SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

AGNIS ROSA, nestátní nezisková organizace

[ odpovědi poradce ]
foto/agnisr.jpg

Stručný profil organizace


Hlavním posláním naší organizace je komplexní péče o handicapované spoluobčany, onkologické pacienty, smyslově postižené děti, mentální anorektiky, nezaměstnané a další sociálně znevýhodněné občany.
Nedílnou součástí je poradenská sekce, spolu se sekcí zdravotní a vzdělávací. Jako další ve spektru činnosti jsou ozdravné programy, a tématické pobyty.

Kontakt:
AGNIS ROSA
602 00 Gorkého 44
Brno

WWW-stránky: www.www.ozdravne-programy.cz
e-mail:
agnis@ozdravne-programy.cz

Jednotliví pracovníci


Lerchová Jarmila, Judr.
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Právnická fakulta UJEP

Moravec Václav
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské Evropská univerzita ČTM / původně – USV, humanitní gymnázium Brno, Institut tradičních čínských masáží a terapií v Rakousku, Tivoligasse 65, A- 1120 Wien

Nejvyšší dosažený statut
- Zakladatel Asociace absolventů studia Zen shiatsu
- Předseda správní rady Asociace shiatsu ČR
- Předseda správní rady ALBIGENS ROSA, o.s.
- Předseda správní rady Agnis Rosa o. s. nestátní neziskové organizace

Praxe:
NZP FN Obilní trh, Brno – technik na operačním sále
- Osobní asistent, zvláštní škola a školka ELPIS Brno, pro ZTP děti, kombinované vady
- Pracovník speciálních masáží – Lázně města Brna, Joštova
- Lektor masáží – Inprov Brno
- Lektor masáží BIOCETRUM ASIA Moravské Budějovice
- Lektor masáží - PhDr. Flandera – Dlouhé Stráně
- Rehabilitační pracovník Diakonie – Klobouky u Brna
- Rehabilitační pracovník FN Bohunice Brno
- Rehabilitační pracovník MU onkologie Žlutý kopec Brno
Technik – protetiky, FN Bohunice Brno

Realizované akce
Ročníkové cykly přednášek, první a druhý ročník
Letní praktika – Penzion Oáza, Loučná nad Desnou a penzion Jelenice, Brno
Pořádání kurzů a seminářů ve vzdělávacím institutu NEI TIN a Agnis Rosa
Poradenská činnost v oboru „Zdravý životní styl“
Letní tábory – Litultovice, stanový tábor Želetavka a Moravské Budějovice
Masážní a rehabilitační služby
Péče o vrcholové sportovce
Občansko právní poradna – průběžně, dle objednání
Psychologická poradna – průběžně, dle objednání, též ve spolupráci s „Bílým kruhem
bezpečí“ – PhDr. Jiří Sedlák

Sedlák Jiří, Doc.., PhDr., Drsc.
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Doktorát PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně na téma dětská tvořivá hra, obdržel v roce 1950.
Na pražské filozofické fakultě obhájil titul kandidáta psychologických věd v roce 1964 (téma determinanty senzomotorické koordinace) .
Vědeckopedagogický titul docenta psychologie obdržel na filozofické fakultě v Brně v roce 1975 – publikovaná monografie)
Doktorátu psychologických věd (téma pracovní zátěž a únava) v Československé akademii věd v Praze dosáhl v roce 1985.

Praxe:
42 letá praxe vysokoškolského učitele,
16 letá praxe v psychologické poradně a
10 letá praxe v oblasti domácího násilí.

Publikační činnost
Mnoho odborných prací a publikací

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .