofrenii, popřípadě disociativní stavy například disociativní amnézie a disociativní fuga(je velmi vzácná a v řadě případů se s ní psychiatři ani za svou mnohaletou praxi nesetkají).popřípadě si myslím, že by do okruhu měli spadat i veškeré typy schizofrenie. děkuji za odpověď

08.11.2019 11:11: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den paní Sofie,

děkujme za důvěru, s níž se na nás obracíte. K Vašemu dotazu ohledně průkazu OZP:
V žádném případě není tento průkaz přiznáván automaticky na základě toho, že žadatel byl uznán invalidním a pobírá invalidní důchod. Průkaz OZP je vázán na obtíže v oblasti mobility, komunikace a orientace, kdežto ID je vázán na práceschopnost, resp. zbytkový pracovní potenciál.
Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) ve stupních TP, ZTP a ZTP/P je přiznáván dle zákona o dávkách pro OZP – Zákon č. 329/2011 sb., v jehož příloze jsou rámcová kritéria pro přiznání průkazu OZP.
O tom, že schopnost komunikace a orientace je v případě vážného duševního onemocnění včetně schizofrenie těžce poškozena či snížena, nebývá pochyb. Průkaz OZP je vydáván Úřadem práce na základě vyjádření posudkového lékaře, který si vyžádá od vašeho praktického či obvodního lékaře souhrnnou zprávu a zprávy od všech lékařů, kteří Vás mají nebo měli v péči. Proto je velmi důležité, aby Váš lékař měl k dispozici všechny aktuální informace o Vašem zdr. stavu.
Po přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P, můžete požádat o příspěvek na individuální dopravu tj. na mobilitu (550 Kč/měsíc).
Žádost o průkaz ZTP podáváte na Vašem spádovém, tj. místně příslušném Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek, resp. dávek pro OZP a seniory, kde Vám předají potřebné formuláře a informace.

Doufám, že Vám odpověď pomohla a přeji Vám hodně štěstí.
Libor Novosád
i-poradna

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .