SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky Zrakové postižení

21. 08. 2019 21:32 : Máme velkou radost, že nás i letos Rožnov pod Radhoštěm - město přizvalo ke spolupráci při tradičním Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti. Jako obvykle se tam potkáte s kolegyněmi z iPoradny Katkou a Helou, které už se moc těší jak na pohodovou atmosféru, která na této akci vládne, tak samozřejmě na Vás...! Letos Vás čeká i něco nového a zajímavého pro Vaše mozkové závity... :-) Tak co říkáte, stavíte se? ;-) Už ve středu 4. září 2019 Vás od 12 hodin čekáme na rožnovském náměstí...
09. 02. 2015 10:37 : Nová kniha:
Dítě s postižením zraku
Kochová, Klára; Schaeferová, Markéta
Dítě se zrakovým postižením se může ocitnout v sociální izolaci. Proto je hodně důležité pracovat s ním odmalička. Ve výchově nevidomých dětí a dětí se zbytky zraku se osvědčuje důslednost a systematičnost. A mnohdy se podaří dítě se zrakovým handicapem i integrovat mezi zdravé vrstevníky. To, jak dítě vidí, se zjišťuje na začátku rané péče funkčním vyšetřením zraku. Když se narodí dítě s těžkou zrakovou vadou, „jede se“ po lékařské linii, stanovuje se diagnóza, rodiče dostávají informace od lékařů… Rodina ale potřebuje dítě nějak vychovávat, přijmout ho jako dítě. Kniha nabízí náměty pro rozvíjení základních dovedností od batolecího po školní věk dítěte.
Více o knize: www.portal.cz
11. 09. 2013 09:23 : Nová kniha:
Budovy bez bariér
Šestáková Irena, Lupač Pavel
Bezbariérové prostředí slouží všem lidem ve všech situacích a etapách života, nejen vozíčkářům, jak by se na první pohled mohlo zdát. Osobám s kočárkem, starším osobám, lidem po úrazu, dlouhodobě nemocným, osobám se sluchovým a zrakovým postižením, těm všem je třeba umožnit větší sociální integraci, nezávislý pohyb a způsob života.
www.grada.cz
18. 10. 2010 10:12 : Nová kniha:
Spratek – audiokniha 5CD
Torey L. Hayden
Příběh dítěte, které nikdo nemiloval Audiokniha - 5CD, 5hod. 51 min. Čte Simona Babčáková. Skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, že dívka má nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý génius.
Ukázka: Emoce pod zámkem
Více o knize: www.portal.cz
22. 09. 2010 15:37 : Nová kniha:
Psychologie lidské odolnosti
Karel Paulík
Základní podmínkou vývoje lidského druhu i individuálního přežití každého člověka je účinné přizpůsobování neustále se měnícím podmínkám. Proto je problematika zvládání nejrůznějších životních nároků a nepříznivých vlivů jedním z ústředních témat současné psychologie. Publikace se zaměřuje především na obecnější souvislosti adaptačního procesu člověka při zvládání na něj kladených nároků, a to s využitím teoretických i empirických poznatků, získaných autorem i dalšími badateli.
www.grada.cz
17. 08. 2010 19:03 : Nová kniha:
Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ
Elena Lisá a kol.
Publikace obsahuje 32 her pro žáky ZŠ na pět různých komunikačních témat, která lze vybírat podle potřeb třídy či jiné skupiny dětí. Všechny zařazené aktivity autoři ověřili v praxi. Kniha chce napomoci učitelům, vychovatelům, příp. školním psychologům při práci se žáky, kteří mají problémy s komunikací s okolím, nerespektují společenská nebo skupinová pravidla, nedokážou se bránit ponižování apod. Ve hře si děti osvojují zásady dialogu a zdvořilosti v komunikaci, učí se naslouchat, odolávat případné manipulaci nebo zvládat impulzivitu druhých i svou vlastní. Prostřednictvím her lépe pochopí různé sociální role a pravidla či normy, jejichž dodržování je pro dobrou mezilidskou komunikaci nezbytné.
Ukázky: Abeceda kouzelných slovíček, Sociální kompetence
Více o knize: www.portal.cz
01. 08. 2010 09:24 : Nová kniha:
Komunikace s lidmi s postižením
Josef Slowík
Dát se do řeči s cizím člověkem není pro každého jednoduchou samozřejmostí, ovšem dát se do řeči s člověkem s handicapem nebývá jednoduché pro většinu lidí. Tato kniha by měla pomoci nejenom profesionálům, kteří se při své práci bezprostřednímu setkání s lidmi s postižením nevyhnou, ale i všem, kteří jsou ochotni a odhodláni odstraňovat nebo alespoň překračovat bariéry mezi tzv. společenskou většinou a těmi, co třeba právě kvůli obtížím v komunikaci zůstávají nezřídka spíše na okraji společnosti, nebo jsou dokonce ohroženi sociální izolací a vyloučením. Kniha je psána pro pracovníky pomáhajících profesí, ale také pro rodinné příslušníky lidí s handicapem.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
10. 07. 2010 11:30 : Nová kniha:
Kouzelná knížka optických iluzí
Richard E. Churchill
Optické iluze jsou triky, kterými se náš mozek snaží ošálit naše zrakové vnímání. Někdy vznikají proto, že mozek pracuje rychleji než zrak stačí vnímat, jindy proto, že levé oko přenáší do mozku poněkud jiný obraz skutečnosti než oko pravé. A tak se ve světě optických iluzí předměty nenadále vznášejí, otáčejí, mění barvu, zakřivují se. Autor Kouzelné knížky optických iluzí nabízí čtenářům možnost vyzkoušet si mnoho nečekaných objevů na vlastní oči a pochopit, proč optické iluze vznikají. Takové zábavné experimentování může být užitečné i při hodinách fyziky. Podklady pro některé experimenty jsou obsaženy přímo v knížce, k dalším je třeba si připravit jednoduché pomůcky.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
26. 06. 2010 18:05 : Nová kniha:
Mařenko, řekni Ř
Alžběta Peutelschmiedová
Publikace je určena především rodičům dětí a všem těm, kteří se s dětmi v nejútlejším věku setkávají. Autorka působila 23 let jako učitelka na speciální škole pro vadně mluvící, proto jasnou a srozumitelnou formou odpovídá na často kladené otázky ohledně vad dětské výslovnosti: co dělat, když dítě šišlá, koktá, když je levák, dyslektik, z dvojjazyčného prostředí, etc. Kniha zahrnuje nejširší logopedické spektrum. Pro svoji srozumitelnost a celou řadu praktických návodů je jedinečná na českém trhu. Proto bude jistě vyhledávanou publikací nejen v rodinách, ale i v předškolních zařízeních a prvních třídách ZŠ.
www.grada.cz
13. 06. 2010 18:37 : Nová kniha:
Poškození mozku
Trevor Powell
Kniha je podrobným a srozumitelným průvodcem širokou oblastí péče o člověka, který utrpěl poranění hlavy nebo jiné poškození mozku (např. následkem cévní mozkové příhody či nádorového onemocnění mozku). Popisuje rehabilitační proces, navrhuje účinné terapeutické strategie pomáhající tyto problémy překonat a provází celkově všemi dalšími aspekty života osob po prodělaném poranění mozku. Zvláštní kapitolu věnuje situaci rodiny pacienta.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
30. 05. 2010 20:28 : Nová kniha:
Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí
Katarína Fichnová, Eva Szobiová
Ucelený program pro rozvíjení tvořivých schopností a inteligence poskytuje široký a různorodý soubor slovních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických a dalších her, které podporují nové tvořivé projevy dětí. V současné době přesycené informacemi je nutné, aby se děti vyrovnávaly se stále s novými požadavky. Tvořivost pomáhá zvládat zátěž tím, že podporuje různorodá řešení, a tedy i zvládání náročných životních situací. Zároveň zvyšuje sebejistotu, zájem o poznání i ochotu spolupracovat.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
16. 05. 2010 07:55 : Nová kniha:
Anatomie emocí
Stanley Keleman
Kniha je pokusem o propojení anatomie lidského těla s oblastí emocí. Keleman popisuje individuální podobu, tvar lidského těla jako výsledek dynamické interakce geneticky daných tvarů s osobním emočním příběhem člověka, jako pokračující proces, ve kterém jsou zapojeny i emoce, myšlenky, zkušenosti. První část knihy se zabývá vznikem a organizací lidského těla, jehož podoba je pozměňována osobní emoční historií, otisky lásky a zklamání, urážek a útoků, výzev i stresů.
Ukázky: Úvod, Voda
Více o knize: www.portal.cz
02. 05. 2010 18:47 : Nová kniha:
Péče o dítě od kojeneckého do školního věku
Martin Gregora
Jak probíhá správný vývoj dítěte od kojeneckého do školního věku? Jak pečovat o jeho zdraví, jak ho léčit a předcházet nemocem? Na tyto nelehké otázky se rozhodl odpovědět renomovaný český autor MUDr. Martin Gregora ve své nové knize Péče o dítě od kojeneckého do školního věku. Zaměřuje se tak na obvyklé problémy rodičů a dítěte v závislosti na jeho věku – od jednoho roku až do doby, kdy usedne do školní lavice. Nezapomíná však například ani na poruchy zraku, vývoj řeči, růst zoubků a péči o ně, nejvhodnější dobu vysazování nočníku a problematiku nosních mandlí.
www.grada.cz
17. 04. 2010 19:06 : Nová kniha:
Sociální fóbie
Ján Praško, Jana Vyskočilová, Lucie Píglová, Jana Prašková
Sociální fobie je nepřiměřený až chorobný strach z kontaktu s ostatními lidmi. Může se týkat pouze specifických situací (například vystoupení na veřejnosti či telefonování) nebo se úzkost může projevovat při veškerém kontaktu s lidmi. V tomto případě sociální fobie významně omezuje studijní a pracovní uplatnění i celkovou kvalitu života. Příručka uvádí informace o projevech, příčinách a průběhu této poruchy a způsobech jejího zvládání, ať již svépomocnými aktivitami nebo s pomocí terapeuta.
Ukázky: Co je to sociální fobie?, Jak sociální fobie vzniká
Více o knize: www.portal.cz
05. 04. 2010 09:41 : Nová kniha:
Medicínské historky z Královéhradecka
Ladislav Chrobák, Svatopluk Káš
Kniha obsahuje na 300 medicínských humorných historek, ukazujících naše lékaře i jiné zdravotníky nikoliv jako bronzové sochy stojící na mramorovém podstavci, ale jako skutečné lidi se všemi lidskými vlastnostmi. Historky jsou skutečné (i když někdy trochu upravené), a proto jsou všechny osobnosti uváděny pravými jmény. V knize jsou historky o profesorech, primářích, řadových lékařích, i medicích a ostatních zdravotnických pracovnících.
www.grada.cz
20. 03. 2010 16:08 : Nová kniha:
Máme dítě s handicapem
Ivana Fitznerová
Kniha vychází z vlastní autorčiny zkušenosti. Sleduje krok za krokem cestu k přijetí dítěte s handicapem, snaží se nabídnout i určité způsoby, jak může rodič pomoci sám sobě, aby měl dost sil překonat počáteční zklamání a bezmoc. Dotýká se i problémů hledání adekvátní péče, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i těžkostí, které kvůli handicapu vlastního dítěte nutně nastávají ve vztahu k blízkým i v manželství, případně v partnerském vztahu. Kniha osloví rodiče dětí s handicapem.
Ukázky: Jak seznámit blízké s handicapem našeho dítěte, Období hledání diagnózy
Více o knize: www.portal.cz
05. 03. 2010 18:37 : Nová kniha:
Infekce oka
Pavel Rozsíval
Publikace poskytuje čtenáři komplexní pohled na problematiku infekcí oka. Je podán přehled imunologických otázek spojených se záněty oka, imunosuprese, mikrobiologie a souhrn léčby. V klinické části s bohatou obrazovou dokumentací jsou systematicky probrána zánětlivá onemocnění očnice, jednotlivých částí oka, zvláštní kapitola je věnována problematice uveitid v dětství a zánětlivých komplikací očních operací. Kolektiv osmi předních odborníků pod vedením hlavního autora je zárukou kvality publikace.
www.grada.cz
20. 02. 2010 15:07 : Nová kniha:
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Sarah Newman
Rodiče a vychovatelé, kteří pečují o dítě s postižením, často mají množství informací o povaze zdravotního problému, ale mnohdy jim chybí konkrétní náměty a nápady, jak pomoci dítěti, které má určité speciální potřeby a odlišný způsob komunikace. Hry a činnosti nevyžadují složitou přípravu, ale využívají ve značné míře předměty, které lze nalézt v každé domácnosti. Na závěr jsou připojeny rady týkající se obvyklých problémových oblastí.
Ukázky: Získávání odpovědi či reakce, Jednání s postiženými dětmi
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 15:02 : Nová kniha:
Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti
Patricia H. Berneová, Louis M. Savary
63 principů dokládaných řadou příkladů pomůže vychovat dítě k pocitu sebedůvěry. Sebeúcta a sebedůvěra jsou základním pozitivním lidským postojem vůči sobě samému a zároveň i nezastupitelným zdrojem životní energie. Rozvine-li člověk tento postoj, vnímá sebe sama jako někoho, kdo je schopný a kompetentní, jedinečný, hodný lásky i schopný milovat.
Ukázky: Odměna a přátelství, Všemocnost
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:19 : Nová kniha:
Hry pro levou polovinu mozku
Allen D. Bragdon; David Gamon
Každá z obou hemisfér lidského mozku plní trochu jiné funkce při myšlení a jednání člověka. Běžné vzdělávání rozvíjí především pravou, na logické uvažování zaměřenou část mysli. Mentální cvičení v této knize přispívají ke zlepšení dovedností, které používáme v reálném světě. .
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:16 : Nová kniha:
Vedení lidí a koučování v každodenní praxi Jak rozvíjet potenciál podřízených pracovníků
Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Deistler, Robert Ungvari
Vynikající knížka, která se stala bestsellerem v oblasti manažerské literatury v západní Evropě, je určená všem vedoucím pracovníkům. Dozvíte se, jak úspěšně vést a rozvíjet podřízené pracovníky pomocí koučování, jak pomocí technik koučování napomáhat svým podřízeným spolupracovníkům k větší samostatnosti, jak je vést k zodpovědnosti a podnikatelskému myšlení.
www.grada.cz
11. 01. 2010 21:38 : Nová kniha:
Ergoterapie
Jana Jelínková, Mária Krivošíková, Ludmila Šajtarová
Ergoterapie je obor léčebné rehabilitace, jež pomáhá pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné. Tím podporuje aktivní začlenění do společnosti a přispívá k zachování optimální kvality života. Klienty ergoterapie jsou osoby, u nichž došlo v důsledku onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí k potížím s vykonáváním každodenních aktivit. Ergoterapeut provádí především nácvik běžných denních činností (např. osobní hygieny, oblékání, přesunů, přípravy jídla, nakupování, manipulace s penězi).
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
29. 12. 2009 16:05 : Nová kniha:
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie
Zdeněk Šimanovský
Hudba, pohyb a dramatické postupy k sobě neoddělitelně patří. Učitelům, rodičům, vychovatelům a všem, kdo chtějí rozvíjet hudební a pohybové dovednosti dětí i dospělých, autor nabízí manuál her a metodických postupů, ve kterých dominuje hudba. Hudba a rytmus se spojují s pohybem, slovem a fantazií. Uváděné techniky a hry lze využít nejen k hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci či terapii problémových jevů.
Ukázky: Úvod a historie muzikoterapie, Hry s rytmem a pohybem
Více o knize: www.portal.cz
29. 11. 2009 11:07 : Nová kniha:
Cvičení pro pružnou postavu
Lydie Raisin
Během času ztrácí tělo pružnost, záda tuhnou a hrbí se vlivem každodenního sedavého zaměstnání. Autorka bohatě ilustrované knihy představuje úspěšný a vyzkoušený program patnáctiminutových cvičení na každý den po šest dní v týdnu, rozvržený na dobu jednoho měsíce.
Ukázky: Program na úterý, Program na pátek
Více o knize: www.portal.cz
16. 11. 2009 20:27 : Nová kniha:
Hry pro levou polovinu mozku
Allen D. Bragdon; David Gamon
Každá z obou hemisfér lidského mozku plní trochu jiné funkce při myšlení a jednání člověka. Běžné vzdělávání rozvíjí především pravou, na logické uvažování zaměřenou část mysli. Mentální cvičení v této knize přispívají ke zlepšení dovedností, které používáme v reálném světě. .
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
18. 10. 2009 21:21 : Nová kniha:
30 způsobů jak se zbavit stresu
Johannes Huber, Hademar Bankhofer, Elisabeth Hewson
Stres - "zlo" naší doby? Dříve byly stresové reakce důležité pro přežití - dnes nás vyvádějí z rovnováhy, způsobují onemocnění těla i duše a jsou příčinou rychlejšího stárnutí. Zapomeňte na dobře míněné rady jako "Vyvarujte se stresu!". Dnes je to zcela nemožné. Mnohé stresové faktory zkrátka nelze eliminovat. Tělo nám přesně řekne, co potřebuje - musíme mu jenom vědomě naslouchat. Naučte se prolomit získané vzorce chování a uvědomte si vlastní hranice - zkuste svůj život trochu zpomalit.
www.grada.cz
04. 10. 2009 13:09 : Nová kniha:
Infekce oka
Pavel Rozsíval
Publikace poskytuje čtenáři komplexní pohled na problematiku infekcí oka. Je podán přehled imunologických otázek spojených se záněty oka, imunosuprese, mikrobiologie a souhrn léčby.
www.grada.cz
13. 09. 2009 15:37 : Nová kniha:
Trénování paměti a poznávacích schopností
Marek Preiss, Jaro Křivohlavý
Rostoucí počet vědců, lékařů a psychologů je přesvědčen, že namáhavé a rozmanité cvičení duševních funkcí může pomáhat v bitvě s jejich úpadkem, který často nabývá až podoby demence. Přechod od léčení k prevenci se proto stal hlavním tématem moderní medicíny a stává se i základním tématem v boji proti kognitivnímu úpadku. Kniha o tréninku paměti a poznávacích schopností je určena především všem čtenářům z řad široké veřejnosti.
www.grada.cz
29. 08. 2009 16:14 : Nová kniha:
Cvičení paměti pro každý věk
Jitka Suchá
Asi každý má někdy pocit, že čím dál víc zapomíná a paměť už není, co bývala. Kniha nabízí možnost, jak si ji stále udržovat v kondici. Zahrnuje testy na různá témata, které čtenář může samostatně vyplnit a podle klíče zkontrolovat správnost řešení a úroveň svých znalostí.
Ukázky: Jak je to s naší pamětí , Přesmyčky měst
Více o knize: www.portal.cz
18. 08. 2009 10:33 : Nová kniha:
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie
Zdeněk Šimanovský
Hudba, pohyb a dramatické postupy k sobě neoddělitelně patří. Učitelům, rodičům, vychovatelům a všem, kdo chtějí rozvíjet hudební a pohybové dovednosti dětí i dospělých, autor nabízí manuál her a metodických postupů, ve kterých dominuje hudba. Hudba a rytmus se spojují s pohybem, slovem a fantazií. Uváděné techniky a hry lze využít nejen k hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci či terapii problémových jevů.
Ukázky: Hry s předměty a nástroji , Hry s rytmem a pohybem
Více o knize: www.portal.cz
18. 06. 2009 11:08 : Nová kniha:
Zájmové vzdělávání dospělých
Michal Šerák
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na trhu vzdělávání.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
21. 04. 2009 12:15 : Nová kniha:
Hry pro levou polovinu mozku
Allen D. Bragdon; David Gamon
Každá z obou hemisfér lidského mozku plní trochu jiné funkce při myšlení a jednání člověka. Běžné vzdělávání rozvíjí především pravou, na logické uvažování zaměřenou část mysli. Mentální cvičení v této knize přispívají ke zlepšení dovedností, které používáme v reálném světě. .
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
31. 03. 2009 10:07 : Nová kniha:
Léčivá moc kamenů
Miroslav Procházka
Knihu napsal lékař a milovník minerálů MUDr. Miroslav Procházka. Zájem o tradiční medicínské systémy a etnomedicínu jej vedl k tomu, že se podrobně zabývá fenoménem drahých kamenů v lékařských vědách. Barevná publikace je bohatě fotograficky dokumentována. Autorem snímků kamenů je Mgr. Lubomír Thin.
www.grada.cz
09. 03. 2009 10:18 : Nová kniha:
Bioenergetika
Alexander Lowen
Autor chápe lidskou osobnost na pozadí řetězce: energie - pohyb - emoce - myšlení. Vytvořil jednoduchý energetický model fungování lidské osobnosti, který ukazuje na možnosti ovlivňování všech rovin osobnosti pomocí změny energetických procesů probíhajících v těle člověka.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
05. 02. 2009 10:25 : Nová kniha:
Diferenciální diagnostika prvního kontaktu překlad 3., zcela přepracovaného a doplněného vydání
R. Douglas Collins
Dvojbarevná kniha obsahuje abecedně řazený přehled všech základních oblastí, kde je zapotřebí uplatnit diferenciální diagnostiku a tak umožňuje začínajícím internistům a praktickým lékařům rychle stanovit přesnou diagnózu.
www.grada.cz
15. 01. 2009 11:14 : Nová kniha:
Regenerační čínská cvičení pro každého
Ivan Fojtík
Soubor cviků podle čínské medicíny k odstranění energetických bloků v organismu a ke zvýšení kvality života. Překážky v toku vnitřní energie čchi vedou – spolu s ochabnutím svalů a nedostatečnou kloubní pohyblivostí – k energetické nerovnováze negativně ovlivňující funkci orgánů.
Ukázky: Zkoumání prostoru před sebou , Výpad a pohled vzad
Více o knize: www.portal.cz
12. 12. 2008 09:57 : Nová kniha:
Infekce oka
Pavel Rozsíval a spolupracovníci
Publikace poskytuje čtenáři komplexní pohled na problematiku infekcí oka. Je podán přehled imunologických otázek spojených se záněty oka, imunosuprese, mikrobiologie a souhrn léčby.
www.grada.cz
10. 11. 2008 10:29 : Nová kniha:
Regenerační čínská cvičení pro každého
Ivan Fojtík
Soubor cviků podle čínské medicíny k odstranění energetických bloků v organismu a ke zvýšení kvality života. Překážky v toku vnitřní energie čchi vedou – spolu s ochabnutím svalů a nedostatečnou kloubní pohyblivostí – k energetické nerovnováze negativně ovlivňující funkci orgánů.
Ukázky: Zkoumání prostoru před sebou , Výpad a pohled vzad
Více o knize: www.portal.cz
21. 10. 2008 10:46 : Nová kniha:
Věkem podmíněná makulární degenerace
Petr Kolář a kolektiv
Autorský kolektiv tvoří přední čeští specialisté zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění sítnice pod vedením MUDr. Petra Koláře, Ph.D.
www.grada.cz
30. 09. 2008 09:45 : Nová kniha:
Muzikoterapie
Jaroslava Zeleiová
Hudba byla odedávna považována za prostředek k sebereflexi a je spjata s působením na člověka. Existují různé formy jejího terapeutického využití. Kniha renomované muzikoterapeutky pojednává o praktických zkušenostech s muzikoterapií a o jejích teoretických východiscích.
Ukázky: Hudba léčí vztahem , Modely improvizace v aktivní muzikoterapii
Více o knize: www.portal.cz
10. 09. 2008 07:32 : Nová kniha:
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient
Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák, Roman Jirák, Helena Zavázalová, Iva Holmerová, Pavel Weber a kolektiv
Publikace je určena kromě geriatrů zejména internistům a praktickým lékařům, užitečná je v běžné praxi i v postgraduálním studiu. Kniha vymezuje geriatrického nemocného, popisuje zvláštnosti této skupiny nemocných a definuje problematiku pomocí syndromologie.
www.grada.cz
22. 08. 2008 18:36 : Nová kniha:

Václav Fořtík; Jitka Fořtíková
K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými emočními reakcemi.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
30. 07. 2008 10:10 : Nová kniha:
Eutanazie, nebo paliativní péče?
Marta Munzarová
Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Nejen pro umírání a smrt naši vlastní a také pro naše nejbližší se nově nabízí schůdné „technické řešení“. Je medicínské, odborné, aseptické. Je krátké, účinné, dostupné a definitivní. Tato možnost, právo či milosrdenství však vyvolává diskuse, klidné – i ty ostré a emociální.
www.grada.cz
08. 07. 2008 08:31 : Nová kniha:

Mathias Jung
Mathias Jung se v kratičkých kapitolách své knihy zamýšlí nad dramatickou dobou vzniku Saint-Exupéryho knihy a uvažuje o strachu či úzkosti, bez nichž není lidského růstu. Věnuje se tématům Malého prince a nabízí je čtenáři jako možnost k setkání s tématy jeho vlastního vnitřního světa.
Ukázky: , ,
Více o knize: www.portal.cz
20. 06. 2008 08:34 : Nová kniha:
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví
MKF
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví : MKF řeší problém následků chorob, úrazů nebo vrozených vad napříč etiologickým diagnózám, uváděných v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Chybná diagnóza sice přestává být problémem, ale průvodní jevy nejrůznějších diagnóz jsou stále závažnější vzhledem k možnostem, které může moderní společnost poskytnout a řešit. Stejně důležité je hodnocení reziduálního zdraví neporušených funkcí. Spojení těchto poznatků provádí moderní rehabilitace, která začíná ve zdravotnickém prostředí, ale významně přesahuje do dalších oblastí a stává se tak celospolečenským úkolem. Tato publikace se nyní stává nezbytnou pro všechna rehabilitační centra, posudkové komise sociálního zabezpečení a pro všechny zdravotníky i veřejné činitele, jejichž pracovní náplň se týká zdravotně-sociální a pracovní problematiky.
www.grada.cz
02. 06. 2008 08:41 : Nová kniha:
Hry pro zvládání agresivity a neklidu
Šimanovský Zdeněk
Napětí, uvolnění, koncentrace Často se hovoří o rostoucí agresivitě dětí a její důsledcích: o napětí ve skupinách dětí a mládeže, o stresu jednotlivců, o nekontrolovaných výbuších emocí. Kniha nabízí hlubší pochopení podstaty problému a jeho zpracování pomocí her. Potlačované emoce často vyvolávají napětí, nepřátelství a násilí. Naopak ovládaná agresivita pomáhá vítězit ve sportovním nebo jiném klání v rámci pravidel. A právě k ovládnutí agresivity přispívají hry a činnosti, které posilují vhodné způsoby reakce na psychofyzické napětí, pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí.. Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol, v každé se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro starší děti
Ukázky:
Více o knize: www.portal.cz
13. 05. 2008 08:36 : Nová kniha:
Často přehlédnuté diagnózy v akutní péči
Mark A. Marinella
Překlad publikace Marka A. Marinelly FREQUENTLY OVERLOOKED DIAGNOSES IN ACUTE CARE vydalo v roce 2003 nakladatelství HANLEY & BELFUS. Dostáváte do rukou knihu, která ještě na našem knižním trhu nebyla a jistě se stane Vaším významným pomocníkem! 25 kapitol znamená 25 hlavních nozologických jednotek, ve kterých lze učinit diagnostickou chybu, která může znamenat vážné důsledky pro další život nemocného. Kapitoly mají obdobnou strukturu, naleznete zde diferenciální diagnózu, klinický obraz, důvody možných omylů atd. Četné tabulky zpřehledňují text a tak umocňují didaktický význam publikace Knihu ocení nejen lékaři intenzivisti a anesteziologové, lékaři oddělení emergency, ale i internisti. Publikace je nezbytná pro lékaře všech oborů v předatestační přípravě.
www.grada.cz
28. 04. 2008 08:17 : Nová kniha:
Poradenství
Windy Dryden
Kniha představuje stručný a přehledný úvod ke klíčovým složkám poradenského vztahu a procesu a je vhodná pro poradce všech zaměření. Windy Dryden je profesorka psychoterapeutických studií na britské Goldsmith College.
Ukázky: Komunikační styl , Přenos a protipřenos.
Více o knize: www.portal.cz
13. 03. 2008 23:51 : Nová kniha:
Odhalte poklad u svého dítěte
Jirina Prekop, Gerald Hüther
Známá psycholožka českého původu a vědec zkoumající činnost mozku věnují svou nejnovější knihu rodičům a všem, kteří se o děti starají - prarodičům, pedagogům, vychovatelům a dalším osobám, které s nimi přicházejí do styku. Publikace nabízí čtenářům možnost, jak se na svět podívat dětskýma očima a jak pochopit, odkud pramení některé potíže, problémy a konflikty, se kterými se děti na své cestě životem setkávají. Autoři zároveň nastavují dospělým zrcadlo a upozorňují na vliv, který může mít nedůslednost, neupřímnost či nevšímavost rodiče na dítě.
Více o knize: www.grada.cz
21. 02. 2008 17:55 : Nová kniha:
Neklidné dítě
Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová
Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu.
Více o knize: www.portal.cz
31. 10. 2007 23:19 : Nová kniha:
První třídou bez pláče
Tereza Beníšková
Máte doma nedočkavého prvňáčka a rádi byste mu co nejvíce usnadnili nástup do první třídy? Asi všichni rodiče by chtěli svého potomka provést první třídou bez větších problémů a maximálně mu usnadnit tento přelomový rok. Skvělým rádcem a pomocníkem po celý první školní rok vám může být právě kniha První třídou bez pláče. Seznámí vás s úskalími, která vás čekají při vstupu dítěte do školy a upozorní na náročné situace...
www.grada.cz
10. 09. 2007 15:06 : Pripravujeme:
Oční lékařství
Pavel Kuchyňka a kolektiv
Jedinečná základní učebnice oftalmologie, na jejímž sepsání se podíleli naši přední odborníci. Podobná kniha tohoto rozsahu dosud nebyla na našem trhu vydána. Celobarevná publikace má bohatou obrazovou dokumentaci (na 390 obrázků, z toho 14 perokreseb, mnoho schémat, grafů a 107 tabulek). Součástí knihy je i CD-ROM, na němž naleznete dalších 500 fotografií, celkem tedy na 900 vyobrazení! ... www.grada.cz
28. 02. 2007 14:26 : Nová kniha:
Cvičení na velkém míči
Helena Jarkovská
Pro všechny, kteří chtějí zdravě, zábavně a bezpečně cvičit na gymnastickém míči v domácím prostředí, je připravena nejnovější publikace známé autorky a propagátorky fitness. Tentokrát pro vás připravila zásobník 95 cvičení s dalšími téměř 150 možnými obměnami pro správné držení těla, k posilování problémových partií a k protahování zkrácených svalů. Balanční míč je ideálním a dokonalým náčiním, které Vás donutí rozvíjet všechny pohybové schopnosti, zejména pohyblivost, koordinaci a rovnováhu. Již samotné sezení na míči zlepšuje správné držení těla a posiluje svaly v oblasti bederní páteře. Cvičení zvládne každý bez rozdílu věku a je určeno i těm, kteří začínají mít problémy se zády v důsledku ochabování svalstva celého těla. V závěru knihy jsou z uvedených cvičení sestaveny tři ukázkové programy – pro začátečníky, pro pokročilé a jeden speciální pro těhotné. www.grada.cz
22. 11. 2006 15:19 : Pěkná kniha:
Děti, mládež a volný čas
Hofbauer
Volný čas je předmětem zájmu pracovníků řady pedagogických a sociálních profesí, protože představuje na jedné straně příležitost pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže, na druhou stranu v sobě skrývá nemalá rizika. První část publikace ukazuje, jak se rozsah a podmínky využívání volného času dětmi a mládeží vyvíjely v minulosti. Vymezuje hlavní současné rysy využívání volného času mladými lidmi v současném světě i u nás a charakterizuje hlavní trendy, které pravděpodobně ovlivní tuto oblast v blízké budoucnosti. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Volnočasové aktivity a zařízení školy.
20. 02. 2006 09:29 : Pěkná kniha:
Dramaterapie
Valenta
Dramaterapie je metoda pomáhající použitím dramatických (divadelních) postupů upravit psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení. Slouží i podpoře duševní i fyzické integrace, rozvoji slovní i mimoslovní komunikace a podněcuje osobnostní růst. Patří do šířeji chápané arteterapie a těsně souvisí s některými výchovnými postupy, zejména s dramatickou výchovou (dramikou). http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Princip a metoda rolí.
13. 02. 2006 14:31 : Zajímavá kniha:
Jak se žije dětem s postižením
Petr Kukal
Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení. Děti s Downovým syndromem, děti se zrakovým postižením, děti se svalovou atrofií, děti s DMO a děti s těžkým postižením sluchu. Všechny rozhovory se dotýkají tří základních okruhů problémů, s kterými se rodiče takových dětí musí zabývat. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Maruška, Žijeme s dětskou mozkovou obrnou.
14. 12. 2005 10:33 : Pripravujeme:
Jak být dobrým rodičem
/Jirina Prekop/
Snad každý otec a matka chtějí, aby byli nazýváni dobrými rodiči. Fakt je, že ač na řízení auta potřebujeme složit zkoušky k oprávnění řízení vozidla a vlastně většina profesí vyžaduje nějakou průpravu, rodičem se může stát kdokoli, kdo je k tomu biologicky vybaven. Výchova bez lásky se mění v drezuru. Kniha velmi populární autorky světového formátu, původem z Moravy, která žije a pracuje v Německu, ukazuje, jak děti vychovávat k síle, samostatnosti, budovat v nich zdravé sebevědomí a zároveň jistotu citového zázemí, které mají v rodičích. Vše v životě má své místo – a to odměna i trest. I toto lze v této krásné publikaci nalézt. Ale i mnoho dalších stylů výchovy, o nichž by bylo dobré vědět. http://www.grada.cz/katalog
16. 11. 2005 09:19 : Zajímavá kniha:
První rok vašeho dítěte
Anne Bacus
Kniha odpovídá na otázky, které si rodiče kladou během růstu dítěte v 1. roce jeho života, např. co, kdy a kolik dítěti dávat jíst, jak má spát, jak si s ním hrát, co dělat, aby se dítě správně vyvíjelo po stránce tělesné i psychické, jak si počínat při nejrůznějších problémech. Ukázky: Kojení a nákup výbavy, První „hlídání“. http://obchod.portal.cz/kniha
11. 05. 2005 10:48 : Právě vychází:
Pedagogická komunikace v teorii a praxi
/Alena Nelešovská/
Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procestu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci v rovině teoretické, výzkumné, ale i praktické. Zabývá se pedagogickou komunikací v učitelské přípravě, zdůrazňuje její význam ve vzájemných vztazích mezi učitelem a žákem, upozorňuje na poruchy v komunikaci a naznačuje přístupy k účinné pedagogické komunikaci. Kniha by měla být především inspirací pro studenty a učitele, kteří svou erudovaností, tvořivostí i flexibilitou mohou výrazně ovlivnit kvalitu pedagogické komunikace na všech typech a úrovních škol. http://www.grada.cz/content/kat
19. 04. 2005 12:48 : Nově vyšlo:
Froddy, přítel z pravěku
Iva Vyhnánková
Příběh napsaný s nevšedním talentem šestnáctiletou dívkou vypráví o mluvícím dinosaurovi jménem Froddy, který se náhodou ocitne ve světě lidí. Setká se se třemi dětmi, které mu pomáhají přežít ve světě lidí a prožijí spolu spoustu veselých i napínavých příhod. Kníha je doplněna 40 autorčinými ilustracemi. Ukázky: Překvapení, Únos. http://obchod.portal.cz/kniha
25. 03. 2005 11:37 : Zajímavá kniha:
Hry pro rodiče s dětmi
/Edita Doležalová/
Všechny děti procházejí stejnými stupni vývoje. Nejdříve se seznamují se svým nejbližším okolím, naučí se mluvit, chodit, rozlišovat barvy, kreslit, osvojí si běžné hygienické návyky a základy společenského chování. Mají-li rodiče zájem o rozvoj osobnosti svého dítěte, mohou prostřednictvím hravých činností jeho nově získané vědomosti a dovednosti upevňovat a posilovat. Proto jsou hry v této publikaci určeny nejen dětem, ale i jejich dospělým partnerům. Kniha Edity Doležalové Hry pro rodiče s dětmi nabízí více než dvě stě aktivit zaměřených na rozvoj dítěte předškolního věku v oblasti myšlení, motoriky, řeči, smyslového vnímání, matematických představ a také na rozvoj tělesný a sociální. http://www.grada.cz/content/kat
03. 11. 2004 15:31 : Právě vyšlo:
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
J. Prekopová, Ch. Schweizerová

Dotisk úspěšné knihy. Známá psycholožka J. Prekopová a dětská lékařka Ch. Schweizerová radí rodičům jak ze svých dětí vychovat osobnosti se svobodným, tvořivým myšlením, silnou vůlí a odolností a optimistickým životním postojem. Ukázky: Dětský svět představ, Děti potřebují krize, Povinnosti a sebevědomí. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=5008
19. 10. 2004 11:21 : Právě vyšlo:
Lidové písničky a koledy
Eva Beránková

Zpěvník více než 200 lidových písniček. Publikaci uvítají jak rodiče, tak učitelé mateřských a základních škol i vedoucí zájmových a pěveckých kroužků. Prohlédněte si ukázky: Láska, Bože, láska, Co to máš, děvečko, co to máš za krásu, Pásli ovce Valaši, Dej Bůh štěstí. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=11574
17. 09. 2004 13:19 : Právě vyšlo:
Dotisk:
Proč jsou šťastné děti šťastné
Steve Biddulph
Dotisk velmi úspěšné knihy, jejíž autor prakticky a zárověň humorně nabízí pomoc při komunikaci s dětmi...Ukázka: Jak to vnímá matka, jak dítě? http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=88
06. 05. 2004 08:18 : Právě vyšlo:
Hrajeme si s Filipem 1
Ilustrace Angelika Penner
Pracovní blok se čtyřiceti vytrhávacími listy pro děti od 4 do 7 let. Tento díl je zaměřený na logické myšlení - omalovánky, hádanky, porovnávání obrázků, bludiště...Inspirujte se ukázkou po prokliku. http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl= 10923
07. 04. 2004 12:07 : Právě vyšlo:
Naia se smí narodit
Mitchell Zuckoff

Kniha popisuje příběh jedné americké rodiny, která se musí vyrovnat se skutečností, že dítě, které se po dlouhém očekávání má narodit, je vážně postižené. Po prokliku si můžete přečíst ukázky: V srdíčku byla díra..., „Naia je zázrak – taková, jaká je“ http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10852
11. 02. 2004 15:53 : Právě vyšlo:
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Sarah Newman

Rodiče a vychovatelé, kteří pečují o dítě s postižením, mají často množství informací o povaze zdravotního problému, ale mnohdy jim chybí konkrétní náměty a nápady, jak pomoci dítěti, které má určité speciální potřeby a odlišný způsob komunikace...více se dozvíte z ukázek po prokliku na odkaz: Jak si udržet zdravý rozum, Jednání s postiženými dětmi, Waldonova metoda, Získávání odpovědi či reakce.    http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10763
09. 12. 2003 15:07 : Milí návštěvníci, připravili jsme pro Vás aktuální seznam knihoven České republiky se speciálním přístupem k internetu pro nevidomé a slabozraké. Najadete jej po kliknutí na "články" v oranžové liště v horní části obrazovky. Tým InternetPoradny

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .