SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
CARDINAUX V., CARDINAUX, H.,LÖVE A.: Ujměte se mě - Výchova hluchoslepých dětí. Scientia Praha 1999
ČERVENKOVÁ A.: Co a jak číst se sluchově postiženým. Praha, FRPSP 1999
DVOŘÁK, J.: Logopedický slovník. Logopaedia clinica, Žďár nad Sázavou 1998
;, GABRIELOVÁ D., PAUR, J., ZEMAN J.: Slovník znakové řeči. Horizont. Praha 1988
HOLKOVÁ, M.: Tichý přístav duše: literární, básnická a výtvarná tvorba neslyšících autorů. B press 1995
HROBOŇ, M., JEDLIČKA, I.,HOŘEJŠÍ, J.: Nedoslýchavost. Makropulos. Praha 1998
HRUBÝ J.: Mobilní telefony pro neslyšící. Praha, FRPSP 2000
HRUBÝ, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha, FRPSP 1999
JABŮREK J.: Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha, Septima 1998
JANOTOVÁ N., SVOBODOVÁ, K.: Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha, Septima 1998
JANOTOVÁ N.: Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí. Praha, Septima 1996
JANOTOVÁ N.: Odezírání u sluchově postižených. Praha, Septima 1999
JANOTOVÁ L.,ŘEHÁKOVÁ L.: Surdopedie-komunikace sluchově postižených. Praha 1990
KLENKOVÁ J.: Kapitoly z logopedie I. PAIDO, Brno 1997
KLENKOVÁ, J.: Kapitoly z logopedie II. a III. PAIDO, Brno 1998
LECHTA, V.: Logopedické repetórium. SPN, Bratislava 1990
LUDÍKOVÁ L.: Vzdělávání hluchoslepých. Scientia. Praha 2000
MALÝ M., HRUŠKA, J., KOUŘIL, J.,POUL, J.: Obrázkový slovník. SPN Praha 1990
MIŇHOVÁ, J.,MRÁZOVÁ E.: Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ústí n. L. PF 1989
MONATOVÁ, L.,ČERNÁ a kol.: Lehké mozkové dysfunkce. Praha, Karolinum 1995
MONATOVÁ, L.: Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. PAIDO, Brno 1996
MRZÍLKOVÁ E., OSTATKOVÁ M.: Základy české znakové řeči I. H&H. Jinočany, 1993
PIPEKOVÁ, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. PAIDO, Brno 1998
POTMĚŠIL M.: Prstová abeceda. Praha, FRPSP 1992
PŘINOSILOVÁ D.: Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. MU, Brno 1997
PULDA M.: Surdopedie se zaměřením na ranný a předškolní věk. MU, Brno 1993
PŮSTOVÁ, Z.: Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha, Septima 1997
ROGER D.FREEMAN,CLIFTON F,.CARBIN,ROBERT J. BOESE: Tvé dítě neslyší? Praha, FRPSP 1992
RŮŽIČKOVÁ, M.: Učíme se českou znakovou řeč. Praha, Septima2000
RŮŽIČKOVÁ, M.: Znakování pro každý den. Septima. Praha 2001
SASÍN, J. - ŠTEJGERLE, L.: Základy speciální pedagogiky II. UP, Olomouc 1974
ŠEDIVÁ, Z.: Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Septima. Praha 1997
SKŘIVAN J.: Záněty středního ucha. Sluch a jeho poruchy - hluchota. Triton. Praha 2000
SOVÁK, M.: Logopedie. SPN 1978
STRNADOVÁ, V.: Úvod do surdopedie. Technická univerzita v Liberci, 1995
STRNADOVÁ, V.: Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu - Náhlá ztráta sluchu. ASNEP 2001
STRNADOVÁ, V.: Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění. ASNEP 2001
STRNADOVÁ V.: Současné problémy české komunity neslyšících I. FFUK. Praha 1998
ŠEDIVÁ, Z.: Rozvíjení sociálních dovedností u sluchově postižených I. Praha, Septima 1997
ŠTĚPÁN, J., PETRÁS, P.: Logopedie v praxi. Praha, Septima 1995
VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999
VÁGNEROVÁ, M., HAJD-MOUSOVÁ, Z., ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. Praha, Karolinum 1997
VANĚČKOVÁ V.: Procvičování prostorové orientace sluchově postižených dětí. Praha, Septima 1996
VAŠEK, Š.: Špeciálna pedagógika. SAPIENTIA, Bratislava 1996
VÍTKOVÁ M, MÍTKO. a kol.: Integrativní speciální pedagogika. PAIDO, Brno 1996
VÍTKOVÁ, M. a kol.: Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. PAIDO, Brno 1996

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .