SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
09. 01. 2019 13:37 - milada
sociální služby: doplatek na naslouchadla; příspěvek na péči
Dobry den . byly mi nabídnuty naslochadla s doplatkem 22000 je možné využití nějakého socialního příspěku - Syn mi je pomůže zaplatit ale ráda bych mu to vrátila. ad2 je možné na hluchotu ziskat příspěvek na péčí díky Milada

11.01.2019 09:52: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den paní Milado,
Děkujeme za Váš dotaz. Nepíšete, kým Vám byla sluchadla nabídnuta. V praxi to probíhá tak, že odborný lékař (foniatr) napíše žádanku na zdravotnickou pomůcku. Její přidělení podléhá schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny, u které jste zaregistrována. Na úhradě pomůcky se podílí jak pojišťovna, tak klient/pacient. Bývá to v rozmezí cca 5.000,- Kč
Vámi uvedená částka je nepravděpodobná, ledaže by šlo o přímý nákup mimo výše uvedenou praxi ve zdravotnictví. Na to však nelze použít žádný sociální příspěvek.
Co se týká příspěvku na péči (PnP), ten je určen osobám se zdravotním postižením, které mají významné obtíže v oblasti pohybu, orientace a komunikace i péče o sebe a svoji domácnost, a které potřebují dopomoc či péči druhé osoby. PnP je vyplácen ve výši 880, 4400, 8800 a 13200 Kč měsíčně podle zjištěné míry závislosti na pomoci a službách. Jeho přiznávání upravuje Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento příspěvek je určen k „nákupu“ sociálních služeb, které osoba potřebuje, nebo jako určitá kompenzace příjmu osoby blízké, která o ni pečuje. Žádost o příspěvek na péči si podáváte na Vašem spádovém, tj. místně příslušném Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek, resp. dávek pro OZP a seniory, kde Vám předají potřebné formuláře, které jsou také např. na http://www.pohyblivost.cz/formulare-ke-stazeni.php. Řízení k přiznání PnP je mj. podmíněno posouzením Vašeho zdr. stavu posudkovým lékařem OSSZ, který si vyžádá od Vašeho praktického lékaře souhrnnou zprávu a zprávy od všech lékařů, kteří Vás mají nebo měli v péči. Proto je velmi důležité, aby prakt. lékař měl k dispozici všechny aktuální informace o Vašem zdr. stavu. Současně proběhne sociální šetření u Vás doma za účelem zjištění péče, kterou potřebujete tak, aby byl zřejmý rozsah pomoci, dopomoci a dohledu, kterou ke svému životnímu fungování potřebujete v konkrétních podmínkách prostředí. Před sociálním šetřením Vám velmi doporučuji udělat si „seznam“ toho, co Vám dělá potíže (zvládnutí, bezpečnost, posloupnost atd.), co nezvládáte atd. I běžné, každodenní „úkony denní potřeby“ zvládnuté jen částečně se ze zákona považují za nezvládnuté. Pracovnice ÚP, která bude sociální šetření u vás doma dělat, bude mít sebou účelový formulář. Aby bylo její šetření pokud možno objektivní, musí být „v obraze“, z čehož plyne potřeba všechno jí vysvětlit (i podrobně), uvést do reality a být celkově na soc. šetření připravena.
Věříme, že Vám naše rada pomohla a přejeme Vám vše dobré,
Libor Novosád
i-poradna

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .